Deg lleoliadau priodi gwych arall yn Eryri

Yr adeg hon o’r flwyddyn mae rhamant yn yr awyr … yn fwy hyd yn oed yn 2016 oherwydd ei bod  yn flwyddyn naid! Meddwl am briodi yn Eryri? Dyma ein canllaw i ddeg o leoliadau seremoni sifil gwych.

Mae yna ddechrau romantaidd ychwanegol i’r flwyddyn hon, gyda tri dyddiad rhamantus yn agos iawn at ei gilydd: Dydd Santes Dwynwen ar 25ain Ionawr, Dydd Sant Ffolant ar 14eg Chwefror, a Diwrnod Naid ar 29ain Chwefror – dydd pan fydd hi’n draddodiadol i ferched gynnig i ddynion, yn hytrach na’r ffordd arall o gwmpas.

I ddathlu mis o ramant, dyma ddeg lleoliadau priodi gwych arall yn Eryri sydd wedi cael eu trwyddedu ar gyfer seremoniau sifil (gallwch ddod o hyd i’r deg gwreiddiol yma).

Mae’r rhestr hon yn gymysgedd o wahanol fathau o leoliad (yn cynnwys bwytai, gwestai, meysydd gwersylla a hyd yn oed gorsaf reilffordd) sy’n addas ar gyfer amrywiaeth o gyllidebau – ac rydym hefyd wedi ceisio lledaenu ein detholiad ar draws rhanbarth Eryri gyfan.

Os hoffech chi weld hyd yn oed mwy o leoliadau seremoni sifil trwyddiedig yng Ngwynedd, ewch i’r dudalen hon ar wefan Cyngor Gwynedd.

Marina Caernarfon

Marina Caernarfon

1. Gwesty’r Celtic Royal

Wedi ei leoli yn nhref farchnad hanesyddol a hardd Caernarfon, nid yw Gwesty Celt ond taith gerdded fer o brif atyniadau’r dref, gan gynnwys Castell Caernarfon a’r marina. Mae hwn yn adeilad hyfryd gyda digon o le ar gyfer eich gwesteuon, ac mae’r cyfleusterau yn cynnwys pwll nofio, campfa, sawna, jacuzzi ac ystafell ager, – felly os ydych yn chwilio am leoliad priodas lle gallwch gael maldod cyn neu ar ol y seremoni, mae’r Celt yn fet da!

Llyn Gwynant

Llyn Gwynant

2. Ysguboriau Llyn Gwynant.

Os mae’r awyr agored yng nghanol Eryri yw eich hangerdd, gallai Ysguboriau Llyn Gwynant fod yn eich lleoliad priodi perffaith yn Eryri! Mae rhain yn hen ysguboriau cerrig hardd sydd wedi eu gosod mewn lleoliad syfrdanol sy’n edrych drost Llyn Gwynant, ac fel bonws ychwanegol gall eich gwesteuon wersyllfa ar y safle yn ei pebyll, carafan gwesyllfa neu teithiol.

Gardd Bodnant

Gardd Bodnant

3. Gardd Bodnant

Os hoffech chi briodi yn un o atyniadau mwyaf Eryri, gallech wneud llawer gwaeth na harddwch Gardd Bodnant! Fel lleoliad ar gyfer lluniau priodas trawiadol mae Bodnant yn mynd i fod yn anodd i guro. Mae yna gyfyngiadau ar lle sydd ar gael yn y cwestiwn a mae’r lleoliad yn addas ar gyfer y seremoni yn unig (nid derbyniad arlwyo llawn), ond serch hynny mae hyn yn leoliad trawiadol ar gyfer seremoni sifil.

Castell Criccieth

Castell Criccieth

4. Plasdy Mynydd Ednyfed

Mae gan Plasdy Mynydd Ednyfed yng Nghriccieth ystafell wydr o arddull Fictoraidd hardd sy’n cael ei ddefnyddio fel lleoliad ar gyfer seremoniau sifil. Mae digon o gyfleoedd tynnu llyniau gwych ar hyda lled y gerddi, yn cynnwys pont gasibo hyfryd sy’n boblogaidd iawn gyda chyplau priodas. Gall Mynydd Ednyfed hefyd ddarparu eich brecwast priodas a derbynfa, gyda bwydlenni wedi eu gwneud yn arbennig i weddu i’ch chwaeth.

