Eryri i bobol sydd yn mwynhau bwyd: Deg lle i Brynu cynnyrch blasus Eryri

Caws Eryri

Caws Eryri

Mae rhai pobl yn hapus i fynd ar wyliau heb roi llawer o feddwl i’r hyn y byddant yn ei fwyta a ble mae’n dod. Ond os ydych yn mwynhau bwyd, mae ymweliad ag Eryri yn llawenydd pur…

Mae’n bosib nad ydych erioed wedi rhoi llawer o feddwl i’r pwnc o’r bwydydd a’r diodydd sy’n cael ei gynhyrchu yn Eryri . Mae hynny’n ddigon teg; mae’r ardal yn cael eu hadnabod yn fwy am ganolfan weithgareddau awyr agored o safon byd enwog ac ardal llawn atyniadau teuluol yn fwy na canolfan gastromig Prydain .

Ond mae gan Eryri lawer iawn i’w gynnig os oes gennych ddiddordeb mewn coginio a bwyta cynnyrch anhygoel. O cig oen a chig eidion a fagwyd yn lleol i fel lleol, cynhwysion cadw a hyd yn oed gwinoedd, bydd yna ddigonedd o ddewis pan fyddwch yn ymweld ag Eryri.

1. Siop Fferm Parc Glasfryn

Mae’r siop fferm yn Parc Glasfryn ger Pwllheli yn drysorfa o gynnyrch lleol (gan gynnwys cig a fagwyd ar dir fferm Glasfryn) a chynhwysion moethus o amgylch y byd. Mae cig eidion du Cymreig o Glasfryn yn arbennig o dda, ond edrychwch allan hefyd ar gyfer y rhewgell dewis a chymysgu lle mae dewis gwych o ffrwythau a llysiau i chi eu prynu mewn unrhyw swm a ddymunwch. Dim ond angen ychydig o aeron ar gyfer cacen gaws neu ddigon o lysiau ar gyfer caserol? Dim problem – chi sydd yn rheoli!

Bwyd Cymru Bodnant

Bwyd Cymru Bodnant

2. Bwyd Cymru Bodnant

Nid yw Bwyd Cymru Bodnant yn harddwch Dyffryn Conwy yn siop yn unig – mae’n brofiad gastronomig! Yn Bodnant gallwch fwynhau diwrnod llawn allan, i gynnwys gwersi coginio, edrych sut mae cadw gwenyn lleol, ymweliad â’r ganolfan arddio ac wrth gwrs digonedd o siopa! Mae’r siop fferm yn Bodnant yn cadw amrywiaeth wych o gynnyrch o’r ystad ei hun yn ogystal ag o rannau eraill o Gymru; mewn gwirionedd, mae tua 75% o’r cynnyrch a werthwyd ym Modnant yn Gymraeg.

3. Hooton yng Nghanolfan Arddio Fron Goch

Mae ymweliad â Chanolfan Arddio Fron Goch, ychydig y tu allan Gaernarfon, yn wledd ynddo’i hun. Ar wahân i’r dewis rhagorol o blanhigion, dodrefn gardd, anrhegion ar gyfer y cartref a’r ardd ac mwynderau eraill, mae yna gaffi bendigedig (a boblogaidd iawn) sy’n gwasanaethu bwyd blasus a chacennau hyfryd. Ond mae rheswm gwych arall i ymweld Fron Goch, a dyna siop fferm y Hooton sy’n seiliedig yno. Mae hwn yn le gwych i siopa am gig, llysiau a dyfir yn lleol ac a fagwyd yn lleol, yn ogystal â detholiad gwych o fwydydd moethus o bob cwr o Gymru a thu hwnt.

4. Gwinllan a perllan Pant Du

Mae pobl yn aml yn synnu i ddysgu bod yna winllan yn Eryri! Nid yw Pant Du yn Nyffryn Nantlle yn unig yw gynhyrchydd o win wedi ennill gwobrau: mae hefyd yn cynhyrchu seidr ardderchog a dwr ffynnon blasus. Gallwch ymweld Pant Du am daith a blasu – neu os ydych chi’n brin o amser, fedrwch fynu a’r siop ac ail lenwi eich selar.

5. Bragdy Mŵs Piws

Fe welwch cwrw ardderchog Bragdy Mŵs Piws yn tafarndai a siopau ar hyd a lled y rhanbarth a thu hwnt. Beth sy’n fwy o hwyl nag yfed mewn tafarn neu brynu o siop, fodd bynnag, ymweld â’r bragdy ym Mhorthmadog a chael taith a blas. Mae’r daith mond yn costio £ 5 ac ar y diwedd byddwch yn cael gwydraid am ddim a sesiwn blasu – nawr dyna fargen!

