Pum rheswm i garu y gaeaf yn Eryri

Gaeaf yng Nghlynnog Fawr

Gaeaf yng Nghlynnog Fawr

Byddech yn cael maddeuant am feddwl na all Eryri ond  gael eu fwynhau yn iawn yn yr haf; wedi’r cyfan, dyna pan fydd y tywydd yn debygol o fod yn well (yn ddamcaniaethol o leiaf!)

Ond mae digon i’w garu am Eryri yn y gaeaf, hefyd – dyma ein pum prif reswm.

Os mai’r unig beth yr hoffech amdano mewn gwyliau yw torheulo yn heulwen boeth ar draeth, nid yw gaeaf yn Eryri yn ôl pob tebyg i chi. Ond os ydych yn hapus i gael gwyliau mewn unrhyw hinsawdd, mae digon i’w garu am y gaeaf yn Eryri.

Dyma ein pum prif reswm i garu gaeafau Eryri. Oes gennych unrhyw un eich hun i’w ychwanegu?  Gadewch sylw ar waelod yr erthygl!

1. Eira

Golygfa de o'r Wyddfa

Golygfa de o’r Wyddfa

Yn anffodus, ni allwn sicrhau y bydd gaeafau Eryri bob amser yn eira. Roedd yr eira gwirioneddol nodedig diwethaf – y math sy’n gwneud cardiau Nadolig llun-perffaith – yn  gwpl o flynyddoedd yn ôl. Ond os nad ydych yn malio peidio a cael chwarae yn yr eira yn y ‘deep and crisp and even’ a ddisgrifir mor hyfryd yn y garol ‘Good King Wenceslas’, ac yn ddigon  hapus i edmygu y mynyddoedd gyda ychydig o eira arnynt, yna mae Eryri’n berffaith.  A bod yn deg, nid yw’n gwbl anhysbys i’r mynyddoedd  fod gyda eira ar eu brig yn y gwanwyn hwyr, naill ai – yn y blynyddoedd diwethaf mae eira hyd yn oed wedi ei weld ar gopa’r Wyddfa o leiaf unwaith ym mis Mehefin – ond os ydych yn awyddus i weld mynydd gyda eira, argymhellir  Eryri yn y gaeaf yn gryf.

Er nad oes fel arfer unrhyw gyfyngiadau ar cerdded bryniau neu ddringo mynydd yn y gaeaf yn Eryri,  gwnewch yn siwr eich bod yn mynd a’r offer cywir gyda chi os ydych yn cynllunio i weld y copa eira yn agos; mewn tywydd braf gall unrhyw fynydd fod yn beryglus, ond wrth ychwanegu eira a rhew at y gymysgedd  gall fod yn beryglus iawn. Gallwch ddarganfod mwy am ddiogelwch ar y mynydd ar wefan Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri. http://www.eryri-npa.gov.uk/visiting/safety-advice

 

2. Heddwch a thawelwch

Tryfan

Tryfan

Wrth gwrs, fel y cynrychiolwyr twristiaeth swyddogol ar gyfer y rhanbarth, rydym ni yn Ymweld ag Eryri ar ein hapusaf pan mae llawer o ymwelwyr o gwmpas. Ond nid yw torfeydd  at ddant pawb, felly os hoffech chi weld Eryri pan mae llai o gyd-deithwyr o gwmpas, mae’r gaeaf yn amser da i ymweld.

Mae dod o hyd i le parcio yn sicr yn haws pan mae llai o yrwyr o gwmpas – ac yn ystod cyfnod y Nadolig, mae parcio fel arfer yn rhad ac am ddim mewn meysydd parcio cyhoeddus yn cael eu rhedeg gan Cyngor Gwynedd (yn ddelfrydol os oes gennych ychydig o siopa Nadolig munud olaf i’w wneud).Mae’r  atyniadau hynny sy’n agor yn y gaeaf yn llai prysur, ac yn naturiol bydd rhai ymwelwyr yn hoffi hyn yn well. Mae’n haws cael bwrdd yn eich hoff fwyty lleol, ac nid yw’r stoc yn y siopau yn gwerthu allan mor gyflym.

