Deg peth i’w gwneud yn ac o gwmpas Tywyn

Tywyn

Tywyn

Mae Tywyn yn dref glan môr yn Eryri, yn boblogaidd fel cyrchfan wyliau a sylfaen gwych ar gyfer archwilio rhannau deheuol y rhanbarth. Dyma ddeg o bethau i’w gweld a’u gwneud pan fyddwch yn ymweld aThywyn.

Efallai ei fod yn dref glan môr bychan, ond mae gan y dref hanesyddol yma lawer i’w gynnig. Mae gan y gyrchfan lan môr boblogaidd yma ar arfordir Eryri draeth gwych, siopa da, a phob math o ddigwyddiadau diddorol yn digwydd drwy gydol y flwyddyn.

1. Rasio y trên

Rheilffordd Talyllyn

Rheilffordd Talyllyn

Mae’r ras hwyl blynyddol yma ar gyfer elusennau, bellach yn ei 32ain blwyddyn. Mae’r ras yn cael ei chynnal ar 15 Awst 2015 a mae yna nifer o gyrsiau o wahanol hyd, gan gynnwys y “trotian plant bach” cwrs ar gyfer plant. Mae’r digwyddiad yn gweld rhedwyr yn rasio trên stêm ar hyd y llwybr Rheilffordd Talyllyn o Dywyn i Abergynolwyn ac yn ôl, a cael ei hannog gan teithwyr y trên. Hyd yn oed os nad ydych yn llwyddo i gael tocyn ar gyfer y trên (mae yna lawer o alw amdanynt) byddwch yn dal i gael hwyl fel gwyliwr ar hyd y llwybr, felly galwch draw i fwynhau eich hun!

2. Ewch ar y trên

Os nad ydych yn ffansi mynd ar drywydd y trên i fyny’r traciau, neu os ydych yn ymweld ar ôl Rasio y Trên  ddod i ben, yna cymrwch yr opsiwn diog a neidiwch arni! Mae Rheilffordd Talyllyn yn rhedeg drwy gefn gwlad wirioneddol ysblennydd, a byddwch yn gweld digon o harddwch o’ch cwmpas ar y daith gan gynnwys coetiroedd, mynyddoedd a rhaeadrau. Mae yna amgueddfa reilffordd yn y derfynfa Glanfa Tywyn, yn ogystal â siop, caffi drwyddedig ac ystafell te.

3. Ewch i’r traeth

Mae Llwybr Arfordir Cymru yn rhedeg trwy’r dref ac i’r traeth, sydd yn enillydd Gwobr y Faner Las. O’r traeth, mae’r golygfeydd yn ysblennydd ar ddiwrnod clir; os yw gwelededd yn dda gallwch weld cyn belled a Phenrhyn Llyn, Pwllheli ac Ynys Enlli i’r gogledd, ac Abergwaun ac Aberystwyth i’r de. Mae gan y rhan ddeheuol y traeth, sydd tua phum milltir o hyd, twyni tywod helaeth, llawer o dywod hyfryd cadarn, ac ychydig greigiau. Yn boblogaidd gyda chwareuwyr dŵr brwdfrydig ,mae dyfroedd agored Tywyn yn cael eu ymweld yn rheolaidd gan llamhidyddion harbwr a dolffiniaid trwynbwl.

Tywyn

Tywyn

4. Sinema Lantern Hudol.

Os nad yw’n dywydd traeth, gallech bob amser ymweld â’r Sinema Lantern Hudol.Roedd yr adeilad Fictoraidd yma yn wreiddiol yn ystafelloedd cynulliad y dref, ond mae wedi bod yn gweithredu fel sinema ers 1919. Mae’r gan y sinema systemau clyweled gorau sydd ar gael, ac yn dangos yr holl ffilmiau mawr diweddaraf. Mae hefyd yn cael ei ddefnyddio ar gyfer digwyddiadau byw, gan gynnwys comedi a cherddoriaeth.

