Calan Gaeaf yn Eryri: beth sy’n digwydd yn 2015?

Calan Gaeaf

Mae’n adeg yna o’r flwyddyn unwaith eto! Chwilio am ddigwyddiadau Calan Gaeaf hwyliog yn Eryri ar gyfer 2015? Edrychwch dim pellach – mae digon yn mynd ymlaen!

Mae Calan Gaeaf yma unwaith eto, ac eleni mae digon i’w wneud yn Eryri os ydych yn hoffi ddathlu’r diwrnod mwyaf erchyll y flwyddyn gyda’ch rhai bach. Darllenwch ymlaen am rai awgrymiadau …

Neuadd Dwyfor

Neuadd Dwyfor

Neuadd Dwyfor Pwllheli

Mae yna nifer o ffilmiau o’r math dychrynllud yn Neuadd Dwyfor ym Mhwllheli ar 31 Hydref. Yn ystod y dydd mae’r ffilmiau yn addas ar gyfer y teulu i gyd (Monster House a Ghostbusters) ond o ddiwedd y prynhawn ymlaen mae’r ffilmiau i wylwyr hŷn yn unig. Am 4yh mae dangosiad o ‘Do not Look Now’, y ffilm glasurol a chyffrous o’r1970au, tra am 8yh mae yn hollol i oedolion yn unig ar gyfer dangosiad o’r ‘The Exorcist’.

Mae yna hefyd beintio gwynebau ar gyfer plant o 10yb hyd 1yh, yn ogystal a gwobrau ar gyfer y wisg ffansi orau. Mae tocynnau dyddiol ar gael, neu gallwch ond brynu tocynnau unigol ar gyfer y ffilmiau a ydych am ei gweld.

Calan Gaeaf ym Mharc Coedwig Gelli Gyffwrdd

Calan Gaeaf ym Mharc Coedwig Gelli Gyffwrdd

Calan Gaeaf ‘Spooktacular’ ym Mharc Coedwig Gelli Gyffwrdd

Mae Hanner Tymor a Noson Galan Gaeaf yn gyfuniad perffaith ym Mharc Coedwig Gelli Gyffwrdd. Mae ‘Spooktacular’ Calan Gaeaf eleni yn rhedeg o 24ain Hydref i’r 1af o Dachwedd, ac mae digonedd yn mynd ymlaen i ddiddanu eich plant bach. Sesiynau crefft iasol, Sioe Calan Gaeaf Smarty Marty, cyfarfod a T-Rex realaidd wrth iddo grwydro’r parc, gweithdy taro sbwriel a llawer mwy -cymaint o hwyl!

Trenau Calan Gaeaf

Mae’r rhan fwyaf o reilffyrdd stêm Eryri yn rhedeg trenau Calan Gaeaf arbennig y mis Hydref hwn.

Mae gan y Rheilffordd Ffestiniog a’r Ucheldir Cymru drenau Calan Gaeaf ar Hydref 29ain, 30ain a 31ain, yn cynnwys arddangosfeydd tân gwyllt, gwisg ffansi a gwleddoedd arswydol. Mae angen archebu lle ymlaen llaw.

Trenau Calan Gaeaf, Rheilffordd Talyllyn

Trenau Calan Gaeaf, Rheilffordd Talyllyn

Mae Rheilffordd Talyllyn yn rhedeg trenau Calan Gaeaf i’r goedwig ysbrydion yn Dolgoch ar 29ain, 30ain a 31ain o Hydref. Mae pob plentyn sy’n mynychu’r digwyddiadau Stêm a Sgrech yn derbyn bag o bethau da sy’n cynnwys gweithgareddau a danteithion. Mae croeso i wisg ffansi  (ar gyfer rhieni yn ogystal a phlant), ac mae yna ddau gwrs gwledd Calan Gaeaf. Mae yna hefyd gystadleuaeth cerfio llusernau pwmpen, felly ewch ati i gerfio!

Meiddiwch deithio ar y trên ysbryd trwy Coedwig Y Gwrachod i chwilio am ysbrydion a bwganod? Dyna beth sydd ar gael yn Helfa Calan Gaeaf Rheilffordd Llyn Llanberis, sy’n rhedeg o 25-31 Hydref.

