Y triathlon dewis a chymysgu Eryri

Beicio

Beicio yn Eryri

Os yw meddwl am gymryd rhan mewn triathlon go iawn yn gadael i chi allan o wynt, ond hoffech chi gymryd rhan mewn amgen (ac yn llai egniol) hwyl, gallech bob amser fynd ynghyd â  ffrindiau a chreu un eich hun. Dyma sut i wneud hynny, yn Eryri.

Nid yw cystadlu mewn triathlon i’r gwan o galon. Cymerwch y Triathlon Slateman er enghraifft; mae’r digwyddiad rhedeg, nofio a seiclo yn cynnig cystadleuwyr gyfle i nofio cymaint â 1400 metr, seiclo cymaint â 71km, a rhedeg hyd at 17km – dychmygwch yr hyfforddiant sydd ei angen i gwblhau digwyddiad mor flinedig!

Diolch byth, mae yna opsiynau ysgafnach i’r rhai ohonom sy’n teimlo fod triathlon llawer tu hwnt i’n gallu neu lefel ffitrwydd, ond a fyddai serch hynny yn hoffi cadw yn weithgar a mwynhau’r awyr agored yn Eryri.

Foneddigion a boneddigesau, rydym yn cyflwyno i chi … Triathlon dewis a chymysgu Eryri!

Nid oes unrhyw reolau pendant, dim pellteroedd penodol, dim cystadleuwyr eraill (oni bai eich bod yn bwriadu creu digwyddiad cystadleuol ar gyfer grwp neu glwb), ac mae’r lleoliadau rydym wedi ddewis yn addas ar gyfer bron pawb, gan gynnwys plant.

Gan ei fod yn ‘triathlon’ rydym wedi cynnig tri opsiwn yr un ar gyfer y rhannau rhedeg, nofio a beicio o’ch ‘digwyddiad’ – yn syml dewis a cymysgu i adeiladu ‘triathlon’ sy’n iawn ar eich cyfer chi!

Opsiynau Rhedeg

Rydym yn defnyddio’r gair ‘rhedeg’ yn llac iawn yma, gan fod opsiynau hyn mewn gwirionedd yn lwybrrau cerdded a allai eu defnyddio i redeg yn ogystal a cherdded – fel eu bod yn berffaith ar gyfer y rhai ohonom nad ydynt mor ffit ag y byddem yn hoffi bod.

Fel bonws ychwanegol, mae’r llwybrau hyn – i gyd yn eu dosbarthu fel ‘Llwybrau Hamdden Gwynedd‘ – ill dau yn llwybrau cerdded a beicio, felly os nad ydych yn ffansio unrhyw un o’r opsiynau beicio rydym wedi awgrymu gallwch ddefnyddio un o’r llwybrau rhedeg yn lle hynny. Wrth gwrs, cewch ddewis faint o bob llwybr i’w ddilyn; os ydych am ddilyn y llwybrau llawn neu ddim ond rannau ohonynt, mae i gyd yn dda!

Lôn Las Peris

Llyn Padarn

Llyn Padarn

Mae Lon Las Peris yn mynd â chi ar dro hawdd ar hyd glannau Llyn Padarn yn Llanberis. Ar ôl ychydig, byddwch yn cyrraedd y rhwydwaith ffyrdd cyhoeddus ac o’r fan hon gallwch barhau – ar droed neu ar feic – trwy Cwm y Glo a Llanrug, cyn dilyn dyffryn yr afon Seiont hyfryd i gyfeiriad Caernarfon.

 

Lôn Eifion

Lôn Eifion

Lôn Eifion

Gan eich bod bellach yng Nghaernarfon, beth am gysylltu â Lôn Eifion ar gyfer y rhan nesaf eich triathlon DIY? Mae’r llwybr hwn wedi cael ei darmacio yn ei gyfanrwydd, gan ei wneud yn wych os oes unrhyw un yn eich plith mewn pram neu gadair olwyn. Mae hwn yn un o’r llwybrau beicio a cherdded mwyaf adnabyddus (a mwya defnyddiol) ar y rhwydwaith, a phan fyddwch yn gweld y golygfeydd trawiadol byddwch yn deall pam! Mae’r daith yn dod i ben ym Mryncir.

Llwybr Mawddach

Llwybr Mawddach

Llwybr Mawddach

Yn wahanol i Lôn Eifion nid yw gwyneb y Llwybr Mawddach wedi ei darmacio – mae wedi wynebu gyda llwch cywasgedig. Mae’r llwybr yn dilyn Aber Mawddach o Bermo i Ddolgellau, ac mae’r rhan rhwng Llyn Penmaen a Dolgellau wedi cael ei ddatblygu ymhellach i ddarparu ar gyfer defnyddwyr anabl. Mae’r golygfeydd ar hyd llwybr hwn yn rhagorol, felly disgwyliwch gymeryd ychydig seibiant i sefyll ac edrych o’ch cwmpas mewn rhyfeddod!

