Pump o raeadrau mwyaf trawiadol Eryri

Mae Eryri yn adnabyddus am ei dirlun dramatig, a’r mynyddoedd yn arbennig. A ble cewch fynyddoedd, yn aml iawn cewch raeadrau hefyd! Dyma bump o raeadrau Eryri mae’n rhaid i chi eu gweld…

Mae rhywbeth hudolus am raeadr. Hyd yn oed o bell, mae’r olygfa honno o ddŵr mynydd clir, crisialaidd yn tasgu yn wefreiddiol.

Felly dychmygwch pa mor hudol fyddai i ymweld ag un o’r rhaeadrau hyn. Mae digonedd o raeadrau i ddewis ohonynt yn Eryri, ond yn y post hwn rydym am ganolbwyntio ar bump o’n ffefrynnau. Os na welwch eich hoff raeadr yn Eryri wedi’i rhestru, gallwch ddweud wrthym ni a’n darllenwyr amdani yn yr adran sylwadau isod.

Swallow Falls

Rhaeadr Ewynnol

Mae’r Rhaeadr Ewynnol wedi bod yn fan poblogaidd gydag ymwelwyr a phobl leol ers blynyddoedd maith. Mae ei henw cywir yn ddisgrifiad perffaith o’r rhaeadr llawn ewyn gwyn yma, tra mae’r enw Saesneg (‘Swallow Falls’) yn debygol o fod yn gam-gyfieithiad o gyfieithu ‘Rhaeadr Y Wennol’ yn hytrach na Rhaeadr Ewynnol. Wrth i chi gerdded i lawr y stepiau tuag at ruthr dyfroedd yr Afon Llugwy, mae sŵn y dŵr yn tasgu yn erbyn y creigiau yn eich paratoi ar gyfer yr olygfa o‘r dŵr yn chwyrlio ac ewynnu wrth iddo lifo heibio. Mae wir yn brofiad rhyfeddol. Dewch o hyd i’r Rhaeadr Ewynnol ar gyrion Betws-y-Coed, pentref poblogaidd iawn yng nghalon Eryri, ble mae digon i’w weld ac i’w wneud – beth am wneud penwythnos ohoni?

Conwy Falls

Rhaeadr Conwy

Mae Rhaeadr Conwy hefyd yn agos i Betws-y-Coed ac wedi ei lleoli ym Mharc Coedwig Rhaeadr Conwy, ger Penmachno. Mae hwn yn leoliad gwirioneddol hudol, felly mae ei enw arall ‘The Fairy Glen’, yn un addas iawn! Mae’r Fairy Glen yn fan poblogaidd gyda ffotograffwyr, ac fe welwch pam os byddwch yn ymweld â’r safle: mae gwyrddni’r tir a hudoliaeth pur y lle yn golygu na fyddai ambell gaws llyffant fel trigfan i bobl bach adennog yn edrych allan o le yno o gwbl! Ac os na fyddai hynny yn ddigon, mae gan y safle hefyd gaffi wedi ei ddylunio gan Clough Williams-Ellis ei hun, crëwr Pentref Portmeirion.

Aber Falls

Rhaeadr Aber

I’r gogledd, ger pentref Abergwyngregyn, mae rhaeadr poblogaidd arall – Rhaeadr Aber. Gydag uchder o 120 troedfedd, mae’n llawn haeddu ei henw arall sef Rhaeadr Fawr. Yn ran o Afon Goch, mae Rhaeadr Aber yn llifo i lawr dros graig igneaidd yng ngodre mynyddoedd y Carneddau – cartref y merlod enwog. Un o’r pethau diddorol ynghylch y rhaeadr yma yw agosrwydd gweddillion aneddiadau Oes Efydd, sydd yn cynnwys gefail, tŷ crwn sydd wedi cael ei gloddio, a nifer o feini hirion a charneddi.

Rhaeadr Ceunant Mawr 

Rhaeadr fawr a thrawiadol arall yw Rhaeadr Ceunant Mawr, sydd o fewn cyrraedd hawdd ar droed o ganol pentref Llanberis. Mae’n raeadr drawiadol iawn sydd dros 100 troedfedd o uchder. Yn plymio mewn dau ran i mewn i geunant, mae’r rhaeadr yma yn ddramatig ac yn hardd. Mae hefyd o fewn pellter cerdded i Barc Gwledig Padarn a chychwyn Llwybr Llanberis, un o’r chwe llwybr swyddogol i fyny’r Wyddfa. Dywedir mai’r olygfa orau o Raeadr Ceunant Mawr yw’r olygfa honno o Reilffordd Yr Wyddfa wrth iddi groesi’r draphont, felly os ydych yn bwriadu mynd am daith ar y trên, cofiwch edrych allan am y rhaeadr.

Pistyll Cain

Ym mhen pellaf Eryri, dewch ar draws y rhaeadr olaf ar ein rhestr – Rhaeadr Pistyll Cain, ym Mharc Coedwig Coed y Brenin, ger Dolgellau. Dylai fod yn ddigon hawdd i’w darganfod gan ei bod, yn gyntaf, yn un o bâr o raeadrau (Rhaeadr Mawddach yw’r llall) ac, yn ail, mae’n agos i Lwybr y Rhaeadr a’r Fwyngloddfa Aur – felly dylai hynny gynnig cliw am ei lleoliad! Mae man gwylio ardderchog er mwyn edrych ar y rhaeadr, sef y bont haearn sydd yn sefyll ychydig fetrau o flaen y rhaeadr ei hun – felly gwnewch yn siwr eich bod wedi pweru eich camera cyn ymweld, gan bod digon o gyfleoedd am ffotograffau yma.

Gadael Ymateb

Rhowch eich manylion isod neu cliciwch ar eicon i fewngofnodi:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Newid )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Newid )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Newid )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Newid )

Connecting to %s