Pawb ar fwrdd llong Eryri!!!

hwylfyrddioGyda yo-ho-ho a photel o rym, croeso ar fwrdd y Llong dda Eryri! Gadewch y tir ffyddloniaid gartref ac archwyliwch atyniad dyfrol Eryri: o syrffio i bysgota, tonfyrddio i rafftio dŵr gwyn, efallai y byddwch yn synnu faint o hwyl dyfrllyd gallwch gael yn Eryri!

Mae Sioe Gychod Cymru Gyfan (Mai 08-10, Pwllheli) yn ffordd wych i drochi eich hun ym mhob peth dyfrol os ydych yn digwydd bod yn Eryri pan fydd y digwyddiad yn cael ei gynnal. Gyda dwsinau o arddangoswyr o fyd chwaraeon dŵr ac amserlen lawn o weithgareddau cyffrous y gall ymwelwyr gymeryd rhan ynddo, mae’r sioe yn un o’r mwyaf a chyffrous yng nghalendr digwyddiadau Eryri.

Os yw ymweld â’r sioe yn eich rhoi mewn hwyliau ar gyfer gweithgareddau mwy dyfrol, dyma rai efallai yr hoffech roi cynnig arni.

Canolfan Dŵr Gwyn Genedlaethol

Canolfan Dŵr Gwyn Genedlaethol

1. Canolfan Dŵr Gwyn Genedlaethol

Os ydych yn hoffi eich chwaraeon dwr yn wyllt a garw, yr un o’r gweithgareddau dŵr-seiliedig gorau y gallwch chi gymryd rhan ynddo pan fyddwch yn ymweld ag Eryri yw rafftio dŵr gwyn yn y Ganolfan Dŵr Gwyn Genedlaethol ar Afon Tryweryn. Mae’r Ganolfan hefyd yn cynnig caiacio ac amrywiaeth o seibiannau gweithgareddau a diwrnodau antur.

 

Plas Menai

Plas Menai

2. Plas Menai

Plas Menai – neu’r Ganolfan Awyr Agored Cenedlaethol Cymru, i ddefnyddio ei enw llawn – yn lle llawn hwyl i’r teulu i gyd i ddysgu amrywiaeth eang o chwaraeon dŵr, gan gynnwys caiacio môr, cychod modur, hwylfyrddio a hwylio cychod bychan. Mae’r Ganolfan wedi ei lleoli ar lan Afon Menai rhwng Caernarfon a Bangor.

3. Parc Glasfryn

Mae’n debyg eich bod wedi clywed bod Parc Glasfryn yn le gwych ar gyfer go-cartio, saethyddiaeth, bowlio deg a phori y siop fferm fendigedig sydd yno. Yr hyn efallai na fyddwch yn gwybod, fodd bynnag, yw fod y Parc hefyd yn le gwych i roi cynnig ar tonfyrddio, caiaco a bwrdd padlio sefyll fynu (SUP). Mae digon o weithgareddau yn Glasfryn i lenwi diwrnod cyfan, felly ewch yno yn gynnar!

4. Teithiau Antur Cychod

Seiliedig ym Mhorthaethwy ond gyda man godi cyfleus yng Nghaernarfon, mae Antur RibRide yn rhoi RIB (cychod chwythu anhyblig) gorau un i deithiau ar y Fenai drosodd i Ynys Môn. Mae’r cychod distaw ond pwerus yma yn taro cyflymdra o 50 milltir yr awr, felly os ydych yn dipyn o geisiwr wefr mae eich ymchwil yn dod i ben yma!

5. Porth y Swnt

Ffordd llawer mwynach i gymeryd rhan mewn gweithgareddau dyfrllyd yn Eryri yw gwneud hynny drwy ddysgu. A bydd dysgu am y gorffennol morwrol Pen Llyn yn ran sylweddol o’ch ymweliad i Borth Y Swnt yn Aberdaron. Wrth gwrs, mae llawer mwy i’r Ganolfan ddehongli arloesol na hynny, felly galwch draw i ddysgu mwy am nodweddion unigryw Penrhyn Llŷn a threftadaeth ddiwylliannol.

