Pum ffordd hwyliog o gadw’n iach yn Eryri yn y Gaeaf

Eryri

Eryri

Wedi mwynhau gormod adeg y Nadolig, dim awydd ymarfer corff neu yn ei chael yn anodd i feddwl am ffyrdd o gadw’n heini sy’n llawn hwyl? Edrychwch ddim pellach nag Eryri, lle yr unig gyfyngiad i gael hwyl wrth i chi ymarfer corff yw eich dychymyg!

Nid yw mynd i’r gampfa yn paned o de pawb. Ac wrth feddwl am y peth, nid yw lloncian, DVD ymarfer corff na sit-ups. Mae’n rhaid fod yna ffordd i gadw’n heini syd yn bleserus yn siwr?

Os ydych erioed wedi teimlo fod ymarfer corff yn ddiflas – ac os ydych chi, rydych chi yn sicr ddim ar ben eich hun – mae yn amser i feddwl tu allan i’r bocs, ac edrych am weithgareddau y gallwch gymryd rhan ynddo unrhyw adeg o’r flwyddyn sydd gymaint o hwyl ac yn dda i chi. A lle gwell i wneud hyn na Eryri, canolfan weithgareddau rhif un yn y Deurnas Unedig?

1. Bounce below

Taflwch aeddfedrwydd allan o’r ffenest a dychwelyd i’ch plentyndod am ychydig o oriau yn Bounce below, Blaenau Ffestiniog. Trampolinio yw’r hwyl mwyaf y gallwch ei gael wrth ymarfer. Ychwanegu at y gymysgedd y ffaith y byddwch yn trampolinio ar rhwydi mawr o dan y ddaear, wedi’i amgylchyni gan sioe o oleuadau gwych yn goleuo y ceudyllau enfawr, a byddwch mewn nefoedd cadw’n heini.

Bounce Below

Bounce Below

2. Marchogaeth

Rhowch gynnig ar farchogaeth yn Eryri a byddwch yn ddefnyddio cyhyrau nad oeddych yn gwybod fod ganddoch. Ydach yn meddwl ei fod yn hawdd? Meddyliwch eto; Rhaid gwylio’r ystym yn sylweddol, felly mae yn wych ar gyfer cryfder craidd. Pan fyddwch yn trotian byddwch yn codi ac yn disgyn yn y cyfrwy, ac yn ystod carlamu Byddwch yn gwasgu eich pengliniau gyda’ch holl nerth. Gwych ar gyfer tynhau eich cluniau – Fel bydd cerdded fel John Wayne am y dyddiau nesaf yn tystio!

3. Dringo Dan Do

Nid yw dringo mynyddoedd yn Eryri ym mis Ionawr  i’r gwan o galon; bydd eira a rhew, gwyntoedd cryfion a thymheredd isel iawn – ac oni bai eich bod hefo’r offer cywir yn ogystal a bod yn brofiadol iawn neu’n nghwmni rhywun sydd, gall fod yn beryglus iawn  (fyddan yn rhyfeddu yn amal am stoiau o gerddwyr yn cael eu achub ganol gaeaf yn gwysgo esgidiau cynfas!).

Dringo dan do mewn canolfan ddringo da fel Beacon, fodd bynnag – mae hynny’n stori hollol wahanol. Byddwch yn cael eich amgylchynu gan bobl sydd yn gwybod beth maen nhw’n ei wneud, bydd yr holl offer diogelwch sydd ei angen arnoch wrth law, a byddwch yn cael ymarfer corff gwych yn y fargen. Yr unig anfantais  yw y gall fod yn gorddibynol iawn!

Canolfan Ddringo Beacon

Canolfan Ddringo Beacon

Beicio yn Eryri

Beicio

4. Beicio

Mae beicio yn ymarfer llawn hwyl y gall y teulu cyfan gymeryd rhan ynddo, beth bynnag yw eu lefel o arbenigaeth a phrofiad. Nid oes angen i chi fod yn berchen beic hyd yn oed; mae llawer o leoedd y gallwch logi beic yn Eryri ar gyfer y daith orau yn eich bywyd! P’un a ydych am gymeryd eich amser  hyd, llwybr beicio pwrpasol diogel i ffwrdd o draffig neu well ganddoch fynd yn sydyn i lawr ochr bryn yn un o ganolfannau beicio mynydd Eryri – neu unrhyw beth yn y canol – fydd ganddoch ddigonedd o ddewis. Bydd mynd ar eich beicyn gwneud ffafr fawr i’ch holl gorff, felly beth am roi cynnig arni?

Cerdded yn Eryri

Cerdded yn Eryri

5. Cerdded

Beth sydd ddim I garu am gerdded yn Eryri? Mae’n rhad ac am ddim, mae mor hawdd neu anodd a ydych eisio iddo fod, ac mae dewis diddiwedd o lwybrau i’w cymryd. P’un a ydych yn dewis mynd am dro coetir, dilyn Ffordd y Pererinion, cerdded y cyfan arfordir Eryri neu hyd yn oed yn dilyn yn ôl troed Mari Jones, y ferch bymtheg oed o’r 1800 a gerddodd 28 milltir ond i brynu Beibl, mae cymaint o ddewisiadau ni fyddwch yn gwybod ble i ddechrau. Gyda’r holl ddewis nid oes dim esgis  i eistedd o gwmpas, felly ewch allan a chadw’n heini yn Eryri y gaeaf hwn!

Advertisements

Gadael Ymateb

Rhowch eich manylion isod neu cliciwch ar eicon i fewngofnodi:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Newid )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Newid )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Newid )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Newid )

w

Connecting to %s