Nant Gwrtheyrn

Nant Gwrtheyrn

5. Nant Gwrtheyrn

Mae Nant Gwrtheyrn ar Benrhyn Llŷn yn leoliad trawiadol ac yn ranantus iawn ar gyfer priodas, oherwydd mae stori werin hynafol ynghlwm wrth yr eiddo sy’n son am ddiwedd trasig i stori ramant hyd a lledrith… Un o fanteision mawr o briodas yn Nant Gwrtheyrn yw oherwydd fod capel ar y safle, gallwch ddewis naill ai seremoni sifil neu grefyddol. A mantais arall yw’r golygfeydd bendigedig, o’r golygfeydd!

Pwllheli

Pwllheli

6. Neuadd Canoloesol Penarth Fawr

Lleoliad seremoni sifil arall ar Benrhyn Llŷn, mae Neuadd Canoloesol Penarth Fawr ar gael yn Chwilog, ger Pwllheli. Mae’r adeilad gwych yma yn dyddio o ddechrau’r 15fed ganrif, felly os ydych yn chwilio am leoliad priodas Eryri yn orlawn o hanes a swyn, dylai Penarth Fawr dicio pob un o’ch blychau!

Plas Brondanw

Plas Brondanw

7. Plas Brondanw

Roedd Plas Brondanw yn gartref teuluol Clough Williams-Ellis, creawdwr Portmeirion, felly ni fydd yn syndod i chi fod y gerddi yn yr adeilad hanesyddol hwn yr un mor hyfryd a’r rhai yn y pentref Eidalaidd enwog. Bydd y lleoliad ar gyfer eich seremoni yn y orendy hyfryd, a byddwch yn cael defnydd o’r gerddi hardd ar gyfer eich lluniau – a cefndir o dirwedd trawiadol o fynyddoedd Eryri, fel bonws ychwanegol!

Rheilffordd Talyllyn

Rheilffordd Talyllyn

8. Gorsaf Abergynolwyn (Rheilffordd Talyllyn)

Efallai na fydd priodas mewn gorsaf reilffordd at ddant pawb, ond os ydych yn chwilio am leoliad gwirioneddol anarferol ar gyfer eich priodas Eryri mae Gorsaf Abergynolwyn (rhan o Reilffordd Talyllyn) yn mynd i fod yn anodd i guro! Bydd tren stem yn mynd a chi a’ch gwesteuon i’r orsaf ar gyfer y seremoni a lluniaeth ysgafn, a bydd yn mynd â chi i gyd yn ol eto i’r orsaf o’ch dewis. Os mai allan o gyffredin yw y thema yr ydych awydd ar gyfer eich diwrnod mawr, mae’n werth bwrw golwg ar yr hyn y gall Rheilffordd Talyllyn gynnig!

Portmeirion

Portmeirion

9. Castell Deudraeth

Rydym wedi ysgrifennu o’r blaen ynghylch Portmeirion fel lleoliad priodas – ond oeddech chi’n gwybod y gallwch hefyd gael ddefnydd unigryw o Gastell Deudraeth ar gyfer eich diwrnod mawr? Dychmygwch – castell cyfan, ar gyfer eich defnydd chi a’ch gwesteuon am y dydd a’r nos… am wledd!

Cadair Idris

Cadair Idris

10. Bwyty Mawddach

Mae Bwyty Mawddach n edrych ar draws Aber Mawddach a Chadair Idris, felly os hoffech gynnal eich diwrnod arbennig mewn adeilad wedi ei gynllunio’n hardd a’i hamgylchu gyda golygfeydd hyd yn oed mwy prydferth, mae hyn yn lleoliad priodas Eryri sy’n wirioneddol werth ymchwilio. Mae’r bwyty, ger Dolgellau, gyda dau fwthyn cyfagos – er mwyn i chi fwynhau eich noson priodas mewn amgylchoedd prydferth hefyd!

Advertisements

Gadael Ymateb

Rhowch eich manylion isod neu cliciwch ar eicon i fewngofnodi:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Newid )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Newid )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Newid )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Newid )

Connecting to %s