#GwladGwlad – Pum ffordd i ‘dod o hyd i’ch epig’ yn Eryri

Go Below

Go Below

I ddathlu Blwyddyn o Antur Cymru a lansiad y hashtags #GwladGwlad #FindYourEpic, rydym yn edrych ar ffyrdd y gallwch ‘dod o hyd i’ch epig’ yn Eryri. Sut fyddwch yn dod o hyd i un chi?

Eleni mae Eryri Mynyddoedd a Môr yn dathlu dewis helaeth o brofiadau antur gwych Cymru, golygfeydd hardd a diwylliant unigryw drwy gymryd rhan yn Ymweliad Cymru “Blwyddyn o Antur” (felly lle bynnag y byddwch yn gweld yr hashtag #GwladGwlad, neu yn Saesneg #FindYourEpic, dyna beth mae’n ei olygu – rhag ofn eich bod yn pendroni!)

Rydym yn credu y gall dod o hyd i’ch ‘epig’ olygu gwahanol bethau i wahanol bobl… mae’n fater o ddehongli.

I rai, gallai ‘epig’ ymwneud a gweithgareddau antur, tra gallai eraill ystyried hanes Eryri i fod yn fwy ‘epig’ na hongian o zipwires neu syrffio tonnau a wnaed gan ddyn.

A gallai ‘epig’ hefyd gael ei ddefnyddio i ddisgrifio tirwedd Eryri, ein cynnyrch lleol, ein bywyd gwyllt, treulio mwy o amser o ansawdd gyda’n gilydd fel teulu, neu hyd yn oed dysgu siarad Cymraeg.

Sut bynnag y byddwch yn dehongli’r gair ‘epig’, rydym yn gobeithio y bydd yr awgrymiadau canlynol yn eich helpu i ‘dod o hyd i’ch epig’ y tro nesaf a fyddwch chi yn Eryri!

1. Gweithgareddau epig

Dringo yn Eryri

Dringo yn Eryri

Mae bod yn weithgar yn Eryri yn andros o hawdd; y mae, wedi’r cyfan, yn ganolfan weithgareddau rhif un yn y DU!

Teithio yn gyflym ar hyd zipwire uwchben y ddaear yn y Byd Zip. Bownsio ar trampolinau mawr mewn ceudyllau tanddaearol enfawr yn Bounce Below. Rhowch gynnig ar tonfyrddio,  cartio neu feicio cwad ym Mharc Glasfryn. Daliwch don yn Surf Snowdonia. Ewch ar eich beic (mynydd)  yng Nghoed y Brenin neu Antur Stiniog. Gwnewch sblash gyda rafftio dŵr gwyn yn y Ganolfan Dŵr Gwyn Cenedlaethol, neu hogi eich sgiliau chwaraeon dŵr ym Mhlas Menai.

Mae rhain ond yn ychydig o’r gweithgareddau antur gallwch fwynhau yn Eryri – mae llawer mwy!

Caws Eryri

Caws Eryri

2. Bwytadwy epic

Mae’r bwyd a diod yn Eryri yn epig iawn, rydym yn credu – beth am roi cynnig eich hun a gweld os ydych yn cytuno?

Mae Y Pantri Cymraeg yng Nghaernarfon yn ogof Aladin o fwyd a diod o Gymru. Mae gan Y Bwtri ganghennau ym Mhwllheli, Porthmadog a Phen y Pass. Ymwelwch a gwinllan  gwirioneddol Gymreig ym Mhant Du. Cymerwch wersi coginio ym Mwyd Cymreig Bodnant. Teithiwch o amgylch y bragdy a mynd adref gyda ychydig o boteli o Bragdy Mŵs Piws. Mwynhewch te prynhawn yng Nghanolfan Arddio Fron Goch. Neu cymrwch yr opsiwn iachach yn y Blue Sky ym Mangor. Blasus!

Llyn Llydaw

Llyn Llydaw

3. Golygfeydd Epic

Dylai ‘Eryri Mynyddoedd a Môr’  roi awgrym i chi o beth i’w ddisgwyl pan fyddwch yn ymweld ag Eryri. Ond rhwng ein mynyddoedd anferth a thraethau hardd mae yna gyfoeth o harddwch naturiol i’w fwynhau. Llynnoedd, afonydd, rhaeadrau, coedwigoedd, bryniau a chaeau – cymerwch eich dewis!

