Calon Eryri: pethau i’w gwneud yn Llanberis a Betws-y-Coed

Hwylio yn Llanberis

Hwylio yn Llanberis

Mae Llanberis a Betws-y-Coed yn ddau bentref sy’n eistedd yng nghanol Eryri. Nid ydynt yn leoedd mawr, ond maent yn sicr yn llawn gweithgareddau, fel mae ein rhestr o bethau i’w gwneud yn y ddau leoliad yn dangos!

Mae Eryri yn llawn o fannau eang, agored, a dyna un o’r rhesymau i ymwelwyr – a phobl leol – garu’r rhanbarth gymaint. Ond yn  frith o gwmpas  mae trefi a phentrefi hyfryd, llawer ohonynt yn cynnig detholiad gwych o atyniadau a gweithgareddau.

Wrth galon Eryri mae dau bentref sydd, er nad ydynt yn fawr iawn, yn llawn o bethau i’w gwneud a’u gweld. Mae’r pentrefi hyn ymhlith y mwyaf poblogaidd ymhlith ymwelwyr i Eryri, nid yn unig oherwydd y cyfoeth o weithgareddau ac atyniadau yn ac o amgylch iddynt, ond hefyd  i harddwch syfrdanol y wlad o’i amgylch.

Bydd Llanberis a Betws-y-Coed yn tynnu hyd yn oed mwy o ymwelwyr nag arfer ar 6ed o Fedi 2015, wrth mai ar y diwrnod hwn mae  Taith Prydain – digwyddiad beicio mwyaf y DU – yn mynd trwy’r ddau bentref, ar ôl cychwyn yn Ynys Môn y bore hwnnw (gyda llaw, dyma’r tro cyntaf erioed  i’r ras ddechrau yng Nghymru).

Ond nid yw’n cymryd yn hir iawn i’r beicwyr basio drwy pentrefi hyn, felly os ydych yn ymweld â naill ai Llanberis neu Betws-y-Coed i wylio Taith Prydain a hoffech ychydig o syniadau am bethau i’w gwneud ar ôl i’r beicwyr ddod yn speciau ar y gorwel, darllenwch ymlaen …

Llanberis

Rheilffordd yr Wyddfa

Rheilffordd yr Wyddfa

Llanberis yw’r man cychwyn y Llwybr Llanberis i fyny’r Wyddfa – ac hefyd yr orsaf cychwyn ar gyfer Rheilffordd yr Wyddfa, felly os nad ydych yn ffansi cerdded i fyny ein mynydd uchaf gallech bob amser ei wneud y ffordd hawdd!

Mae Mynydd Gwefru yn atyniad addysgol gwych i’r teulu i gyd. Byddwch yn mynd ar daith o dan y ddaear yn yr orsaf bŵer ac yn cael cyfle i ymweld â’r siopau yn y ganolfan ymwelwyr ar ôl hynny.

Mae Rheilffordd Llyn Llanberis yn cynnig ffordd hamddenol i fwynhau cefn gwlad hardd ym Mharc Gwledig Padarn. Os nad ydych am fynd ar y trên, ar bob cyfrif ewch am dro yn lle hynny; mae digon i’w weld a’i wneud yn y parc, gan gynnwys teithiau natur a chwaraeon dŵr. Cadwch olwg hefyd am Ysbyty Chwarel, sydd yn llawn o greiriau diddorol o feddyginiaeth Fictoraidd.

Castell Dolbadarn

Castell Dolbadarn

Gallwch ymweld Castell Dolbadarn yn rhad ac am ddim, ac yn werth ymweldiad yn fawr iawn. Yn edrych dros y llynnoedd ac wedi ei amgylchynu gan fynyddoedd, ceir digon o gyflau i dynnu lluniau yn y cadarnle canoloesol Tywysogion Gwynedd.

Mae Amgueddfa Lechi Cymru yn cynnig diwrnod llawn hwyl i’r teulu cyfan. Edrychwch o gwmpas bythynnod y chwarelwyr a dysgu am eu bywydau, eu sgiliau, a’r peryglon yr oeddant yn eu hwynebu bob dydd.

Ni fyddai unrhyw ymweliad â Llanberis yn gyflawn heb ginio a pheint (ie, peint!) o de yn Pete Eats, un o gaffis  mwyaf poblogaidd I ddringwyr yn yr DU. Tra byddwch yn aros am eich bwyd – sy’n flasus, gyda llaw – gallwch edrych ar y nifer fawr o luniau dringo sydd yn addurno’r muriau. Gallwch hyd yn oed brynu mwg peint i fynd adref gyda chi!

Betws-y-Coed

Mae tirwedd breuddwydiol o gefn gwlad cyfagos Betws-y-Coed wedi ysbrydoli nythfa artistiaid cyntaf y DU, felly un o’r pethau cyntaf y byddwch am ei wneud pan fyddwch yn archwylio’r pentref yw edrych o gwmpas yr orielau celf a siopau crefft; efallai y byddwch chi hyd yn oed yn cael cofrodd neu ddau i fynd adref gyda chi.

Rhaeadr Ewynnol

Rhaeadr Ewynnol

Mae dyfroedd byrlymus o Rhaeadr Ewynnol yn ffefryn ymysg ymwelwyr, ac yn enwedig yr ymwelwyr hynny sy’n mwynhau ychydig o ffotograffiaeth – felly gwnewch yn siŵr eich bod yn mynd a’ch camera gyda chi! Mae taith gerdded serth i lawr o’r ffordd at y rhaeadr, ond mae’n werth yr ymdrech.

Mae’r Amgueddfa Rheilffordd Dyffryn Conwy yn atyniad gwych i’r teulu i gyd. Yn ogystal â rhai rheilffyrdd model rhyngweithiol gwych i edmygu a gweithredu, mae yna reilffordd fach sydd yn cymryd teithwyr o amgylch yr eiddo ar daith hwyliog – argymhellir yn gryf! Wedyn gallwch brynu pecynnau rheilffordd model ac ategolion yn siop yr amgueddfa.

Mae ‘Tree Top Adventures‘ yn cynnig digon o ffyrdd o gadw ymwelwyr o bob oedran yn weithredol. Mae dringo coed a sipio i lawr i’r llawr unwaith eto yn weithgaredd a fydd yn deffro y plentyn mewnol yn y rhan fwyaf ohonom – ac wrth gwrs mae yn cael eu garu gan blant go iawn hefyd!

Tŷ Hyll -sydd yn unrhyw beth ond hyll! Ydy, mae’n edrych yn anarferol, ond mae’n le gwych i ymweld ag ef. Dysgwch am wenyn mêl yn yr Ystafell Wenynen Fêl, archwilio’r coetiroedd a’r gerddi, a mwynhau te prynhawn yn Ystafell Te y Pot Mêl.

Go Below

Go Below

Ac yn olaf, os nad ydych yn flinedig ar ôl yr holl archwilio, rhowch gynnig ar ychydig o archwiliad pellach gyda gwahaniaeth, trwy garedigrwydd Seren Ventures a Go Below. Mae’r cyntaf yn cynnig pob math o weithgareddau dan arweiniad megis cerdded ceunentydd, dringo ac abseilio, tra bod yr ail yn cynnig gweithgareddau tebyg ond o dan y ddaear yn hytrach nag ar yr wyneb – felly os ydych chi erioed wedi ffansio cymryd taith cwch o dan y ddaear neu ddringo rhaeadr, dyma eich cyfle!

Advertisements

Gadael Ymateb

Rhowch eich manylion isod neu cliciwch ar eicon i fewngofnodi:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Newid )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Newid )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Newid )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Newid )

w

Connecting to %s