Sul y Tadau yn Eryri: syniadau gwych ar gyfer pob math o dad!

Castell Caernarfon

Castell Caernarfon

Beth bynnag yw diddordebau a hobiau eich tad, mae yna atyniad neu weithgaredd yn Eryri ar ei gyfer o yn unig! Dyma rai syniadau ar gyfer diwrnodau hwyl allan i dadau yn Eryi ar Sul y Tadau hwn.

Os ydych yn chwilio am wledd wych ar gyfer Dad Sul y Tadau hwn, beth am daith i Eryri? Beth bynnag ei d​​diddordebau a hobiau, mae’n siŵr o fwynhau diwrnod rhoi cynnig ar atyniadau a gweithgareddau sydd gan Eryri i’w gynnig, o drenau stêm i gestyll a theithiau cwch i bownsio! Mae cymaint i’w weld a’i wneud yn Eryri fodd bynnag, efallai y dylech wneud penwythnos ohoni!

Tadau Anturus

Canolfan Dŵr Gwyn Genedlaethol

Canolfan Dŵr Gwyn Genedlaethol

Os yw eich tad bob amser i fyny am dipyn o antur, mae Eryri yn anodd ei guro. Mae diwrnod llawn adrenalin allan yn dipyn o arbenigedd y rhanbarth, felly os oes gennych Dad gyda egni uchel sy’n mwynhau profi ei derfynau corfforol, mae digon o ddewis.

Zip World -yn hongian yn uchel ar linell zip uwchben chwarel, mae yn rhoi golygfa godidog i Dad o Eryri.
Canolfan Dŵr Gwyn Genedlaethol – rhowch reid drwy’r dyfroedd gwyllt i Dad ar daith rafftio dŵr gwyn
Tree Top Adventures – rhoi cyfle i Dad  chwarae Tarzan am ychydig oriau.
Antur Dan Ddaear Go Below – abseilio, llinellau zip, neidio freefall – popeth o dan y ddaear yn nghanol Eryri

Mwy o syniadau

Gweithgareddau Antur in Eryri
Eryri: Y Gyrchfan Egniol
Eryri Bywiol: Deg o weithgareddau Eryri ar gyfer Selogion Awyr Agored

Tadau garddio

Gerddi Brondanw

Gerddi Brondanw

Ar gyfer tadau sydd wrth eu bodd yn yr ardd, bydd diwrnod allan gyda thema garddio yn wledd  go iawn.

Gerddi Caerau Uchaf – dros 1,000 o fodfeddi, yr ardd breifat uchaf yng Ngogledd Cymru i fod yn agored i’r cyhoedd.
Pentref Portmeirion – fel pe na bai’r bensaerniaeth a’r cefndir i’r rhaglen deledy 60au eiconig ddim digon mae’r gerddi ym Mhortmeirion yn syfrdanol.
Plas Brondanw–  cartref teuluol y diweddar Clough Williams-Ellis, mae gan Brondanw erddi hardd  a chasgliad tocwaith ardderchog.
Gerddi Bodnant – erw ar ôl erw o erddi a choetiroedd, a chasgliad trawiadol o blanhigion o bob cwr o’r byd.

Mwy o syniadau
Diwrnodau Allan yn Eryri: Parciau, Gerddi a Choetiroedd

Tadau ifanc eu calon.

A yw Mam wastad yn cwyno bod Dad yn debyg i blentyn mawr? Rhowch iddo anrheg Dydd y Tadau ar gyfer yr ifanc eu hysbryd,a gadael eu plentyn mewnol allan!  Mae rhain hefyd yn ddyddiau allan gwych ar gyfer tadau gyda phlant iau a hoffai helpu eu tad ddathlu ei diwrnod arbennig.

Bounce Below

Bounce Below

Gelli Gyffwrdd – atyniad teuluol sydd yn boblogaidd gan oedolion a phlant!.  Bydd Tadau ifanc eu hysbryd yn caru y rollercoaster pwer bobol.
Cartio – mae ychydig bach o’r Stig ym mhob tad, felly mae mynd ar y certi ym Mharc Glasfryn  neu Redline Karting Dan Do yn siwtio i’r dim..
Labyrinth y Brenin Arthur – atyniad deulu arall na all oedolion  gael digon ohono. Gwrandewch ar straeon o anturiaethau y Brenin Arthur tra byddwch yn cymryd taith cwch o dan y ddaear.
Bounce Below– trampolinau enfawr yn hongian uwchben ogofeudd dwfn o dan ddaear, gyda goleuadau lliwgar anhygoel ar gyfer awyrgylch ychwanegol.