Mae’r rhesymau hyn, wrth gwrs, yn wir am unrhyw gyrchfan poblogaidd i ymwelwyr, rydym yn cyfaddef. Ond os oedd y syniad o rannu Eryri gyda’r torfeydd yn ystod yr haf erioed wedi eich troi yn erbyn ymweld,  mae mewn gwirionedd yn werth ystyried ymweld yn y gaeaf.

 

3. Gwahardd cyfyngiadau cŵn ar draethau

Ar y traeth, Eryri

Ar y traeth, Eryri

Mae llawer o draethau Eryri – er nid pob un ohonynt – wedi cyfyngu mynediad i gŵn yn ystod yr amser prysuraf o’r tymor. Ond yn y gaeaf, bydd eich ffrind pedair coes yn cael ei groesawu ar y rhan fwyaf o’r traethau, er mwyn iddynt fwynhau Eryri hefyd.

Tra mae croeso i gŵn yn Eryri, rydym yn gofyn i chi ymddwyn yn gyfrifol pan ddaw i unrhyw lanast mae’n wneud. Gwnewch yn siŵr eich bod yn cario digon o ‘fagiau baw ci ‘ ar gyfer cael gwared ar ei lanast, a gwneud yn siwr ei fod yn ar dennyn wrth ddefnyddio llwybrau cyhoeddus lle y gallai da byw fod yn crwydro.

4. Digon o atyniadau yn dal i fod ar agor

Portmeirion

Portmeirion

Er bod nifer o atyniadau yn cau i lawr ar gyfer y gaeaf yn Eryri, mae llawer yn aros ar agor. Rydym wedi ysgrifennu dwy erthygl am hyn o’r blaen, a gallwch eu darllen yma ac yma.

A pheidiwch ag anghofio bod gan Eryri ddigon o ganolfannau hamdden, theatrau, sinemâu, amgueddfeydd ac orielau – felly hyd yn oed yn ganol gaeaf, mae yna  rhywbeth diddorol i’w wneud trwy’r amser!

 

5. Nosweithiau tywyll a chlyd

Blaenau Ffestiniog

Blaenau Ffestiniog

Mae Eryri yn ddiweddar wedi cael ei enwi fel Gwarchodfa Rhyngwladol Awyr Dywyll, un o ddim ond deg yn y byd, sy’n golygu bod ansawdd yr awyr y nos yn y Parc Cenedlaethol yn rhagorol, gyda ymdrechion a wneir i leihau llygredd golau.

Felly, os ydych yn ymweld ag Eryri yn y gaeaf, pan fydd yn mynd yn dywyll yn llawer cynharach (mae’n dywyll eithriadol erbyn 5yh ar hirddydd gaeaf), cyn belled nad oes gormod o gymylau byddwch yn gallu gweld llawer o ser yn yr awyr.

Ac os ydych chi’n mynd i fod yn cerdded o amgylch cefn gwlad yn y tywyllwch, yn edrych i fyny ac yn mwynhau’r golygfeydd nos, does dim ffordd well i orffen y noson nag drwy fynd yn ôl i’ch  llety – a allai gynnwys unrhyw beth o  ffermdy 400  mlwydd-oed i westy moethus modern, a phopeth rhwng y ddau- a setlo i lawr o flaen  tân agored  gyda gwydraid o’ch hoff ddiod cynas a phryd o fwyd da wedi ei goginio gan ddefnyddio cynnyrch lleol ardderchog Eryri.

Swnio’n ddelfrydol, yn tydi? Peidiwch ag anghofio defnyddio ein cronfa ddata llety i ddod o hyd i’ch lle perffaith i aros, drwy gydol y flwyddyn!

Advertisements

Gadael Ymateb

Rhowch eich manylion isod neu cliciwch ar eicon i fewngofnodi:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Newid )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Newid )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Newid )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Newid )

Connecting to %s