Y deg lle mwyaf ffotogenig yn Eryri

cameraGellid dadlau bod y cyfan o Eryri yn ffotogenig – a byddem yn tueddu i gytuno! Ond pa lefydd mae ymwelwyr yn credu yw’r mwyaf ffotogenig? Darllenwch ymlaen i gael gwybod …

Mae Eryri yn freuddwyd i ffotograffydd. Gyda’i gadwyn o fynyddoedd anwastad, bryniau, dyffrynnoedd ffrwythlon ac arfordir 200 milltir, mae cyflenwad diddiwedd o gefnlenni i ddewis o’u plith ar gyfer ffotograffwyr amatur a phroffesiynol pan fyddant yn ymweld a rhanbarth Mynyddoedd a Mor Eryri.

Ond pan ofynnwyd iddynt awgrymu mannau mwyaf ffotogenig Eryri, roedd yn amlwg fod ymwelwyr i’r rhanbarth gyda’i ffefrynnau clir.

Dyma’r deg mannau mwyaf ffotogenig yn Eryri, fel y dewiswyd gan gefnogwyr y dudalen Ymweld ag Eryri Facebook.

Dyffryn Ogwen

Dyffryn Ogwen

1. Dyffryn Ogwen

Yn gorwedd i’r de o Fangor a rhychwantu rhannau o siroedd Gwynedd a Chonwy, Dyffryn Ogwen yw’r ‘prif’ ddyffryn gogleddol yn Eryri. Yn rhedeg drwy y dyffryn mae afon Ogwen, ac i bob ochr i’r afon mae mynyddoedd Glyderau a’r Carneddau. Cymaint yw poblogrwydd Dyffryn Ogwen gyda cherddwyr a dringwyr mynydd, mae yna hyd yn oed dim achub mynydd ei hun a fydd yn helpu unrhyw ymwelwyr sy’n mynd i drafferth yn y mynyddoedd o amgylch.

Tryfan

Tryfan

2. Tryfan

Tra fod Tryfan yn Nyffryn Ogwen, mae ymwelwyr yn eu garu cymaint fel eu bod wedi ei enwebu fel eu hail hoff fan i dynnu lluniau – er tra bod rhai ymwelwyr yn  hoffi tynnu llyniau Tryfan ei hun, enwebwyd eraill y mynydd trionglog am y golygfeydd ysblennydd y gellir eu mwynhau o’r copa .

 

Llyn Padarn

Llyn Padarn

3. Llyn Padarn

Mae’n hawdd gweld pam fod ymwelwyr wedi pleidleisio Llyn Padarn yn Llanberis fel eu trydydd hoff fan i dynnu lluniau. Rhan o Barc Gwledig Padarn, Llyn Padarn yw’r chweched llyn dyfnaf yng Nghymru ac yn Safle o Ddiddordeb Gwyddonol Arbennig, diolch am iddo  fod yn gynefin y Torgoch Arctig, rhywogaeth o bysgod dros ben o’r Oes Iâ ddiwethaf. Edrychwyd drosodd gan Castell Dolbadarnun sydd yr un mor ffotogenig, mae’r llyn yn boblogaidd gyda phawb o deuluoedd ifanc i’r rhai mwyaf brwdfrydig a gweithgareddau awyr agored, ac yn haeddiannol felly!

Cwm Idwal

Cwm Idwal

4. Cwm Idwal

Harddwch Cwm Idwal oedd Gwarchodfa Natur Cenedlaethol cyntaf Cymru, ac mae hefyd yn Safle o Ddiddordeb Gwyddonol Arbennig. Mae rhai o gopau uchaf Eryri yn ymgylchynu’r dyffryn syfrdanol hwn, a enwyd yn 2005 y seithfed rhyfeddod naturiol ym Mhrydain gan pol o ddarllenwyr y Radio Times. Mae Cwm Idwal yn cael ei werthfawrogi yn enwedig fel cynefin i nifer o rywogaethau diddorol o fywyd gwyllt, gan gynnwys planhigion a phryfed prin a gyrroedd o eifr gwylltion.

 

Golygfeydd o gopa'r Wyddfa

Golygfeydd o gopa’r Wyddfa

5. Golygfeydd o gopa’r Wyddfa

Ar ddiwrnod weddol glir gall y golygfeydd o gopa’r Wyddfa fod yn dda iawn: byddwch yn gweld mynyddoedd a llynnoedd Eryri ac Ynys Môn ar y lleiaf, ac o bosibl hyd cyn belled i’r de â Mynyddoedd y Preseli yn Sir Benfro. Ond ar ddiwrnod eithriadol o glir efallai y byddwch yn ddigon ffodus i weld llawer pellach – efallai cyn belled a de’r Alban i’r gogledd ac Iwerddon i’r gorllewin. Pa un a ydych yn ffotograffydd brwd neu dim ond snapper hapus achlysurol, mae taith i gopa’r Wyddfa – naill ai ar droed neu ar drên – yn rhaid hollol!

