Hanes byr iawn o Bentref Portmeirion

Pentref Portmeirion

Pentref Portmeirion

Cafodd Clough Williams-Ellis, creawdwr Portmeirion, ei eni yn 1883 ac adeiladwyd Pentref Portmeirion mewn dau gam: rhwng 1925 a 1939, ac o 1954 i 1976. Mae’r canlynol yn hanes byr iawn o’r pentref Eidalaidd sydd yn annwyl gan bobl leol ac ymwelwyr o bob cwr o’r byd.

Roedd Pentref Portmeirion yn freuddwyd Clough am fwy na deng mlynedd ar hugain. Fel bachgen bach pump neu chwech, roedd eisoes wedi gwneud ei feddwl i fyny i fod yn bensaer ac yn gynllunydd tref. Penderfynodd y byddai un diwrnod yn dewis safle ac adeiladu grŵp o adeiladau ar gyfer ei foddhad ei hun.

“Felly, am fwy na cenhedlaeth roedd y syniad yn berwi a goferwi ynof yn aros am ei gyfle i gael ei eni, a oedd yn gofyn (ar wahân i mi a fy mreuddwyd) gyfalaf, safle priodol ac egwyddor bywhau, defnydd, swydd, a fyddai yn ei wneud a’i gadw’n hyfyw. ”

Pentref Portmeirion

Pentref Portmeirion

Roedd yn gwybod yn gynnar y byddai angen i’r pentref ddibynnu ar dwristiaeth ar gyfer ei gyllid, a sylweddoli y byddai angen i’r safle fod yn hardd ac arfordirol er mwyn i hyn weithio: “. … Encil gwyliau ar gyfer y rhai mwy craff”

Pan ddechreuodd Clough edrych allan am safleoedd ar gyfer ei brosiect cyntaf, roedd yn chwilio am ynysoedd yn unig: “… fel nad oes unman arall, yn ymddangos i mi, yn ddiogel rhag yr haint firws byngalo sydd yn lledeunu a’r creulondeb dinistriol o ddatblygiad hapfasnachol. ” Ar ôl ymweld a 22 o ynysoedd fe ddoth o hydi un a oedd yn ‘beth addas’ ar gyfer y dasg, a gwnaeth cais hanner-calon arno, dim ond i deimlo’n falch pan fethodd y trafodaethau.

Yn y diwadd cyflwynodd y lleoliad delfrydol ei hun: penrhyn preifat oddi ar arfordir Eryri, lle oedd plasty can-mlwydd-oed, llawn chwyn ac wedi tyfu’n wyllt, ar werth. Roedd ei preswylydd mwyaf diweddar yn hen wraig mor ecsentrig a meudwy fod hyd yn oed ei chymdogion agosaf ddim yn cael mynediad (yr oedd si ar led bod y fenyw yn noethlomunwraig). Prynodd Clough y ty, a’r tir, a Chastell Deudraeth, gan arbed yr olaf o ddod yn “sefydliad ar gyfer trin pobl ifanc tramgwyddus o gudd-wybodaeth isel” -. tynged oedd ymddiriedolwyr yr ystâd wedi bod yn ystyried tan i Clough gamu i fewn. Yn ddiweddarach yn hanesy castell, byddai’n dod yn gartref i ysgol faciwis am saith mlynedd yn ystod yr Ail Ryfel Byd.

Traeth Portmeirion

Traeth Portmeirion

Ar ôl newid enw’r ystâd o Aber Ia, a oedd yn teimlo ei fod yn swnio’n ‘oer’, i Bortmeirion – “” Meirion “enw’r sir a” Port ” ar ei harfordir” – penderfynodd Clough i greu ei bentref fel teyrnged i Portofino, y pentref Eidalaidd a syrthiodd ef mewn cariad.

Ar ôl llai na blwyddyn o baratoi, agorwyd yr hen dŷ gwreiddiol adeg y Pasg 1926 fel gwesty di-drwydded. Roedd dau fwthyn newydd, Angel a’r Neptune, yn rhoi llety ychwanegol. Wrth i welliannau gael eu gwneud yn raddol, flwyddyn ar ôl blwyddyn, daeth y gwesty mor boblogaidd fel bod y gwesteuon yn cael eu troi i ffwrdd. Yn y blynyddoedd dilynol roedd y ‘strwythurau mwyaf hanfodol’ – Twr Gwylio, Campanile a’r Siantri -wedi eu hadeiladu yn ddiweddarach i fod yn gysylltiedig yn anffurfiol gydag adeiladau ‘llai pwysig’.

Roedd cyfyngiadau adeiladu yr Ail Ryfel Byd yn golygu nad oedd fawr ddim y gellid ei wneud i barhau â’r gwaith o adeiladu y pentref; dim ond ychydig o dirlunio a gwaith brys cynnal a chadw oedd yn cael ei wneud.. Yn ystod blynyddoedd y rhyfel daeth Portmeirion yn le i awyrenwyr i fwynhau eu gwyliau – yn eu plith pennaeth milwrol y Dambusters, Guy Gibson.