Rheilffordd Talyllyn

Rheilffordd Talyllyn

Un o’r ffyrdd gorau i weld Eryri yw mynd ar daith ar reilffordd stêm. Mae gan Eryri nifer, gan gynnwys Rheilffordd Talyllyn, Rheilffordd Ffestiniog a Ucheldir Cymru, Rheilffordd Llyn y Bala a Rheilffordd Fairbourne.

Neu os ydych am ddyrchafu eich epig i radd arall, beth am weld golygfeydd Eryri o’r awyr gyda taith bleserus mewn awyren neu hofrennydd o Faes Awyr Caernarfon?

Enlli

Enlli

4. Hanes a diwylliant epic

Mae hanes a diwylliant yn Eryri, fel y bydd rhai yn dweud, yn hynod o epig. Mae digon wedi digwydd yn yr ychydig fil o flynyddoedd diwethaf, ac mae’r dystiolaeth o’r gorffennol yn dal i fod yma i ni ryfeddu arno yn y presennol.

Mae ein hanes hynafol yn amlwg pan fyddwch yn ymweld a safleoedd cynhanesyddol a Rhufeinig Eryri. Gwnaeth yr oesoedd tywyll gynhyrchu ein traddodiad cyfoethog o straeon Arthuraidd, a gall  Oes y Seintiau ei ailymweld drwy ddilyn Llwybr y Pererinion. Mae tystiolaeth o’r cyfnod canoloesol cythryblus ym mhobman –  ymwelwch ag unrhyw un o’r nifer o gestyll Eryri i gael blas ar sut mor galed oedd bywyd yn yr oesoedd canol. Roedd llawer o bethau yn digwydd yn y cyfnod Fictoraidd hefyd; ymwelwch a rhai o atyniadau treftadaeth ddiwydiannol Eryri fel yr Amgueddfa Lechi Cymru, Ceudyllau Llechi Llechwedd a Gwaith Llechi Inigo Jones i ddarganfod sut newidiodd llechi ffawd Eryri.

Nant Gwrtheyrn

Nant Gwrtheyrn

Mae Eryri yn epig pan ddaw i ddiwylliant, hefyd. Mae ein traddodiad cyfoethog o adrodd straeon yn cael ei anrhydeddu yn Nant Gwrtheyrn, lle gallwch archebu cwrs o wersi Cymraeg os hoffech chi fod yn gallu siarad fel rhywun lleol. Mae yna amgueddfeydd gwych, orielau a lleoedd perfformio – gan gynnwys Pontio, y ganolfan gelfyddydau newydd sbon ac amgueddfa ac oriel Storiel, y ddau ym Mangor, Theatr y Ddraig yn y Bermo, Neuadd Dwyfor ym Mhwllheli a Galeri yng Nghaernarfon.

Ac mae’r ganolfan ddehongli Porth y Swnt yn Aberdaron yn ffordd wych i gael gwybod mwy am fywyd y gorffennol a’r presennol ar Benrhyn Llŷn.

Coedwig Gelli Gyffwrdd

Coedwig Gelli Gyffwrdd

5. Diwrnodau allan i’r teulu epig

Ar gyfer ymwelwyr iau, mae Eryri yn gwireddu breuddwyd. Gallant adeiladu cuddfannau a reidio rollercoaster pwer dynol ym Mharc Goedwig y Gelli Gyffwrdd. Neu darganfod ein llên gwerin gwych ar daith cwch o dan y ddaear yn Labyrinth y Brenin Arthur. Ewch a nhw i gwrdd a ffrindiau blewog newydd ym Mharc Coed Sipsi, Ranch Dwyfor neu Parc Fferm Plant. Gallant archwilio hen fwyngloddiau gyda Fforwyr Mwynglawdd Corris neu Go Below, neu teithio’n gyflym drwy’r coed yng Nghoedwig Zip World.

Ac yna mae glan y môr, y ffefryn gorau gan blant ar draws y byd. Mae arfordir o 200 milltir Eryri yn cynnig popeth o dwyni tywod a phyllau creigiau i siopau hufen iâ a ffeiriau. Neu beth am wylio dolffin oddi ar Ben Llŷn?

Beth bynnag yw eich oedran a diddordebau, gallwch ‘dod o hyd i’ch epig’ yn Eryri… sut fyddwch yn dod o hyd i un chi?

Advertisements

Gadael Ymateb

Rhowch eich manylion isod neu cliciwch ar eicon i fewngofnodi:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Newid )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Newid )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Newid )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Newid )

Connecting to %s