Dilyn Ffordd y Pererin Yn Eryri

Enlli

Enlli

Mae rhan fwyaf o bobl yn gwybod na Dewi Sant yw nawddsant Cymru, sy’n cael ei anrhydeddu pob blwyddyn ar Ddydd Gŵyl Dewi, 1 Mawrth. Ond oeddech chi’n gwybod fod yr ynys fechan mor ysbrydol fel roedd tair pererindod iddi yn gyfartal ac un i Rufain?

Sut y gwnaeth ynys fechan ar flaen Penrhyn Llyn, Eryri, gael ei  fawrygu gymaint gan yr Eglwys fel fod pererinion yn tyrru iddi o bob rhan o Brydain, oherwydd fod tair pererindod yno yn gyfartel i bererindod i Rufain?

Nid yr ynys ei hun oedd yn gyfoethog yn ysbrydol (er, fod ei heddwch a harddwch, edrych tua’r gorllewin at y machlud, yn rhoi amgylchedd perffaith ar gyfer myfyrdod); yn hytrach, yr hyn a ddywedwyd gael ei gladdu yno sydd yn ei gwneud yn mor bwysig: sef, y cyrff o ugain mil o saint.

Os ydych chi wedi ymweld ag Enlli – neu Bardsey, gan ei fod yn hysbys yn Saesneg – neu hyd yn oed ei weld ar fap, mae’n debyg y byddwch yn cael trafferth i gredu fod yr ynys yn ddigon mawr i gynnwys nifer mor anferth o feddau. Fodd bynnag, nid yw ffydd yn ymwneud â’r hyn y gallwch ei weld gyda’ch llygaid, ac ffydd, nid ‘rhesymeg’, a oedd yn dal Enlli mewn parch uchel yn ystod ei hanterth fel man pererindod.

Enlli

Enlli

Yn ystod y cyfnod hwn roedd Pererinwyr yn heidio yn eu miloedd i Enlli, a mae’r ffordd oeddan yngymeryd yn 130 o filltyroedd o lwybr cerdded gyda arwyddion yn cael eu cysylltu gan Eglwysi hynafol ymroddedig i Seintiau o’r 6ed a’r 7fed ganrif. Gan ddechrau yn Nhreffynnon, mae Ffordd y Pererinion yn arwain pererinion dydd- modern drwy goetiroedd a phentrefi, dros afonydd, ac ar hyd llwybrau arfordirol, drwy rai o’r cefn gwlad mwyaf prydferth allech chi ddymuno i’w gweld.

Gan ddechrau yn Abaty Dinas Basing yn Nhreffynnon ar ffin ddwyreiniol Ngogledd Cymru, mae Ffordd y Pererinion yn mynd drwy Mynyddoedd Eryri a rhanbarth arfordir ac yn gorffen ar Ynys 20,000 o saint ei hun.

O Dreffynnon mae’r llwybr yn mynd â chi heibio Llanelwy ac i lawr drwy Ddyffryn Conwy heibio Llanrwst, cyn mynd i’r gogledd eto i Penmaenmawr, Llanfairfechan a Bangor. Ar hyd y rhan hon o’r llwybr gallwch weld y meini hirion ym Mhenmaenmawr ac ymweld Eglwys Gadeiriol Bangor, yr eglwys gadeiriol hynaf yn ddefnydd parhaus ym Mhrydain.

Rheilffordd yr Wyddfa

Rheilffordd yr Wyddfa

Mae’r llwybr wedyn yn mynd â chi dros Fynydd Bangor ac yn y diwadd i Lanberis, lle os ydych chi angen seibiant o gerdded mae digon o atyniadau i’w mwynhau, gan gynnwys Amgueddfa Lechi Cymru a Mynydd Gwefru. Os bydd ganddoch rhywfaint o egni ar ol y darn yma o’r daith, efallai y byddwch eisio cerdded i fyny’r Wyddfa – ond os ddim, gallech gymryd y trên!

 