Neuadd y Dref Portmeirion

Neuadd y Dref Portmeirion

Roedd gan Cloug hoffter o arbed nodweddion pensaerniol diddorol o eiddo eraill rhag cael eu dinistrio. Felly oedd pan welodd erthygl yn Country Life oedd yn dweud bod hen blasty o’r enw Neuadd Emral yn Sir y Fflint, a ymwelodd Clough yn ei ieuenctid am gael ei ddymchwel. Prynodd Clough y nenfwd 17eg ganrif o’i neuadd ddawns, gan gyrraedd y plasty mewn pryd ar gyfer dechrau’r arwerthiant. Talodd ond £ 13 am y nenfwd, ond gwariodd hefyd filoedd o bunnoedd yn prynu, cludo ac ail-godi gweddill yr ystafell, gan gynnwys yr hen wydr plwm yn ei ffenestri myliynog, y grât tân, cornisiau derw a architrafau. Ac fel hyn ganwyd Neuadd y Dref Portmeirion, sydd heddiw yn cael ei ddefnyddio yn aml ar gyfer seremonïau priodas a dathliadau.

Ar ôl sefydlu enw da fel achubwr adeiladau adfeiliedig, byddai Clough yn aml yn derbyn hysbysiadau o adeiladau â nodweddion pensaerniol diddorol a oedd i fod i gael eu dymchwel, gan arwain at lawer o nodweddion enwocaf Portmeirion – gan gynnwys yr Colonâd Bryste. Daeth y canonau gwarchod y murfylchau o ‘The Battery’ o Gaer Belan ar y Foryd, ger Caernarfon.

Gŵyl Rhif 6

Gŵyl Rhif 6

Erbyn 1963, pan ysgrifennodd Clough ei lyfr “Portmeirion: The Place & It’s Meaning”, roedd gan y pentref ei ganolfan arddio ei hun, yn ogystal â siopau sy’n gwerthu hen bethau, dillad, llyfrau ac anrhegion. Dechreuodd Susan, merch Clough gynhyrchu’r crochenwaith byd-enwog Portmeirion, a’i werthu yn Siop Cwch y pentref. Roedd Susan hefyd yn gyfrifol am gynllunio’r tu mewn i’r Bwyty Salutation, ac yn ymwneud yn helaeth â dylunio mewnol a dodrefnu drwy’r pentref, yn ogystal â’r agwedd weledol y gerddi yn y pentref.

Heddiw, mae Portmeirion yn un o atyniadau mwyaf poblogaidd ymwelwyr yng Nghymru, gan dderbyn rhyw 225,000 o ymweliadau pob blwyddyn. Fodd bynag, nid ond gyda thwristiaid mae yn boblogaidd; mae pobl leol wrth eu bodd yn y pentref hefyd, ac yn ystod y misoedd tawelach gaeaf Portmeirion mae yn aml yn llawn o bobl leol sy’n defnyddio tocyn mynediad gostyngol gaeaf i ymweld â’r pentref.. Mae’r ffair bwyd a chrefftau flynyddol yn denu llawer o ymwelwyr, ac mae’r pentref yn lleoliad poblogaidd iawn ar gyfer priodasau, gyda Neuadd y Dref wedi cael eu trwyddedu ar gyfer seremonïau sifil a’r prif adeilad y gwesty yn cynnig lleoliad gwych ar gyfer brecwast priodas. Nid oes llawer o gefndiroedd mwy prydferth ar gyfer llyniau priodas yn Ynysoedd Prydain.

Gŵyl Rhif 6

Gŵyl Rhif 6

Roedd Portmeirion yn enwog am fod yn leoliad ar gyfer y sioe deledu 1960au The Prisoner. Roedd Clough bob amser yn bwriadu i’r pentref gael ei ddefnyddio ar gyfer digwyddiadau a chyngherddau, ac felly doedd ddim yn syndod pan ddaeth Gŵyl Rhif 6, mae ei enw yn atgof at y gorffennol teleweledol y pentref, a dechreuodd gael ei gynnal yn y pentref yn 2012. Mae’r digwyddiad, sydd wedi ennill nifer o wobrau, yn cael ei alw’n ŵyl gerddoriaeth a chelfyddydau mwyaf unigryw yn y DU, gan ddenu gweithredoedd cerddorol proffil uchel megis Grace Jones, Pet Shop Boys a Manic Street Preachers.

Gweledigaeth Clough oedd i brofi y gallai pensaernïaeth a thref gynllunio fod yn hwyl, yn gyffrous a lliwgar: “… dylai fod yn bosibl i ddatblygu a manteisio hyd yn oed lle hardd iawn heb ei ddifetha … gallai gael ei wneud hyd yn oed yn fwy hyfryd gan ei thrin. ” Gweledigaeth sydd, rydym yn sicr fod y rhan fwyaf yn cytuno, wedi ei gyflawni yn fawr iawn – efallai hyd yn oed wedi ei ragori – ym Mhentref Portmeirion.

Cydnabyddiaeth: hanes Portmeirion fel ysgrifennwyd yn yr erthygl hon yn dod o “Portmeirion: The Place & It’s Meaning” gan Clough Williams-Ellis, ISBN 0.216.90672.5.

Advertisements

One thought on “Hanes byr iawn o Bentref Portmeirion

  1. Hysbysiad Cyfeirio: Pump o raeadrau mwyaf trawiadol Eryri | Ymweld ag Eryri

Gadael Ymateb

Rhowch eich manylion isod neu cliciwch ar eicon i fewngofnodi:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Newid )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Newid )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Newid )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Newid )

w

Connecting to %s