Tair ffordd gall teuluoedd fwynhau heulwen y gwanwyn yn Eryri

oenMae Eryri yn wyrdd drwy gydol y flwyddyn, diolch i’r glaw rydym yn cwyno gymaint amdano! Ond mae yn codi i fywyd yn ystod y gwanwyn, felly dyma rai syniadau ar gyfer mwynhau’r heulwen y gwanwyn yn Eryri.

Er ein bod yn hoffi cwyno fod “gormod” o law yn Eryri, mae gan y tywydd gwlyb fanteision amlwg iawn.. Yn un peth, nid yw’r trigolion yn dioddef prinder dwr neu gwaharddiadau ar bibelli dwr yn amal, ac hefyd, mae’r glaw trwm yn cadw’r rhanbarth yn wyrdd, ffrwythlon a llawn bywyd.

Mewn gwirionedd yn y gwanwyn yr ydym yn dechrau sylwi ar effeithiau cadarnhaol ar y tirwedd o law y gaeaf. Pan ddaw’r haul allan – a coeliwch ni, mae Eryri yn cael digon o heulwen, yn ogystal â glaw – mae’r rhanbarth yn dod yn wirioneddol i fywyd yn yr ystyr mwyaf llythrennol. Mae’r aer yn llawn o ganu adar, mae’r caeau yn dod yn fyw gyda prancio’r wyn chwareus, mae’r coed yn orlawn gyda dail ac mae’r dolydd wedi eu lliwio gan flodau gwyllt.

Os ydych chi’n ddigon ffodus i ymweld ag Eryri gyda’ch teulu yn ystod gwanwyn heulog, dyma dair ffordd i fwynhau’r heulwen. Efallai na fydd  mor boeth a’r Med, ond mae ein dyddiau heulog yn wych er hynny!

1. Ymwelwch ag atyniad teuluol awyr agored

Mae digon o atyniadau hwyl yn Eryri ar gyfer y teulu cyfan. Rydym yn gwybod ei fod yn dipyn o ystrydeb, ond mae rhywbeth gwirioneddol i bawb! Dyma dri atyniadau i’r teulu yn y rhanbarth sy’n hwyl arbennig o dda ar ddiwrnod heulog yn y gwanwyn.

Parc Coedwig Gelli Gyffwrdd

Parc Coedwig Gelli Gyffwrdd

Gelli Gyffwrdd – o adeiladu ffau yn y goedwig  at rollercoaster bobl-bweru, drwy amserlen adloniant llawn hwyl, mae Parc Coedwig Gelli Gyffwrdd ger Caernarfon yn un o atyniadau teuluol mwyaf poblogaidd y rhanbarth.

Canolfan y Dechnoleg Amgen – mae’r atyniad hwn yn Ne Eryri yn cyfuno hwyl ac addysg am ddiwrnod allan gwych. Dysgwch am gynaliadwyedd mewn ffordd hwyliog, a theithio un o reilffyrdd clogwyn cydbwyso-dŵr mwyaf serth yn y byd.

Cartio ym Mharc Glaslyn

Cartio ym Mharc Glaslyn

Glasfryn Parc – saethyddiaeth, certio, byrddio padlo sefyll i fyny, beicio pedair olwyn, saethu clai a tonfyrddio ymhlith y llu o weithgareddau llawn hwyl ar gael ym Mharc Glaslyn, ger Pwllheli. Ac os buasai’r haul yn diflannu yn sydyn, peidiwch â digalonni – mae yna fowlio deg dan do hefyd.

2. Siaradwch gyda’r anifeiliaid

Gwnewch fel Doctor Doolittle a siarad gyda’r anifeiliaid yn Eryri! Ewch yn agos a phersonol ag anifeiliaid fferm – yn weithgaredd llawn hwyl i’r rhai bach, ond bydd yr oedolion yn “www” ac “aah” cyn gymaint a’r plant.

Parc Coed SipsiMae’r atyniad hwn ar gyrion Caernarfon yn cynnig pob math o weithgareddau hwyliog gan gynnwys gwifren zip fychan, trenau model, carafannau sipsiwn a llawer mwy. Mae’r atyniad yn gartref i lawer o anifeiliaid y gall eich plant eu bwydo, yn cynnwys geifr, ieir, colomennod a moch hefyd.

Parc Fferm Plant

Parc Fferm Plant

Parc Fferm Plant – mae’r atyniad hyfryd yma ger Harlech yn rhoi cyfle i blant fwydo wyn a lloi gyda photel yn y gwanwyn a dechrau haf. Yng ngweddill y flwyddyn gallwch brynu bwyd o’r siop a bwydo llaw y geifr, ieir, hwyaid ac anifeiliaid eraill.

Fferm Gwnhingod Dwyfor – peidiwch â chael eich camarwain gan yr enw; mae y fferm yn gartref i lawer o anifeiliaid ar wahan i gwningod! Geifr, alpacas, asynnod, rheaod a chŵn bach yn ddim ond rhai o’r anifeiliaid y gallwch ryngweithio gyda yn yr atyniad hwn, sydd yn Llanystumdwy (ychydig y tu allan i Griccieth).

3. Cyrraedd y traeth

Mae mynd a’r plant i’r traeth yn ffefryn teuluol blynyddol – pa blentyn sydd ddim yn caru diwrnod ar lan y môr? Mae gan Eryri arfordir 200 milltir yn cynnwys traethau o bob math, o ehangder helaeth o dywod meddal i byllau creigiau diddorol, felly mae digon i ddewis o’u plith. Rhowch gynnig ar y rhain i ddechrau:

Ynys Mochras, Eryri

Ynys Mochras, Eryri

Ynys Mochras – ychydig i’r de o Harlech, mae’r penrhyn hyfryd hwn ar Fae Ceredigion gyda tri traeth ar gyfer nofio. Mae un o’r rhain yn cael ei gefnogi gan dwyni tywod (rhai o’r talaf yng Nghymru, mewn gwirionedd). Y cregin môr yw’r atyniad go iawn ar gyfer plant, fodd bynnag – gall tua 200 o rywogaethau gael eu darganfod yma.

Abermaw

Abermaw

Abermaw – am hwyl ar lan y môr traddodiadol Brydeinig, mae Abermaw yn anodd ei guro. Rydym yn siarad am draeth tywodlyd eang, hufen iâ, siopau anrhegion, dal crancod – pob hwyl y lan y môr, gyda ffair fach fel bonws ychwanegol. Os bydd y tywydd yn newid yn ystod eich ymweliad, peidiwch â chynhyrfu – mae yna atyniadau dan do yn yr harbwr, a elwir gyda’i gilydd yn ‘Ar y Cei’, a theatr gwych sy’n cynnig digon o adloniant ar gyfer pob oed.

Porth Oer – a elwir hefyd yn ‘Whistling Sands‘, diolch i nodweddion anarferol y tywod sy’n gwichian pan fyddwch yn stompio arno! Mae hwn yn un o draethau prydferthaf ym Mhenrhyn Llŷn, cilfach cysgodol hardd sy’n cael ei gyrraedd ar hyd ffordd serth (ond nid yn rhy hir) i lawr o’r maes parcio. Gallwch brynu lluniaeth a hanfodion glan môr megis pwcedi a rhawiau yn y siop ar y traeth.

Advertisements

Gadael Ymateb

Rhowch eich manylion isod neu cliciwch ar eicon i fewngofnodi:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Newid )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Newid )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Newid )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Newid )

w

Connecting to %s