St Beuno, Clynnog Fawr - ar Ffordd y Pererinion

St Beuno, Clynnog Fawr – ar Ffordd y Pererinion

O Lanberis mae ffordd y Pererinion yn mynd drwy Waunfawr a Phenygroes, yn olaf yn cyrraedd un o’r arosfannau mwyaf pwysig a mannau cyfarfod yr pererinion gynt – Clynnog Fawr. Pentref bach gydag eglwys anarferol o fawr – dyst i bwysigrwydd y pentref i bererinion, ac at eu haelioni wrth wneud cyfraniadau tuag at gynnal a chadw’r eglwys. Mae’r eglwys – a gysegrwyd i Sant Beuno, a fu’n perfformio nifer o wyrthiau sydd ar o leiaf ddau ychlysur wedi adfywio merchaid a gafwyd torri ei penau i ffwrdd – wedi bod yno mewn rhyw ffurf neu’i gilydd ers dechrau’r 7fed ganrif. Ar ôl cael ei losgi gan y Llychlynwyr ac yn ddiweddarach gan y Normaniaid, ailadeiladwyd yr eglwys ar ddiwedd y 16eg ganrif a dechrau’r 15fed, a dyma’r adeilad fe welwch pan fyddwch yn ymweld – er bod sylfeini adeiladau llawer cynharach wedi cael eu darganfod o dan yr eglwys presennol. Mae St. Beuno yn cadw arddangosfa diddorol am y Pererinion a rhan Clynnog Fawr yn y pererindod i Enlli, felly mae yn werth aros er mwyn gweld hyn a’r nodweddion diddorol ac arteffactau yn yr eglwys, gan gynnwys y deial haul 10fed ganrif yn y fynwent; Maen Beuno (carreg y ddywedwyd i ddwyn olion bysedd Sant Beuno); a Cyff Beuno (coffr pren hynafol ar gyfer casglu elusen, wedi ei gerfio allan o un darn o ludw). Heb fod ymhell o’r eglwys mae yna ffynon hynafol, Ffynnon Beuno neu Beuno’s Well, dywedir ei fod wedi ymddangos ar ôl un o wyrthiau Beuno ddigwydd. Mae’r ffynon wedi ei hamgáu gan hen waliau cerrig ac mae grisiau o gwmpas y dŵr lle gallwch eistedd a mwynhau seibiant haeddiannol ar ôl cymaint o gerdded.

Ar ôl Clynnog Fawr mae ffordd y Pererinion yn mynd â chi i Trefor, hen bentref chwarelyddol sy’n gorwedd i ffwrdd oddi wrth y ffordd fawr. Mae gan Trefor ddau draeth, un sydd â harbwr bach a llithrfa (werth nodi os hoffech ddod yn ôl  gyda cwch ryw ddiwrnod). Mae’r traeth arall, Traeth yr Eifl , yn llawer mwy gwyllt ac anghyfannedd, hyd yn oed yn nghanol yr haf  – yn ddelfrydol os ydych yn hoffi cael traeth i chi eich hun.

Nant Gwrtheyrn

Nant Gwrtheyrn

Gall y darn o’r llwybr Trefor i Nefyn yn cael eu cymryd naill ai i mewn i’r tir neu o gwmpas yr arfordir. Byddwch yn ymwybodol, fodd bynnag – mae’r llwybr mewndirol yn mynd â chi dros dir mynyddig! Pa bynnag ffordd y byddwch yn ei ddewis, byddwch yn dod ar draws Nant Gwrtheyrn ar hyd y ffordd, felly gwnewch yn siŵr eich bod yn mynd yno am ymweliad, dysgu ychydig am y llên gwerin a hanes lleol, adnewyddu eich hun yn y caffi ac efallai hyd yn oed archebu eich hun i mewn am gwrs iaith Gymraeg preswyl.

Enlli

Enlli

Ar ôl Nefyn mae’r llwybr yn mynd â chi drwy Tudweiliog a Porth Oer (Whistling Sands) i ben eich taith, pentref hynafol hardd Aberdaron. Yma gallwch fwynhau seibiant haeddiannol mewn caffi hanesyddol neu tafarn, cyn archwilio’r pentref, yr arfordir a’r amgylchedd hardd. Y cwestiwn yw, yn awr eich bod wedi cyrraedd Aberdaron ydych chi’n mynd i fynd yr holl ffordd a mynd ar daith cwch ar draws Swnt Enlli i ynys Enlli? Ar ôl mynd mor bell â hyn, byddai’n drueni i beidio, gan fod yr ynys mor brydferth ac yn werth ei archwilio. Gyda chymaint o hanes diddorol – heb sôn am y llên gwerin diddorol – ynghlwm ir ynys, byddwch yn cicio eich hun os collwch y cyfle i ymweld Ynys Enlli ar ôl cerdded hyd yn oed un rhan o Ffordd y Pererinion!

Advertisements

3 thoughts on “Dilyn Ffordd y Pererin Yn Eryri

  1. Hysbysiad Cyfeirio: Sul y Tadau yn Eryri: syniadau gwych ar gyfer pob math o dad! | Ymweld ag Eryri

  2. Hysbysiad Cyfeirio: Wyth cymeriad mewn hanes a llên gwerin gyda chysylltiadau i Eryri | Ymweld ag Eryri

  3. Hysbysiad Cyfeirio: Pum ffordd i #DodOHydI’chEpig yn Eryri | Ymweld ag Eryri

Gadael Ymateb

Rhowch eich manylion isod neu cliciwch ar eicon i fewngofnodi:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Newid )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Newid )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Newid )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Newid )

w

Connecting to %s