Mwy o syniadau

Atyniadau Eryri: Hwyl i’r Teulu yng Ngogledd Cymru
Eryri i deuluoedd: ble ddylen ni Aros?
Teulu-Gyfeillgar Eryri: Pethau i’w gwneud Yn Eryri Gyda plant dan-5 oed
Eryri i Blant: Deg Atyniad Eryri i blant dan-12 oed
Eryri i Blant Hŷn: Deg Atyniad Eryri ar gyfer 12-16 Oed

Tadau Hoff O Drenau.

Rheilffordd yr Wyddfa

Rheilffordd yr Wyddfa

Mae rhywbeth gwirioneddol diddorol am drenau stêm – nid yn unig tadau sy’n eu caru! Os yw eich tad ymhlith y rhai sydd byth yn tyfu allan o’u obsesiwn gyda threnau, bydd yn falch o dreulio Sul y Tadau yn mwynhau atyniadau sy’n gysylltiedig a threnau Eryri.

Teithiau trên stêm – mae llawer o reilffyrdd stêm da yn Eryri, felly ni fyddwch yn bell oddi wrth un pan fyddwch yn ymweld. Yr ychydig werth ymweld yw’r Rheilffyrdd Ffestiniog ac Ucheldir Cymru, Rheilffordd y Friog, Rheilffordd Talyllyn, Rheilffordd Llyn Llanberis, Rheilffordd Llyn Bala a hyn y mae llawer yn ystyried yr eithaf rheilffordd stêm Eryri – yr un sy’n mynd â theithwyr i fyny’r Wyddfa.
Amgueddfa Rheilffordd Dyffryn Conwy – llawer o arddangosion rheilffordd model,  rheilffordd stêm reid-ar bychain a siop model trên ymhlith y atyniadau yma.
Amgueddfa Rheilffyrdd Cul – dros 1,000 o arteffactau rheilffordd a phethau cofiadwy.
Rheilffordd Treftadaeth Ucheldir Cymru – dau reidiau trên gan gynnwys un ar rheilffordd fach mesur saith modfedd, ac edrych o amgylch y siediau injan.

Mwy o syniadau

Codi Stêm yn Eryri: Deg Gweithgaredd â Thema Rheilffordd yn Eryri
Deg Rheilffyrdd Bach Arbennig yn Eryri

Tadau diwylliedig

Nant Gwrtheyrn

Nant Gwrtheyrn

Os yw Dad yn mwynhau y Celfyddydau, ni fydd yn siomedig pan fydd yn ymweld a  Eryri. Mae digon o amgueddfeydd, orielau a theatrau yn y rhanbarth sydd yn atyniadol iawn ar gyfer ein hymwelwyr  fwy diwylliedig.

Plas Glyn-y-Weddw – plasty Gothig, drawsnewid yn oriel hyfryd sydd hefyd yn cynnal digwyddiadau a gweithdai.
Amgueddfa ac Oriel Gwynedd –  rhai creiriau gwirioneddol diddorol o weithiau yn y gorffennol, gan gynnwys arddangosfeydd gan artistiaid lleol, arteffactau oes Rhufeinig ac oes Haearn.
Galeri – celf, ffilm a perfformio gwych, yn nhref hanesyddol Caernarfon.
Yr Academi Frenhinol Gymreig – casgliad gwych o gelfyddyd gain yn sefydliad hiraf goroesi a arweinir gan artistiaid yng Nghymru.
Nant Gwrtheyrn – archebu cwrs preswyl i gael Dad yn rhugl yn y Gymraeg, neu ymweld am y dydd a chael gwybod mwy am ddiwylliant a threftadaeth Cymru a llên gwerin lleol.

Mwy o syniadau

Eryri a’r Celfyddydau: Deg o Theatrau Ac Orielau Eryri
Hanes a Diwylliant Eryri: Deg o Amgueddfa Rhaid Gweld yn Eryri
Deg Peth Cymreig Iawn i’w Gwneud Yn Eryri

Tadau morwrol

Ynys Enlli

Ynys Enlli

Ar gyfer tadau sydd yn hoff o’r môr, ni fydd arfordir 200 milltir Eryri yn siomi.   Mae  Eryri yn enwog am ei mynyddoedd, ond mae ei thraethau yn haeddu digon o gredyd hefyd – ac wrth gwrs mae treftadaeth morwrol y rhanbarth yn eithaf trawiadol!

Ynys Enlli -Mae Ynys 20,000 o seintiau’ yn gorwedd oddi ar arfordir Penrhyn Llŷn, a bydd taith cwch drosodd i’r ynys yn ffordd hudol i dreulio diwrnod.
Teithiau Cwch Ribride – am rywbeth ychydig yn fwy llawn adrenalin, bydd taith ar RIB ar Afon Menai yn bendant yn gwneud y gwaith!
Amgueddfa Forwrol Porthmadog – dysgu am hanes morwrol diddorol y dref.
Ar y Cei –  mae’r atyniad yma yn Abermaw (mewn gwirionedd nifer o atyniadau yn un) yn cynnwys Sefydliad y Morwr.  Gallwch hefyd ymweld â’r orsaf bad achub.
Tripiau pysgota môr – .Cychwynwch allan o Gonwy a threulio diwrnod yn pysgota yn y mor

Mwy o syniadau

Pawb ar Fwrdd llong Eryri!
Gogledd Cymru ar gyfer Babanod Dwr: Chwaraeon Dŵr yn Eryri

Tadau Sydd Yn Hoffi Technoleg

Ceudyllau Llechi Llechwedd

Ceudyllau Llechi Llechwedd


I dadau sy’n ymddangos i dreulio pob taith yn Llundain yn yr Amgueddfa Wyddoniaeth, mae digon i’w weld yn Eryri. Diolch i hanes diwydiannol cyfoethog yr ardal, mae yna nifer o atyniadau sy’n dathlu technoleg, peirianneg a pheiriannau – perffaith os yw Dad yn dipyn o ‘techi’!

Mynydd Gwefru – teithiau o orsaf bŵer trydan ddwr o dan y ddaear yn Llanberis.
Canolfan y Dechnoleg Amgen -mae’r  atyniad hwn i gyd am esboniad eco-gyfeillgar i fywyd modern, ynghyd â rheilffordd glogwyn dŵr-cytbwys serth iawn.
Mwyngloddio a chwarela – yn rhan bwysig o hanes diwydiannol Eryri. Gwaith copr Sygun, Ceudyllau Llechi Llanfair, Corris Mine Explorers, Ceudyllau Llechi Llechwedd, Amgueddfa Lechi genedlaethol ac Gwaith Llechi Inigo Jones i gyd yn cynnig diwrnodau gwych allan i’r rhai rhai sydd â diddordeb mewn hanes diwydiannol.

Mwy o syniadau

Pwmp o Atyniadau Treftadaeth Ddiwydiannol Eryri

Tadau Sydd Yn Hoffi Awyr Agored.

Pysgota yn Llyn Trawsfynydd

Pysgota yn Llyn Trawsfynydd

Mae llawer o dadau wrth eu bodd yn treilio diwrnod yn yr awyr agored. Mae Eryri yn rhif un ganolfan gweithgareddau awyr agored yn y DU, felly os mai syniad eich tad o Ddiwrnod y Tadau perffaith yn cael ei wario yn yr awyr agored, ni allech ddewis lleoliad gwell!

Cerdded – ni allem rhestru pob opsiwn yma gan fod yna gymaint! Teithiau cerdded mynydd, teithiau cerdded arfordirol, teithiau cerdded coedwig, teithiau cerdded trefol mae gan Eryri nhw i gyd, a mwy!
Beicio – Llwybrau seiclo pwrpasol, beicio traws gwlad, beicio mynydd i bob gallu – Pryn bynag fath o feicio mae Dad am ei wneud, gall ei wneud yn iawn yma yn Eryri!
Pysgota – mae rhai lleoedd gwych i bysgotwyr yn Eryri. Mae gan y rhanbarth lawer o lynnoedd lle caniateir pysgota â thrwydded, ac wrth gwrs  mae’r arfordir yn wych ar gyfer pysgota môr.
Marchogaeth -mae gweld cefn gwlad ar gefn ceffyl yn wledd go iawn, felly yn rhoi cyfle i Dad ryddhau ei gowboi mewnol!
Golff – mae digon o gyrsiau golff gwych yn Eryri, mae llawer ohonynt yn rhan o Lwybr James Braid.

