Deg o Atyniadau Eraill yn Eryri sydd yn Agored yn y Gaeaf

Eryri yn y gaeaf

Eryri yn y gaeaf

Gobeithio cael dihangfa ar ôl y Nadolig a’r holl firi, ond ddim yn siŵr beth sydd yn agored yn Eryri yn ystod misoedd y gaeaf? Byddai’n syniad ichi edrych ar ein rhestr hwylus i gael ychydig o syniadau!

Un o’r prif bethau y mae ymwelwyr yn eu mwynhau yn Eryri yw’r ffaith fod digon o atyniadau yn dal i fod yn agored yn ystod y gaeaf; yn sicr nid yw’r hwyl a’r amgylchedd hardd wedi eu cyfyngu i’r haf!

O grwydro’n hamddenol o amgylch gerddi wedi eu trefnu’n berffaith i drampolinio tanddaearol egnïol, ac i ddefnyddio’r hen ymadrodd poblogaidd, yn sicr mae rhywbeth at ddant pawb yn Eryri, waeth pa adeg o’r flwyddyn yw hi.

Os hoffech ddianc rhag popeth y gaeaf hwn a chael hwyl yn Eryri, dyma ddeg atyniad arall a fydd yn dal yn agored pan fyddwch yn galw yno (gallwch weld ein rhestr wreiddiol yma).

1. Canolfan Ddringo Beacon

Dechreuwch ymarfer ar gyfer dringo’r mynyddoedd yn yr haf, drwy ddefnyddio’r waliau dringo dan do yng Nghanolfan Ddringo Beacon yn y gaeaf. Gan fod yma weithgareddau sy’n addas i blant mor ifanc â 5 oed, mae hon yn ffordd ragorol o gadw’r holl deulu yn brysur – ac efallai llosgi rhai o galorïau Nadoligaidd yr un pryd!

Canolfan Ddringo Beacon

Canolfan Ddringo Beacon

2. Cartio Redline

Ni fydd glaw byth yn rhwystro’r hwyl yn Redline Karting – gan fod yr holl weithgarwch yn digwydd dan do. Mae Redline yn un o’r ychydig ganolfannau cartio arbenigol dan do yng Nghymru, ac mae’n cynnig amrediad o opsiynau i unigolion a grwpiau, gan gynnwys plant 8 oed a hŷn.

3. Yr Hwylfan

Mae’r Hwylfan yng Nghaernarfon wedi ei lleoli mewn hen eglwys sydd wedi ei thrawsnewid –  felly mae digon o le i gael hwyl! Ceir gweithgareddau sy’n addas ar gyfer pob oedran – o blant bach i fyny – a chaffi lle gall rhieni fwynhau lluniaeth tra bydd eu mwncïod bach yn cael amser difyr gyda’r rhaffau, y rhwydau, y sleidiau a’r pyllau peli.

Bwyd Cymreig Bodnant

Bwyd Cymreig Bodnant

4. Bwyd Cymreig Bodnant

Mae Bwyd Cymreig Bodnant yn Nyffryn Conwy yn lle difyr i dreulio diwrnod. Gallwch siopa am fwydydd blasus a wnaed yn lleol yn y siop fferm, trefnu lle ar gwrs coginio, a hyd yn oed ddysgu am wenyn yng Nghanolfan Genedlaethol Cadw Gwenyn Cymru, sydd ar y safle. Ac os yw meddwl am yr holl fwyd ‘na yn codi archwaeth, mae Bodnant wedi gofalu am hynny hefyd – ceir tŷ bwyta rhagorol yno ac ystafelloedd te pan fyddwch yn teimlo’n llwglyd.

Y Mynydd Gwefru

Y Mynydd Gwefru

5. Y Mynydd Gwefru

Ewch ar daith danddaearol ddiddorol o amgylch gorsaf bŵer hydrodrydanol y Mynydd Gwefru, a dysgu am un o’r prif gampweithiau peiriannol. Bydd bws yn eich cludo ar daith i grombil y mynydd yn Llanberis, lle byddwch yn gweld y pympiau a’r tyrbinau yn gweithio ac yn gwylio ffilm am gomisiynu ac adeiladu’r orsaf bŵer.