Llyn Gwynant

Llyn Gwynant

6. Llyn Gwynant

Nid yw Llyn Gwynant yn boblogaidd yn unig gyda ffotograffwyr; bu’n un mor boblogaidd gyda gwneuthurwyr ffilmiau pan gafodd ei ddefnyddio fel lleoliad yn y 2003 Blockbuster ffilm “Lara Croft Tomb Raider: Y Crud Bywyd”. Swatio yn nyffryn Nant Gwynant, mae Llyn Gwynant yn lyn naturiol ar yr Afon Glaslyn, rhwng Capel Curig a Beddgelert. Mae’r golygfeydd o amgylch yr ardal hon yn syfrdanol. Os hoffech chi  fwynhau taith gwallt-godi syfrdanol i Lyn Gwynant mewn car, dreifiwch o Lamberis drost Pen-y-pas, mae fel rollercoaster natur ei hun!

Beddgelert

Beddgelert

7. Beddgelert

Mae pentref prydferth Beddgelert yn gyntaf o’n deg uchaf nad yw yn ffenomen naturiol, ond er bod yr hen dai cerrig henffashwn, pontydd a strwythurau eraill wedi cael ei gwneud gen ddyn, gallech ddadlau mae llaw natur wnaeth eu perffeithio. Mae digonedd o olygfeydd cerdyn-post perffaith yn yr hen bentref poblogaidd  yma, ac mae’n bron yn amhosibl i gymryd llun drwg diolch i ddigonedd o brydferthwch, yn naturiol a gwneud dynol sydd yn ymosod a lens y camera o bob ongl.

Betws-y-Coed

Betws-y-Coed

8. Betws-y-Coed

Pentref arall  hynod boblogaidd a henffashwn Eryri, mae Betws y Coed wedi bod yn dynfa i artistiaid am genedlaethau, yma sefydlwyd y drefedigaeth artisiaid cyntaf Prydain. Wrth gwrs mae’r golygfeydd naturiol – yn cynnwys harddwch gwyllt y Rhaeadr Ewynnol, ychydig y tu allan i’r pentref – yw’r prif atyniad ar gyfer y rhai gyda llygad artistig, ond mae’r pentref ei hun hefyd yn hynod ddeniadol a dyna pam welwch gamerau yn cael eu pwyntio i bob cyfeiriad pan fyddwch yn ymweld a Betws.

Pont y Bermo

Pont y Bermo

9. Pont y Bermo

Mae’n bosibl nid yn gymaint y bont ei hun sy’n ennill pleidleisiau ffotograffwyr, ond yn fwy y golygfeudd a fyddwch yn fwynhau wrth ei groesi. Mae’r trac sengl traphont reilffordd bren, a agorodd yn 1867, yn boblogaidd gyda beicwyr a cherddwyr, yn ogystal â ffotograffwyr. Mae Pont y Bermo yn rhychwantu’r Aber Mawddach rhwng Morfa Mawddach a thref glan môr poblogaidd Abermaw, ac ar hyd hanner milltir byddwch yn mwynhau golygfeydd y gellir yn eithaf haeddiannol eu disgrifio fel ‘syfrdanol’.

Tal-y-Llyn

Tal-y-Llyn

10. Tal-y-Llyn

Ein “dewis ffotograffwyr” dwytha yw’r llyn rhewlifol hynod brydferth yn ne Eryri, Tal-y-Llyn, sy’n eistedd wrth droed Cadair Idris. Mae’r tirwedd dramatig yn osodiad i ddau lyfr ennillwyd gwobrau mewn cyfres enwog i blant, “The Dark Is Rising Sequence” gan Susan Cooper, a oedd yn tynnu ar y golygfeydd synfyfyriol o amgylch y llyn yn ogystal â’r chwedloniaeth leol diddorol i greu amser teithio da-erbyn-ddrwg saga sydd yr un mor gyffrous heddiw â phan gafodd ei gyhoeddi yn y 1970au. Darllenwch y llyfrau, ac yna ymwelwch a mwynhau’r awyrgylch a’r golygfeydd syfrdanol – a pheidiwch ag anghofio eich camera!

Advertisements

Gadael Ymateb

Rhowch eich manylion isod neu cliciwch ar eicon i fewngofnodi:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Newid )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Newid )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Newid )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Newid )

w

Connecting to %s