5. Eglwys Sant Cadfan

Adeilad hynaf Tywyn yw’r eglwys Sant Cadfan, rhannau sy’n parhau o’r 12fed ganrif (er bod cofnodion yn awgrymu bod setliad eglwysig – yn ‘clas’ -wedi ei sefydlu o amgylch 516AD gan Cadfan, mynach o Lydaw). Mae nodweddion diddorol eraill yr eglwys yn cynnwys y ffynnon, a oedd unwaith yn dweud i gael pwerau iachau, a delw o farchog a ddywedwyd sydd yn crio pan fydd glaw ar y ffordd, a Chareg Sant Cadfan, sydd gyda harsgrifiad o’r enghraifft gynharaf o’r iaith Gymraeg.

6. Chwiliwch am Cantre’r Gwaelod

Yn ôl y chwedl mae Cantre’r Gwaelod yn gorwedd ger y môr  rhywle o gwmpas Aberdyfi, ychydig i lawr yr arfordir o Dywyn. Yn ôl llên gweri ,boddwyd Cantre’r Gwaelodi a’i cholli am byth pan wnaeth gwyliwr meddw esgeuluso cau’r llifddorau. Does dim tystiolaeth fod   y stori hon yn unrhyw beth mwy na chwedl, ond mae coedwig hynafol yn parhau i’w gweld ar lanw isel, felly efallai fod  gan hyn ei wreiddiau yn hanes go iawn wedi’r cyfan.

7. Castell y Bere

Yn ôl i hanes gwirioneddol yn awr, yn adfeilion Castell y Bere. Mae rhywbeth yn wirioneddol swynol ac atmosfferig am y castell Cymreig, a adeiladwyd gan y Tywysogion Gwynedd yn y 13eg ganrif. Mae’r adfeilion yn meddiannu lleoliad gwyllt, anghysbell ac yn ei ddydd diogelodd y castell ffin ddeheuol Gwynedd. Os ydych am weld yr adfeilion yn eu ffordd mwya arswydus, ewch ar fachlud haul pan ddywedir fod ffigwr unigo i’w gweld yno. Wrth i’r haul fachlud, mae’r ffigwr yn toddi’n araf.

8. Ewch i Siopa

Mae gan Tywy farchnad wythnosol rhwng Mai a Hydref, a gynhelir ar ddydd Llun, ac arwerthiant cist car bob dydd Sadwrn. Mae gan y dref ddigon o siopau i archwilio, hefyd, gan gynnwys siopau anrhegion, mannau gwerthu dillad a pharlwr hufen iâ gorfodol (mae ar lan y môr, wedi’r cyfan!)

Tywyn

Tywyn

9. Ewch am dro

Mae digon o gerdded i fwynhau yn ac o gwmpas Tywyn. Gallech gerdded o gwmpas y dref ei hun, gan archwilio pob twll a chornel, neu dilyn Llwybr Arfordir Cymru naill ai i fyny neu i lawr yr arfordir. Mae cefn gwlad yn wych ar gyfer cerdded, yn enwedig os nad ydych yn malio mynd i fyny’r bryn am ddarn o’ch taith (nid yw mynydd nerthol Cadair Idris yn bell i ffwrdd, os ydych chi awydd her go iawn). Neu rhowch gynnig ar ddarn Aberdyfi i Dywyn o  Crwydrau’r Cambrian, sy’n cwmpasu pob math o dir gan gynnwys lonydd gwledig, llwybrau, bryniau agored a thir fferm.

10. Ymweld â’r Tywyn Wurlitzer

Un o atyniadau rhyfeddach Tywyn yw’r Tywyn Wurlitzer, sy’n cael ei gadw yn neuadd gymunedol Neuadd Pendre. Mae’r offeryn hwn yn hynod ddiddorol wedi cael ei hadnewyddu’n llwyr ac yn cael ei chwarae ar ddawnsfeydd te a chyngherddau drwy gydol y flwyddyn. Cymerwch olwg ar y dudalen digwyddiadau Tywyn Wurlitzer i weld os bydd yn cael ei chwarae yn ystod eich ymweliad i Dywyn … os nad yw, efallai bydd rhaid i chi drefnu ymweliad arall i gyd-fynd gyda chyngerdd – hwre!

Advertisements

Gadael Ymateb

Rhowch eich manylion isod neu cliciwch ar eicon i fewngofnodi:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Newid )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Newid )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Newid )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Newid )

w

Connecting to %s