Tagged with Eryri

Pump o raeadrau mwyaf trawiadol Eryri

Pump o raeadrau mwyaf trawiadol Eryri

Mae Eryri yn adnabyddus am ei dirlun dramatig, a’r mynyddoedd yn arbennig. A ble cewch fynyddoedd, yn aml iawn cewch raeadrau hefyd! Dyma bump o raeadrau Eryri mae’n rhaid i chi eu gweld…

Graddio hwn:

Ein Treftadaeth – Atyniadau Treftadaeth Eryri

Ein Treftadaeth – Atyniadau Treftadaeth Eryri

Mae prosiect ‘Ein Treftadaeth’ yn dod ag atyniadau treftadaeth Gogledd Cymru ynghyd mewn porthol llawn gwybodaeth sy’n helpu ymwelwyr i ddarganfod hanes cyfoethog yr ardal. Dyma ein canllaw i rai o safleoedd treftadaeth Eryri sydd wedi eu cynnwys yn y porthol.

Graddio hwn:

Cerdded yn Eryri  – Pum Dewis

Cerdded yn Eryri – Pum Dewis

Mynyddoedd, arfordir, cefn gwlad agored, coetiroedd – os ydych chi’n mwynhau cerdded, allech chi ddim dewis unrhyw le gwell nag Eryri!  Dyma ein detholiad ni o lwybrau cerdded Eryri ar gyfer y rhai egnïol yn eich mysg…

Graddio hwn:

Naw Traeth sy’n Croesawu Cŵn yn Eryri

Naw Traeth sy’n Croesawu Cŵn yn Eryri

Os ydych yn bwriadu ymweld ag Eryri gyda’ch ci, mae’n help gwybod ymlaen llaw ym mhle y bydd yn cael croeso. Dyma ein dewis o draethau sy’n croesawu cŵn ar hyd arfordir Eryri.

Graddio hwn: