Deg peth i’w gweld a’u gwneud yn ac o amgylch Dyffryn Dysynni

Dyffryn Dysynni

Dyffryn Dysynni

Mae Dyffryn Dysynni yn rhan brydferth o Eryri, yn dilyn Afon Dysynni o’i tharddiad yn Llyn Talyllyn i lawr i Fae Ceredigion. Mae hefyd yn lleoliad ar gyfer y Trailfest Dysynni, digwyddiad rhedeg oddi ar y ffordd poblogaidd sydd yn cymeryd lle ym mis Mehefin.

Mae Canol Mehefin yn amser gwych i ymweld ag Eryri. Mae’r tywydd yn gwella, mae’r dyddiau yn hir, mae dail ar y coed  a’r blodau yn blodeuo. Ac ar gyfer rhedwyr, mae yna atyniad ychwanegol or Dysynni Trailfest – cyfres o bedair ras yn Nyffryn Dysynni, yn y pen deheuol Eryri tuag at Bae Ceredigion. Mae’r rasus oddi ar y ffordd 1, 5. 10 a 15 km yn dechrau a gorffen yn harddwch Parc Coetri. Ynysmaengwyn ac yn cynnig cyfle i rhedwyr rasio yng nghanol golygfeydd ysblennydd.

Os ydych yn meddwl gwneud un o’r rasus – neu dod draw i gefnogi rhywun – ac eisiau syniadau a bethau i’w gweld a’u gwneud yn lleol yn ystod eich arhosiad (beth am wneud penwythnos ohoni?)  – dyma deg awgrymiadau.

Tywyn

Tywyn

1. Tywyn

Diwrnod ar lan y môr ar ddiwrnod heulog yn Mehefin – a oes llawer mwy o bleserau mewn bywyd? Mae Traeth Tywyn yn dywodlyd a gyda twyni, ac nid oes llawer o greigiau felly mae’n lle gwych ar gyfer syrffio a chwaraeon dŵr eraill. Mae Tywyn ei hun yn dref hanesyddol gyda’i wreiddiau yn y 7fed ganrif. Mae rhai nodweddion hanesyddol diddorol i edrych ar, gan gynnwys yr eglwys Normanaidd sy’n gartref ir enghraifft hynaf wybyddus o Gymraeg ysgrifenedig.

Aberdyfi

Aberdyfi

2. Aberdyfi

Mae Aberdyfi yn bentref arall glan môr sydd yn enwog am ei chwaraeon dŵr a traeth tywodlyd braf – a hefyd ei hanes, er bod hanes y pentref yn enwog am (y tiroedd suddedig Cantre’r Gwaelod, a ddywedwyd i orwedd oddi ar y lan) yn ôl pob tebyg yn fwy llên gwerin nag ffaith . Dal, mae’n stori ddiddorol, yn wir neu beidio! Mae Aberdyfi yn bentref bert ac yn freuddwyd i ffotograffydd, diolch i’r tai lliwgar a golygfeydd gwych arfordirol a mynyddig.

Castell y Bere

Castell y Bere

3. Castell y Bere

Pan fydd pobl yn meddwl am gestyll Eryri, y rhai sydd fel arfer yn dod i’r meddwl yw’r cestyll enwog yng Nghaernarfon, Harlech a Chonwy. Ond mae adfeilion Castell y Bere yn wirioneddol arbennig ac yn sicr werth ei archwilio. Yn ei amser (y 1220au) roedd yn ryfeddod technolegol, diolch i’w mynedfa amddiffynol cymhleth. Mae’r castell yn eistedd mewn lleoliad tawel hyfryd ar ochr ddwyreiniol Dyffryn Dysynni, ac nid oes unrhyw dâl mynediad.

Cadair Idris

Cadair Idris

4. Cadair Idris

Mae’n dweud os y byddwch yn treulio noson ar lethrau Cadair Idris, yn y bore byddwch yn deffro naill ai’n fardd neu dyn gwalltgof. Nid ydym yn gwybod os yw hynny’n wir, ond bydd taith i fynu’r mynydd syfrdanol yma yn sicr yn eich gadael yn teimlo’n gyfoethogaeth a llawn egni! Mae llynnoedd prydferth ar y mynydd ac wrth gwrs mae’r golygfeydd yn ysblennydd, felly caniatewch ddigon o amser i eistedd ar y brig ac edrych o’ch cwmpas.

Rheilffordd Talyllyn

Rheilffordd Talyllyn

5. Rheilffordd Talyllyn

Y gyntaf o ddwy reilffyrdd stêm rydym yn mynd i awgrymu yn yr erthygl hon, mae’r daith Rheilffordd Talyllyn yn dechrau ar Lanfa Tywyn ac yn cymeryd teithwyr ar daith hudolus drwy gefn gwlad syfrdanol, gan fynd heibio rhaeadrau hardd a choetiroedd. Ar ddydd Iau o Fehefin i Fedi mae cyfres o deithiau thema Fictoraidd yn cael ei chynnal ar y drên unigryw, yn cynnwys cerbydau a pheiriant gyru gwreiddiol.

Canolfan Dechnoleg Amgen

Canolfan Dechnoleg Amgen

6. Canolfan Dechnoleg Amgen

Mae’r Ganolfan Dechnoleg Amgen yn atyniad gwych sy’n dysgu ymwelwyr am gynaliadwyedd a’r amgylchedd mewn ffordd hwyliog. Mae yna arddangosfeydd rhyngweithiol gwych, yn ogystal ag enghreifftiau gwych o adeiladau sy’n gyfeillgar i’r amgylchedd ac enghreifftiau o dyfu organig, compostio a rheoli gwastraff eco gyfeillgar. I goroni’r cyfan, bydd eich ymweliad yn cynnwys taith ar un o reilffyrdd clogwyn cydbwyso-dŵr mwyaf serth yn y byd – yn wefr go iawn ar gyfer pob aelod o’r teulu!

Canolfan Grefftau Corris

Canolfan Grefftau Corris

7. Canolfan Grefftau Corris

Mae Canolfan Grefft Corris yn cynnig cyfle gwych i gael chofroddion unigryw o’ch ymweliad ag Eryri, a rhoddion ar gyfer eich ffrindiau yn ôl adref – neu i chi eich hun! Mae naw gweithdai crefft yn y ganolfan, lle byddwch yn gallu cwrdd â’r dylunwyr a gwneuthurwyr a phrynu eu nwyddau. Mae yna hefyd ardal chwarae i blant, a byrddau picnic er mwyn i chi fwynhau tamaid i’w fwyta yn ystod eich ymweliad.

Dolgellau

Dolgellau

8. Dolgellau

Mae’r hen dref Dolgellau yn lle diddorol, llawn hanes. Mae hefyd yn brydferth iawn; mae’n dweud fod y dref, lle mae llawer iawn o adeiladau cyhoeddus a tai wedi eu gwneud o gerrig hyfryd, ac hefyd y crynodiad mwyaf o adeiladau rhestredig yn unrhyw le yng Nghymru (mae dros 200 ohonynt). Mae’r dref farchnad fychain yma yn le gwych i siopa, hefyd, felly pacio bag siopa neu ddau os ydych yn bwriadu ymweld!

Labyrinth Brenin Arthur

Labyrinth Brenin Arthur

9. Labyrinth Brenin Arthur

Yn ôl i’r Corris eto, y tro hwn i Labyrinth y Brenin Arthur. Yn fanwl gywir, mae hyn yn atyniad teuluol sy’n ddelfrydol ar gyfer plant, sydd wrth eu bodd mewn taith gwch o dan y ddaear iasol drwy ogofâu enfawr gyda straeon o weithredoedd y Brenin Arthur a anturiaethau yn atalnodi y daith. Creda fod yna  ddigon o oedolion sydd yn cyfri Labyrinth y Brenin Arthur ymhlith eu pleserau euog, felly os ydych yn ymweld heb blant mae’n debyg na fyddwch yr unig un!

10. Rheilffordd Fairbourne

Yn olaf, rheilffordd stêm arall – y tro hwn Rheilffordd Fairbourne, sy’n cymryd teithwyr o Fairbourne i Aber Mawddach lle gallant gymryd fferi ar draws i’r dref glan môr boblogaidd Abermaw. Mae hyn yn un arall o’r teithiau hynny sy’n cynnig ffordd gyffrous eto hamddenol i fwynhau’r golygfeydd trawiadol Eryri, felly gadwch y car am y dydd a cymerwch olwg dda o’ch cwmpas wrth nad oes rhaid i chi wylio’r ffordd!

Advertisements

Gadael Ymateb

Rhowch eich manylion isod neu cliciwch ar eicon i fewngofnodi:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Newid )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Newid )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Newid )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Newid )

w

Connecting to %s