Mae gan y Rheilffordd Dreftadaeth Ucheldir Cymru ym Mhorthmadog drenau bwganllyd am 6yh a 7yh ar yr 31ain o Hydref. Mae tocynnau yn cynnwys prisiau dychwelyd i Ben-y-Mownt, taith ar y trên bach, byrger o’r  barbeciw yn Fferm Gelert, a the neu goffi i oedolion neu sudd i blant. Bydd hefyd bwcedi o losin a cherddoriaeth yng Nghanolfan Treftadaeth Fferm Gelert.

Mae gan  Rheilffordd Llyn Bala drenau Calan Gaeaf ar 30ain a 31ain o Hydref o Lanuwchllyn yn unig. Pam hynny? Yn ôl eu gwefan: “Am rhyw reswm rhyfedd ac arswydus mae eich trên yn annhebygol o symud ymlaen tu hwnt i Llangower. Gwyliwch  gan y bydd eich trên yn stopio ar ei ffordd yn ol yn ‘Flag Halt’ lle ysbrydion ac ychydig ddefnydd arno. Rhyfedd iawn yn wir!

Hwyl bwganllyd yn Bwyd Cymru Bodnant

Rhywbeth ychydig yn wahanol yn awr – sef, gwersi coginio thema Calan Gaeaf yn Bwyd Cymru Bodnant ar 29ain o Hydref. Bydd Academi Plant yn dysgu eich rhai bach sut i greu llu o ddanteithion melys a sawrus thema Calan Gaeaf, a ysbrydolwyd gan bryfed cops, ysbrydion, gwrachod a bwystfilod.

Mae Bwyd Bodnant Cymru hefyd yn cynnal partion Calan Gaeaf plant ar 30ain a 31ain o Hydref gyda adloniant gan gynnwys sioe, disgo, gemau a chystadlaethau. Mae’n hanfodol archebu ymlaen llaw.

Amgueddfa Lechi Cymru

Amgueddfa Lechi Cymru

Llwybr Calan Gaeaf

Mae yna ddigwyddiad hwyliog AM DDIM (newyddion gwych os oes gennych deulu mawr) o 28-31 Hydref yn Amgueddfa Lechi Cymru yn Llanberis.A ydych ddigon dewr i ddilyn y Llwybr Calan Gaeaf drwy’r amgueddfa? Rhowch gynnig arni!

Adeiladau hynafol arswydus

Does dim mwy arswydus na crwydro o amgylch castell brawychus neu blasty canoloesol ar Nos Galan Gaeaf – ac mae digon o’r math yna o beth yn digwydd yn Eryri eleni!

Castell Caernarfon

Castell Caernarfon

Ymunwch a llwybr thema Calan Gaeaf yng Nghastell Caernarfon ar 31 Hydref am ddiwrnod o gyffro ac oerfel – ac os nad yw hynny’n ddigon o hwyl, bydd gwobr i’r 150 o blant cyntaf i gymryd rhan.

Mae’r un digwyddiad hefyd yn cael ei gynnal (ar yr un diwrnod) yng Nghastell Cricieth, gyda gwobrau ar gyfer 100 o’r plant cyntaf.

Mwynhewch Calan Gaeaf Fictorianaidd yng Nghastell Penrhyn, gyda gemau, danteithion, paentio gwynebau, crefftau a mwy. Mae yna hefyd deithiau ysbryd cyfnos, a sioe bypedau Calan Gaeaf. Mae’r digwyddiadau hyn yn cael eu cynnal rhwng 24ain a 31ain o Hydref.

Ac ym Mhlas Mawr yng Nghonwy ar yr 31ain o Hydref, gall rhai bach ymuno mewn gemau thema Calan Gaeaf a cherfio pwmpen (am dâl bach) – mae yna wobr i’r 50 o’r plant cyntaf i gymryd rhan.

Advertisements

Gadael Ymateb

Rhowch eich manylion isod neu cliciwch ar eicon i fewngofnodi:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Newid )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Newid )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Newid )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Newid )

w

Connecting to %s