6. Bounce Below

Mae ‘trampolinau’ rhwyd anferth ym mhell o dan y ddaear ym Mlaenau Ffestiniog yn disgwyl amdanoch yn Bounce Below. Dyma un o atyniadau mwyaf newydd a mwyaf cyffrous Eryri – a chan ei fod wedi ei leoli dan y ddaear mae’n agored drwy’r flwyddyn. Mae pob sesiwn yn para awr ac yn addas ar gyfer pob oedran, a thra byddwch yn bownsio byddwch yn gallu mwynhau sioeau o oleuadau hardd atmosfferig.

Bounce Below

Bounce Below

Henfaes Porth y Swnt

Henfaes Porth y Swnt

7. Canolfan Henfaes, Porth y Swnt

Ewch draw i ymweld â phentref hanesyddol Aberdaron y gaeaf hwn a chrwydro o amgylch canolfan ddehongli Porth y Swnt, lle cewch ddysgu beth sy’n gwneud Penrhyn Llŷn mor unigryw, o safbwynt hanes, diwylliant ac amgylchedd. Byddwch hefyd yn dysgu pam yr oedd yr ardal mor bwysig i bererinion o bell ac agos.

 

Plas Glyn-y-Weddw

Plas Glyn-y-Weddw

8. Plas Glyn y Weddw

Mae rhywbeth diddorol bob amser yn digwydd ym Mhlas Glyn y Weddw, Pwllheli. Arddangosfa gelfyddyd heddiw, gweithdy celf yfory – cymerwch ran, ac efallai y byddwch yn arddangos eich gwaith eich hun yno ryw ddydd! Os byddai’n well gennych, gallwch fwynhau pensaernïaeth Gothig  hudol oriel gelfyddyd hynaf Cymru, neu fynd am dro yn y coetir prydferth – waeth beth fyddwch yn ei wneud, cewch ddiwrnod i’w gofio!

Melin Wlân Trefriw

Melin Wlân Trefriw

9. Melin Wlân Trefriw

Er nad yw rhai o agweddau ar Felin Wlân Trefriw ar gael i ymwelwyr yn ystod misoedd y gaeaf, mae’r ystafell arddangos a’r tyrbin, sy’n cael ei yrru gan ddŵr, yn agored drwy’r flwyddyn, er bod yr oriau agor ychydig yn llai. Mae’r arddangosiadau gwehyddu yn cychwyn ganol mis Chwefror ac yn parhau hyd at ganol mis Rhagfyr, felly maent ar gael am ran o’r gaeaf. Ond hyd yn oed heb yr arddangosiadau hyn, mae Melin Wlân Trefriw yn lle rhagorol i dreulio diwrnod – mae ‘na ddigon o waith siopa yno yn sicr!

Gerddi Bodnant

Gerddi Bodnant

10. Gerddi Bodnant

Glaw neu hindda, mae Gerddi Bodnant bob amser yn brydferth. A hyd yn oed yn y gaeaf, mae’r lle yn llawn lliwiau; fel y cwyros ysblennydd, y calicarpa a chrafanc-yr-arth. Ewch am dro o amgylch y terasau, y dyffryn coediog, y pyllau a’r lawntydd taclus, gan aros i gael lluniaeth yn yr ystafelloedd te. A beth bynnag wnewch chi, peidiwch ag anghofio mynd â chamera gyda chi!

Advertisements

One thought on “Deg o Atyniadau Eraill yn Eryri sydd yn Agored yn y Gaeaf

  1. Hysbysiad Cyfeirio: Pum rheswm i garu y gaeaf yn Eryri | Ymweld ag Eryri

Gadael Ymateb

Rhowch eich manylion isod neu cliciwch ar eicon i fewngofnodi:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Newid )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Newid )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Newid )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Newid )

w

Connecting to %s