Medd Celtaidd

Medd Celtaidd

6. Y Pantri Cymraeg

Mae Y Pantri Cymraeg ar y Maes yn Gaernarfon yn ogof Aladin o drysorau gastronomaidd. Efallai ei bod yn siop fechan, ond mae yn cadw amrywiaeth gwych o nwyddau pobi Cymraeg, melysion, cynhwysion cadw a phicls – heb sôn detholiad ardderchog o ddiodydd alcoholig Gymreig. Mae hefyd yn le gwych i fachu ychydig o ginio i fwyta wrth symud, felly galwch draw i lenwi eich basged picnic!

7. Bwtri

Mae canghennau o’r Bwtri – deli gwych a stociwr cynyrch lleol – ym Mhwllheli, Porthmadog a Wrecsam. Yma gallwch gael gawsiau gwych Cymru, pates moethus, ac dewis eang o gynnyrch lleol ac egsotig eraill. Gallwch hyd yn oed rhoi yr hamper i ffwrdd fel anrheg – er gyda ansawdd y bwyd sydd ar gael yn Bwtri, rhoi hamper i ffwrdd yw’r rhan anodd!

8. Edwards o Gonwy

Fwy enwog am ei selsig sydd wedi ennill gwobrau, mae Edwards o Gonwy yn gigydd gwych yng nghanol y dref ganoloesol. Ond nid ei selsig yn unig sydd yn gwneud Edwards yn arbennig (a gyda llaw, gallwch brynu’r rhain yn y rhan fwyaf o’r archfarchnadoedd lleol hefyd); mae eu cig moch hefyd yn wych, ac yn ogystal â detholiad mawr o gig mae’r siop yn cadw amrywiaeth o gynnyrch lleol eraill hefyd, gan gynnwys rhai siytnis rhagorol a cynhwysion cadw eraill.

9. Hufen Ia Cadwalader yn

Ni allwch ysgrifennu erthygl am fwyd yn Eryri heb son am Hufen Iâ Cadwaladers; mae mor flasus, mor arbennig, byddai’n warthus ei adael allan! Mae canghennau o Cadwaladers ar hyd a lled Cymru, ond byddwn yn canolbwyntio ar y gangen Criccieth ar hyn o bryd – oherwdd dyma lle dechreuodd y cyfan, ac yn eithaf posib yn y gangen mwyaf enwog a phoblogaidd o’r fusnes 88 mlwydd oed. Beth sydd mor arbennig am y hufen iâ? Bydd rhaid i chi flasu eich hun i gael gwybod,  ond digon i ddweud, gyda cynhwysion sydd yn cynwys 6 pwys o ” wnaf ddim dweud wrthych” a “llawer iawn o gariad a gofal” mae’r rysáit yn gyfrinach a warchodwyd yn agos iawn!

10. Blas ar Fwyd

Yn olaf, ond nid yn lleiaf gadewch i ni edrych ar Blas ar Fwyd, sydd yn dipyn o sefydliad yn Llanrwst. Nid yn unig ei fod yn un o’r delicatessen mwyaf ty allan i Lundain, ond mae hefyd yn bistro – felly os ydych chi eisiau blasu cynhwysion gwych hynny fel rhan o bryd swmpus, byddwch yn yn y lle iawn! Gyda detholiad helaeth o gynnyrch gwych o Gymru, y DU a’r byd tu hwnt, bydd yn anodd iawn cael lle mwy diddorol i siopa am fwyd – felly paciwch ychydig o fagiau siopa i mewn i’ch cês tro nesaf y byddwch yn ymweld ag Eryri, ac ewch i Blas ar Fwyd ar gyfer taith siopa bwyd y flwyddyn!

Advertisements

2 thoughts on “Eryri i bobol sydd yn mwynhau bwyd: Deg lle i Brynu cynnyrch blasus Eryri

  1. Hysbysiad Cyfeirio: Sul y Tadau yn Eryri: syniadau gwych ar gyfer pob math o dad! | Ymweld ag Eryri

  2. Hysbysiad Cyfeirio: Pum ffordd i #DodOHydI’chEpig yn Eryri | Ymweld ag Eryri

Gadael Ymateb

Rhowch eich manylion isod neu cliciwch ar eicon i fewngofnodi:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Newid )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Newid )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Newid )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Newid )

w

Connecting to %s