Opsiynau Beicio

Ar gyfer y rhan beicio o’ch triathlon DIY gwahoddir chi i godi eich gem os ydych yn dymuno, trwy ddewis llwybr beicio mwy heriol lle mae un ar gael. Felly os ydych am gyfnewid llwybrau seiclo ysgafn ar gyfer llwybr MTB fwy mentrus, bydd y cyfle i wneud hynny.

Antur Stiniog

Ar gyfer yr wirioneddol fentrus, mae Antur Stiniog yn cynnig diwrnodau beicio mynydd lawr allt gwych ym Mlaenau Ffestiniog. Mae’r gwasanaeth codiad yn golygu eich bod yn cael gwneud yr hyn ddaethoch i wneud – reidio, dim gwthio! – ac mae yna nifer o lwybrau i lawr y bryn i ddewis ohonynt, a fydd yn gweld chi yn rhuthro i lawr ochr y mynydd ar ddwy olwyn yn cael amser eich bywyd!

Coed y Brenin

Yng Nghoed y Brenin, ychydig y tu allan Dolgellau, gall y cyflymdra fod mor hawdd neu mor anodd ag y dymunwch. Mae llwybrau ar gyfer bron i bob lefel gallu, o lwybrau teulu i lwybrau radd coch a du. Mae Coed y Brenin gyda’r fraint o fod y ganolfan beicio mynydd bwrpasol gyntaf ym Mhrydain, fel y gallwch fod yn sicr y byddwch yn cael popeth rydych ei angen yma, o ardaloedd chwarae i blant i cawodydd a golchi beiciau. Gallwch hyd yn oed logi beic ar y safle os nad oes gennych un eich hun.

Llwybrau Beicio Bala

Llyn Tegid, Bala

Llyn Tegid, Bala

Rydym yn ei gwneud yn hawdd iawn i chi nawr – mae yna chwe llwybr a gynhwysir yn y Llwybrau Beicio Bala, felly cymerwch eich dewis! Yn amrywio o hawdd i anodd, mae’r llwybrau hyn yn mynd â chi ar daith ffantastig o ardal y Bala ac yn cynnwys reidiau i fyny trwy’r mynyddoedd y Berwyn, yn ogystal â a troedio’n hamddenol o gwmpas Llyn Tegid, y llyn trawiadol mae Bala yn fwyaf enwog.

 

Opsiynau Nofio

Wedi’r holl feicio a rhedeg (neu gerdded, fel y digwydd) pa well ffordd i oeri i lawr na nofio’n braf? Wrth gwrs, os byddech yn cystadlu mewn triathlon go iawn byddech yn rhoi eich hun drwy eich camau; ond mae hwn yn triathlon DIY, felly rydach yn gwneud eich rheolau eich hunain ac mae hynny’n golygu os ydych am sblash hamddenol  yn hytrach na nofio fel pe baech wedi cael siarc poeth ar eich sodlau, gallwch wneud hynny!

Traethau

Llandanwg Beach

Llandanwg Beach

Mae gan Eryri arfordir 200 milltir, felly mae digon o draethau gwych i nofio unwaith fydd y mor wedi cynhesu ychydig, er ein bod yn gwerthfawrogi nad yw rhai pobol yn digalonni fod y dwr yn oer!

 

Nofio gwyllt

Llyn Dinas

Llyn Dinas

Ar gyfer y nofiwyr wirioneddol fentrus,mae nofio  gwyllt yn dod yn fwy a mwy poblogaidd yn Eryri. Mae cymaint o lynnoedd yn Eryri, byddwch yn cael eich dyfetha a’r holl ddewis – ond yn amlwg fydd rhaid bod yn ymwybodol iawn o ddiogelwch. Ymhlith y lleoliadau nofio gwyllt yn Eryri a gafwyd eu  hadolygu gan wildswimming.co.uk yw Llyn Padarn, Llyn Dinas a Rhaeadr Llwybr Watkins.

 

Canolfannau hamdden

Os bydd meddwl am llynnoedd oer a dŵr y môr yn ddigon i wneud chi grynu, mae digon o byllau nofio cynas cyhoeddus i fwynhau yng nghanolfannau hamdden Eryri – ac mae’r rhain, wrth gwrs, yn ddiogel i blant yn ogystal ag oedolion, felly mae bonws ychwanegol yna os bydd eich ‘triathlon’ yn golygu y teulu cyfan.

Advertisements

Gadael Ymateb

Rhowch eich manylion isod neu cliciwch ar eicon i fewngofnodi:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Newid )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Newid )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Newid )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Newid )

w

Connecting to %s