6. Amgueddfa Forwrol Porthmadog

Yn dal ar y testun o ddysgu a darganfod, mae Amgueddfa Forwrol Porthmadog yn hanfodol os ydych gyda obsesiwn â’r môr. Mae’n atyniad gwych i’r teulu, addysgol iawn, ond gyda digon o hwyl hefyd. Tra byddwch yn Mhorthmadog gallwch hefyd neidio ar drên stêm i Flaenau Ffestiniog i weld drosoch eich hun y dreftadaeth ddiwydiannol y mae’r ardal mor adnabyddus amdano.

Llyn Tegid

Llyn Tegid

7. Llyn Tegid

Drosodd i Bala nesaf, i gael digon o sblasio ar y dŵr yn Llyn Tegid (Llyn Bala), sydd â chymaint o chwaraeon dŵr gwahanol i ddewis o’u plith efallai y byddwch yn darganfod bod rhaid aros ychydig ddiwrnodau i roi cynnig arnynt i gyd! Mae Chwaraeon Dwr Bala yn cynnig amrywiaeth o weithgareddau – ar ac oddiar y dŵr – sydd yn llawer o hwyl, gan gynnwys adeiladu rafft, hwylio a cerdded creunant.

8. Llyn Trawsfynydd

Gwahanol fath o weithgaredd dyfrol yn awr: pysgota! Yn Llyn Trawsfynydd mae Cymdeithas Bysgota Prysor yn rheoli’r safle a bydd y pysgotwyr brwd ymhlith ein darllenwyr yn falch o wybod bod y llyn yn cael ei stocio’n dda iawn gyda brithyll brown, brithyll seithliw, draenogiaid, rhuddbysgod a penhwyaid. Os ydych am ddefnyddio cwch ar gyfer pysgota plu ar y llyn, mae deugain ar gael i ymwelwyr i’w llogi.

9. Syrffio Eryri

Syrffio Eryri yw’r atyniad newydd sbon, gyda disgwyl brwd, sydd i fod yn agor yn Nyffryn Conwy Haf 2015. A allai hyn fod yr atyniad mwyaf cyffrous erioed Eryri? Byddwn yn gadael i chi benderfynu drosoch eich hun gan fod digon o cystadleuwyr ar gyfer y goron penodol a byddem yn casau cymeryd ochrau! Ond os bydd y syniad o lagŵn pwrpasol ar gyfer syrffio, sblasio, chwilfriwio a chwrs ymosod dyfrllyd yn swnio fel eich syniad o nefoedd, gallwn ddyfalu ble fydd eich pleidlais yn mynd!

caws Eryri

caws Eryri

10.Gwyl Tir a Mor Llyn.

Mae’n amhosibl siarad am y dŵr heb sôn am y bwyd y mae’n cynhyrchu, felly diwedd addas at ein rhestr yw Gwyl Tir a Mor LLyn a gynhelir ym Mhlas Heli ar ddiwedd mis Mai. Mae hwn yn gyfle gwych i flasu rhai o gynyrch bendigedig y rhanbarth (nid dim ond pysgod!) a mwynhau arddongosiaid coginio gan gogyddion teledu, ac mae’n ddiwrnod gwych arall allan i’r teulu i gyd.

Advertisements

One thought on “Pawb ar fwrdd llong Eryri!!!

  1. Hysbysiad Cyfeirio: Sul y Tadau yn Eryri: syniadau gwych ar gyfer pob math o dad! | Ymweld ag Eryri

Gadael Ymateb

Rhowch eich manylion isod neu cliciwch ar eicon i fewngofnodi:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Newid )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Newid )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Newid )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Newid )

w

Connecting to %s