Cerdded i fyny’r Wyddfa

Yr Wyddfa

Yr Wyddfa

Ar ddiwrnod heulog ym mis Medi cymerodd bedwar ohonom daith i fyny’r Wyddfa. Dyma sut yr aeth …

Roedd yn ddiwrnod gwych ar gyfer taith i fyny’r Wyddfa: llachar, heulog a chynnes, heb ormod o gwmwl i guddio’r golygfeydd bendigedig roeddem yn gwybod y byddem yn ei gael ar ôl i ni gyrraedd y copa. Fel y gwelwch o’r fideo, fodd bynnag, rydym wedi lapio i fyny mewn dillad  addas cynnes ar gyfer y tywydd ar ben y mynydd; hyd yn oed ym mis Mehefin mae wedi bod yn bwrw eira ar gopa’r Wyddfa, felly nid oeddem am gymryd unrhyw siawns!

Fe wnaethon gwrdd yn y safle bws yng nghanol Llanberis, a dal y gwasanaeth Sherpa. Mae’r gwasanaeth bws hwylus yma yn mynd a chi trwy bentref Nant Peris a Bwlch Llanberis, cyn eich cyflwyno ym Mhen y Pass lle mae yna hostel, parcio (os byddwch yn penderfynu i yrru yn lle mynd ar y bws), pwynt gwybodaeth ac, yn hollbwysig, toiledau cyhoeddus – handi iawn cyn y cam nesaf o’r daith!

O Ben y Pass cawsom y dewis o gymryd naill ai Llwybr Y Mwynwyr neu Llwybr Pen y Gwryd, yr olaf hefyd yn mynd a chi at Crib Goch. Penderfynwyd mai Llwybr Y Mwynwyr fyddai’r Trac  gorau i ni, gan ein bod yn awyddus i gerdded ar hyd Llyn Llydaw ac wedyn, yn uwch i fyny, Llyn Glaslyn. Mae’r daith yma ar hyd llethrau dwyreiniol y Wyddfa yn eithaf trawiadol – ond wedyn, tydyn nhw i gyd?

Roeddan i gyd yn cytuno mai un o’r uchafbwyntiau o gerdded ar Trac y Mwynwyr oedd mynd heibio’r Cwm –  oherwydd, wrth sefyll yn ei ganol fe gewch olwg anhygoel wrth edrych i fyny tuag at frig yr Wyddfa, gyda Crib Goch a Garnedd Ugain i’r dde, a Lliwedd i’r chwith i chi – mae yn wych! Wrth edrych yn ôl gallwch weld i lawr Dyffryn Mymbyr tuag at Foel Siabod ac mae’n hyfryd iawn.

Fe gerddon at ddiwedd Llyn Llydaw ac yna dechrau y dringo i fyny tuag at Lyn Glaslyn. Oddi yma mae’r dringo i Fwlch Glas – llwybr rhwng Garnedd Ugain a brig Wyddfa – yn eithaf serth, felly roeddan yn falch o gyrraedd y copa tua 15 munud wedyn.

Ar y copa – ar ôl paned yn y caffi yn Hafod Eryri, gan fod yr holl gerdded yn waith sychedig – rydym yn yfed eto, ond y tro hwn yr olygfa oeddan yn yfed i mewn. Cawsom olygfa 360 gradd o’r ardal ac nid yw ‘syfrdanol’ yn dechrau disgrifio’r hyn a welsom! Tua’r gorllewin gwelsom Mynydd Mawr a Chrib Nantlle, gyda Caernarfon yn y pellter. I’r gogledd-ddwyrain gwelsom Y Glyderau ac Y Carneddau, ac i’r de roedd Moel Hebog.

Ar gyfer y daith yn ôl penderfynon gymryd Llwybr Llanberis. Mae hon yn daith gerdded hir, yn chwe milltir o hyd, ond mae’n graddiant llai serth na Trac y Mwynwyr, ac wrth ei bod yn dilyn y llinell rheilffordd am y rhan fwyaf o’r ffordd mae’n eithaf hawdd. Ar hyd y ffordd aethom  heibio Gorsaf Clogwyn gan fwynhau mwy o olygfeydd gwych, y tro hwn i fyny tuag at Moel Cynghorion a Moel Eilio ar ein chwith ac Y Garn ac Elidir Fawr ar y dde. Fe gafon hefyd olygfa dda o’r llwybr oedd ein bws wedi cymryd ar y ffordd i fyny!

Wnaethom ni ddim aros yn y caffi Ty Hanner Ffordd, nac yn y caffi Penceunant Isaf ychydig ymhellach ar hyd y llwybr ar ffordd wledig bach sy’n mynd a ni yn ôl i Lanberis. Ond roedd digon o gerddwyr eraill yn manteisio ar y cyfle i adnewyddu eu hunain, ac efallai y tro nesaf fe wnawn ni ymuno a hwy!

O’r fan hon roedd y disgyniad yn eithaf serth, ond mae’n ffordd darmac da felly nid oedd y gweill yn rhy anodd. Cyn hir roeddem yn ôl ar y strydoedd gwastad Llanberis, ac o fewn pum munud roeddem yn ôl yn yr arhosfa bws yn barod i ddal ein bysiau gartref.

Yn ddealladwy, mae’r Wyddfa yn boblogaidd iawn gyda cherddwyr o bob oed a gallu. Os nad ydych erioed wedi cerdded i fyny’r Wyddfa o’r blaen, ni allwn ei argymell yn ddigon – ond cofiwch, os byddwch yn penderfynu cerdded un o’r chwe llwybr swyddogol i fyny’r mynydd, gwnewch yn siŵr eich bod gyda offer priodol ar gyfer y tywydd. Gallwch ddarganfod mwy am gerdded yn ddiogel ar fynyddoedd Eryri trwy ymweld a’r ddolen yma

Advertisements

Gadael Ymateb

Rhowch eich manylion isod neu cliciwch ar eicon i fewngofnodi:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Newid )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Newid )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Newid )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Newid )

Connecting to %s