Digwyddiadau yn Eryri yn ystod Pasg 2016

Mae’r clociau yn mynd ymlaen, mae’r dyddiau’n ymestyn, ac mae’r gwanwyn wedi cyrraedd o’r diwedd! Ond beth i’w wneud yn Eryri yn ystod gwyliau’r Pasg? Dyma restr o ddigwyddiadau a gynhelir yn Eryri yn ystod y Pasg 2016.

Mae’n ymddangos fel ei fod wedi cymryd am byth, ond mae’r gwanwyn wedi cyrraedd o’r diwedd – hwre! Mae’r clociau yn mynd ymlaen, sy’n golygu diwrnodau hirach a nosweithiau goleuach. Mae’r caeau yn llawn o ŵyn bach hyfryd, mae’r ffyrdd wedi eu leinio gyda cannoedd o gennin pedr siriol, ac mae penwythnos hir hyfryd bron yma.

Os ydych yn chwilio am bethau i’w gwneud yn Eryri yn ystod gwyliau’r Pasg, edrychwch isod ar ein rhestr o ddigwyddiadau Pasg Eryri, a gweld a oes unrhyw beth yn dal eich llygad. A pheidiwch ag anghofio – os ydych yn chwilio am ddigwyddiadau yn Eryri drwy gydol y flwyddyn, gallwch ymweld a’r dudalen digwyddiadau ar wefan Ymweld ag Eryri.

Sylwer y gall dyddiadau tymor ysgol amrywio drwy y gwahanol ranbarthau yn y DU, rydym wedi seilio ein rhestr ar ddigwyddiadau a gynhelir rhwng 21ain Mawrth a 11fed Ebrill. Nid oes thema Pasg ar bob digwyddiad – rydym wedi cynnwys pob math o ddigwyddiadau a gynhelir yn ystod y cyfnod hwn, er mwyn cynnig cymaint o amrywiaeth a phosibl.

Henfaes Porth y Swnt

Henfaes Porth y Swnt

25-28 Mawrth: Helfa Wyau Pasg Porth y Swnt, Aberdaron

25-28 Mawrth: Helfa wyau pasg yn Rheilffordd Llyn y Bala

25-28 Mawrth: Llwybr Cwningen y Pasg, Coed y Brenin

25 Mawrth i 3 Ebrill: Helfa Pasg yn yr Amgueddfa Llechi Cymru

25 Mawrth i 10 Ebrill: ‘Eggstravaganza’ Pasg ym Mharc Coedwig Gelli Gyffwrdd

26 Mawrth: Ffair Grefft, Porthmadog

Plas yn Rhiw

Plas yn Rhiw

26-27 Mawrth: Llwybr Wyau Pasg Plas yn Rhiw

26-27 Mawrth: Helfa wyau pasg Tŷ Mawr Wybrnant, Penmachno

26-28 Mawrth: Digwyddiadau teuluol y Pasg o amgylch Rheilffordd Ffestiniog ac Ucheldir Cymru

26-30 Mawrth: Ffair Geltaidd y Pasg, Harbwr Conwy

27 Mawrth: Triathlon Pwllheli

27 Mawrth: Cwningen y Pasg yn Rheilffordd Talyllyn

27-28 Mawrth: Cyrch pasg canoloesol Harlech

Rheilffordd Talyllyn

Rheilffordd Talyllyn

27-28 Mawrth: 1295 ac ati! – Castell Caernarfon

28 Mawrth: Ffair Tywyn

28 Mawrth: Meic y Marchog yng Nghastell Caernarfon

28/30 Mawrth a 1 Ebrill: Gweithdai Lego a Minecraft – Creu gyda Cadw – – Castell Caernarfon

29 Mawrth: 50 o bethau hwyliog, Porth y Swnt

Castell Caernarfon

Castell Caernarfon

30 Mawrth: Rhagarweiniad i ffotograffiaeth tirwedd, Coed y Brenin

1 Ebrill: Ffair Hadau Conwy

1 Ebrill: Diwrnod Hwyl Tŷ Mawr Wybrnant, Penmachno

2 Ebrill: Picnic teulu a phrofiad dyn ogof yng Nghastell Caernarfon

2 Ebrill: Reidiau rollercoaster gyda mwgwd dros eu llygaid, Gelli Gyffwrdd

2 Ebrill: Beth sydd yn arnofio eich cwch? Llyn Padarn, Llanberis

Parc Coedwig Gelli Gyffwrdd

Parc Coedwig Gelli Gyffwrdd

02-03 Ebrill: Antur cysgu o dan y ddaear, Corris

02-03 Ebrill: Digwyddiad beicio addasol Canolbarth Cymru yng Nghoed y Brenin

02-03 Ebrill: Penwythnos o antur yn BikePark Cymru ac Antur Stiniog

2-8 Ebrill: Pencampwriaethau Hwylio Ieuenctid RYA Prydain, Pwllheli

3 Ebrill: Gŵyl Chwaraeon Triathlons a Hanes, Harlech

Castell Harlech

Castell Harlech

3-8 Ebrill: Teithiau cerdded arfordirol Eryri, Plas Tan y Bwlch

4 Ebrill: Triathlon ac Duathlon, Harlech

4 Ebrill: Her mynydd symudol, Bangor

6 Ebrill: Taith gerdded bwyd gwyllt gwanwyn, Coed y Brenin

6-7 Ebrill: Gŵyl Delynau Ryngwladol Cymru, Galeri, Caernarfon

6-9 Ebrill: Ffair Geltaidd, Mynydd Gwefru, Llanberis

9 Ebrill: Y 6ed Llwybr, Portmeirion

Advertisements

Gadael Ymateb

Rhowch eich manylion isod neu cliciwch ar eicon i fewngofnodi:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Newid )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Newid )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Newid )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Newid )

Connecting to %s