Calan Gaeaf yn Eryri : Deg o Weithgareddau Arswydus i Blant

Calan GaeafOs ydych chi’n dod draw i Eryri yn ystod hanner tymor mis Hydref, sut allwch chi gadw’r plantos yn hapus gydag ychydig o hwyl Calan Gaeaf? Dyma ddeg o awgrymiadau.

Mae’r clociau wedi mynd yn ôl, mae’r nosweithiau yn byrhau, a chyn bo hir bydd hi’n Nadolig unwaith eto. Yn y cyfamser, fodd bynnag, mae’n Galan Gaeaf, un o hoff achlysuron y flwyddyn i blant ac i oedolion ieuanc eu hysbryd.

Os ydych chi’n bwriadu ymweld ag Eryri yn ystod y dyddiau cyn Noson Calan Gaeaf, mae’n ddefnyddiol gwybod i ble y gallwch fynd â’r teulu i gael difyrrwch brawychus. Dyma ddeg syniad am weithgareddau Calan Gaeaf hwyliog yn Eryri, yn rhai o atyniadau mwyaf poblogaidd yr ardal.

1. Rheilffordd Ffestiniog a Rheilffordd Ucheldir Cymru

Rheilffordd Ffestiniog

Rheilffordd Ffestiniog

Daliwch drên stêm arswydus adeg Calan Gaeaf o Borthmadog neu o Gaernarfon. Ar y trên cyntaf byddwch yn cael taith yng nghwmni’r ysbrydion i Dan-y-Bwlch, yr “orsaf fechan yn y goedwig fawr dywyll” ac yn cael mwynhau swper yn y caffi iasol. Ar yr ail, byddwch yn cyd-deithio â’r ysbrydion i’r Waunfawr ac yn cael danteithion dychrynllyd yn nhafarn Parc Cenedlaethol Eryri. Gofalwch wisgo gwisg ffansi!

29-31 Hydref 2014 Rheilffordd Ffestiniog a Rheilffordd Ucheldir Cymru, Porthmadog a Chaernarfon

2. Plas Mawr

Ewch i weld tŷ hanesyddol sy’n dyddio’n ôl i’r 16eg ganrif – tŷ sydd wedi gweld ei siâr o ias a chyffro dros y canrifoedd! Mwynhewch ddiwrnod Calan Gaeaf o hwyl a gemau, gan gynnwys sesiwn gerfio pwmpenni.

31 Hydref 2014 Plas Mawr, Conwy

3. Cae’r Gors

Bwthyn chwarelwr ac adeilad rhestredig, gradd II yw Cae’r Gors, yn Rhosgadfan, ger Caernarfon. Dyma gartref ‘Brenhines Llenyddiaeth Gymraeg’ – Kate Roberts yn ystod ei phlentyndod. Adnewyddwyd Cae’r Gors yn 2005 a’i droi yn amgueddfa fechan a chanolfan gymunedol i ddathlu bywyd Kate Roberts. Ewch draw ym mis Hydref i ddilyn trywydd Calan Gaeaf ac i fwynhau diwrnod o hwyl, gyda gwobr i’r 40 plentyn cyntaf sy’n cymryd rhan.

31 Hydref 2014 Cae’r Gors, Rhosgadfan, Caernarfon

4. Castell Cricieth

Castell Cricieth

Castell Cricieth

Allwch chi feddwl am unrhyw adeilad mwy dychrynllyd ac atmosfferig na chastell canoloesol? Mae Castell Cricieth yn un o nifer o gestyll o’r fath yn Eryri, ac mae llawer ohonynt yn cynnal digwyddiadau Calan Gaeaf yn yr hydref. Yng Nghastell Cricieth ceir trywydd Calan Gaeaf, llawn ias a chyffro, gyda gwobr i’r 50 plentyn cyntaf fydd yn cymryd rhan.

31 Hydref 2014Castell Cricieth

5. Castell Harlech

Mae Castell Harlech yn gampwaith canoloesol arall sy’n llawn awyrgylch bwerus, sy’n edrych dros dref hynafol Harlech. Ewch draw gyda’r plant adeg Calan Gaeaf i gael diwrnod o hwyl, yn cynnwys trywydd Calan Gaeaf gyda gwobr i’r 100 plentyn cyntaf fydd yn cymryd rhan a gweithgareddau sy’n cynnwys cerfio pwmpenni yng nghaffi canolfan hamdden Harlech ac Ardudwy.

1 Tachwedd 2014 Castell Harlech a Chanolfan Hamdden Harlech ac Ardudwy

6. Segontium

Segontium

Segontium

Roedd Segontium yn gaer Rufeinig bwysig yn ystod y ganrif gyntaf OC, a dywedir bod rhai o’r myrdd o ysbrydion sy’n crwydro tref hynafol Caernarfon gerllaw, yn cynnwys canwriaid Rhufeinig yn eu harfwisgoedd. Adeg Calan Gaeaf bydd y plant yn siŵr o gael hwyl iasol ar y trywydd Calan Gaeaf – ceir gwobr i’r 40 plentyn cyntaf sy’n cymryd rhan.

1 Tachwedd 2014Segontium, Caernarfon

7. Castell Penrhyn

Castell Penrhyn

Castell Penrhyn

Mae ysbryd yn preswylio yng Nghastell Penrhyn, Bangor, hefyd – ond a fydd yn ymddangos tra byddwch chi yno? Mae Castell Penrhyn yn cynnig Calan Gaeaf llawn gweithgareddau, gyda chrefftau cythryblus, gemau annaearol a pheintio wynebau dychrynllyd i’r plant, a digonedd o bethau diddorol i oedolion eu gweld hefyd.

28-31 Hydref 2014, Castell Penrhyn, Bangor

8. Rheilffordd Llyn Padarn

Rheilffordd Llyn Padarn

Rheilffordd Llyn Padarn

Mae Rheilffordd Llyn Padarn yn mynd â chi ar daith syfrdanol o amgylch Parc Gwledig Padarn ar injan stêm – taith bum milltir i gyd. Mae’n atyniad ardderchog drwy’r flwyddyn, ond adeg Calan Gaeaf mae’n fwy difyr fyth – fyddech chi’n barod i fentro ar y trên ysbrydion drwy Goed y Gwrachod i chwilio am ysbrydion ac ellyllon?

26 Hydref – 1 Tachwedd 2014, Rheilffordd Llyn Padarn, Llanberis

9. Parc Coedwig y Gelli Gyffwrdd

Parc Coedwig y Gelli Gyffwrdd

Parc Coedwig y Gelli Gyffwrdd

Mae Parc Coedwig y Gelli Gyffwrdd yn adnabyddus ac yn boblogaidd oherwydd ei reid ffigar êt gwbl unigryw sy’n cael ei gyrru gan rym pobl, a gweithgareddau eco-gyfeillgar eraill megis adeiladu cuddfanau. Adeg Calan Gaeaf, mae’r Gelli Gyffwrdd yn lle difyr tu hwnt i fod ynddo os oes gennych blant; ceir llond gwlad o weithgareddau i’w mwynhau, gan gynnwys trywyddau dychrynllyd, crefftau iasoer, peintio wynebau arswydus a sioe Galan Gaeaf.

25 Hydref – 2 Tachwedd 2014, Parc Coedwig y Gelli Gyffwrdd, Y Felinheli

10. Bounce Below

Mae bownsio ar drampolinau rhwyd anferthol mewn ogof danddaearol yn deimlad digon anghynnes, ond adeg Calan Gaeaf bydd ysbrydion ac ellyllon yr hen ogof segur yn eich dilyn hefyd wrth ichi neidio, dringo a llithro! Mae’r antur ysgytwol hwn yn addas ar gyfer y teulu cyfan (yn ddibynnol ar rai cyfyngiadau iechyd), a bydd y plant a’r oedolion yn sicr o roi gwaedd neu ddwy!

31 Hydref – 1 Tachwedd 2014, Bounce Below, Blaenau Ffestiniog

Advertisements

Gadael Ymateb

Rhowch eich manylion isod neu cliciwch ar eicon i fewngofnodi:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Newid )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Newid )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Newid )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Newid )

w

Connecting to %s