Mwy o syniadau

Eryri i Rai Nad ydynt in Chwarae Golff
Cerdded yn Eryri – Pum Dewis
Deg Opsiwn ar gyfer Beicio in Eryri
Eryri Gwyllt: Deg Chwaraeon gorau ar gyfer Gwylio Bywyd Gwyllt yn Eryri
Pysgota yn Eryri: Deg o gyrchfannau Pysgota Mwyaf Poblogaidd Eryri
Cerdded yn Eryri: Deg Arosfannau gorau ar Lwybr Arfordir Llŷn
Cyrsiau Golff Eryri
Pum Lle Rhagorol i Wylio Adar yn Eryri

Tadau Hanesydd

Castell Cricieth

Castell Cricieth

Mae’r rhanbarth Eryri gydag atyniadau hanesyddol, adfeilion hynafol ac wrth gwrs y cestyll hollbresennol y mae Cymru’n cael ei adnabod mor dda amdani. Os yw Dad yn dipyn o hanesydd cadair freichiau, bydd yn wir yn gwerthfawrogi taith Dydd y Tadau i Eryri!

Dywedir fod gan Gymru fwy o gestyll am bob milltir sgwâr nag unrhyw wlad arall yn Ewrop. Yr enwocaf yn Eryri yw’r rhai o oed Edward I yng Nghaernarfon, Conwy, Harlech a Chricieth, ond mae llawer mwy.
Ty Mawr Wybrnant – man geni yr Esgob William Morgan yn y 16eg ganrif, y person cyntaf i gyfieithu’r Beibl i’r Gymraeg.
Plas Mawr – tŷ tref gwych o oes Elisabeth gyda nodweddion gwreiddiol hadfer hardd.
Segontium – Caer rufeinig ar gyrion Caernarfon; fe ddefnyddwyd rhai o’i gerig i adeiladu Castell Caernarfon.
Tre’r Ceiri – Oes Haearn bryngaer lle mae olion tai crwn i’w gweld o hyd. Gan ei fod yn eistedd ar ben mynydd (Yr Eifl ym Mhen Llŷn) mae angen dipyn o daith, ond byddwch yn cael eu gwobrwyo gyda golygfeydd gwych.

Mwy o syniadau

Dilyn Ffordd y Pererin Yn Eryri
Ein Treftadaeth – Atyniadau Treftadaeth Eryri
Tywysogion Gwynedd: Ar Drywydd Teulu Brenhinol Hynafol Eryri
Deg o Eglwysi mwyaf Diddorol Eryri
Eryri Hynafol:, Pum Safle y Dylid eu Gweld
Atyniadau Eryri: Deg Ty Hanesyddol Eryri
Ynys Enlli: Ynys o Ugain Mil o Seintiau Eryri.
Gogledd Cymru Hanesyddol: Cestyll a Plastai Castellog Eryri
Teithio Amser yng Ngogledd Cymru: Safleoedd Hanesyddol i Ymweld yn Eryri

Tadau gastronomic

Bwyd Cymru Bodnant

Bwyd Cymru Bodnant

Maent yn dweud y ffordd i galon dyn yw drwy ei stumog. Os yw eich tad yn hoffi coginio ac rydych am roi gwledd i’w blasbwyntiau  Dydd y Tadau, mae digon o ddewisiadau.

Bwyd Cymru Bodnant – diwrnod allan gwych ar gyfer darpar gogyddion. Siopau wedi llenwi â cynnyrch lleol o ansawdd da, ac amrywiaeth o gyrsiau coginio i helpu i gadw sgiliau cegin Dad.
Pantri Cymraeg -mae’r siop bach hon yng Nghaernarfon yn llawn dop gyda detholiad gwych o gynnyrch Cymreig gan gynnwys cyffeithiau, nwyddau wedi’u pobi a diodydd alcoholig.
Blas ar Fwyd – delicatessen mawr yn Llanrwst wedi ei llenwi gyda dewis eang o fwydydd gwych o Gymru a thu hwnt.
Siop Fferm Hooton – galwch i mewn i Ganolfan Arddio Fron Goch, Caernarfon, i lenwi i fyny ar lysiau lleol blasus a chig.
Pysgod Llyn -mae’r siop Bysgod gwych yma ym Mhwllheli gyda amrywiaeth gwych o bysgod a bwyd môr wedi eu dal yn lleol, ond mae hefyd yn enwog am eu prydau parod blasus.

Mwy o syniadau

Eryri i Bobol sydd yn mwynhau bwyd: Deg Lle i brynu cynnyrch blasus Eryri.

Advertisements

Gadael Ymateb

Rhowch eich manylion isod neu cliciwch ar eicon i fewngofnodi:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Newid )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Newid )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Newid )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Newid )

w

Connecting to %s