Deg o Bethau y Gallwch eu Gwneud yn Eryri yn Rhad ac am Ddim

Castell y Bere

Castell y Bere

Os ydych chi’n argyhoeddedig y bydd ymweliad ag Eryri yn gostus, byddwch yn sicr o gael syrpreis bach dymunol… yn wir, mae ‘na ddigon o bethau y gallwch eu gwneud yno heb dalu’r un geiniog! Dyma ddeg o syniadau cyntaf i roi blas ichi.


Byddech yn cael maddeuant am feddwl bod ymweld ag atyniadau yn y DU yn gallu bod yn gostus; yn sicr gall rhai ohonynt lyncu arian, yn arbennig os ydych yn ymweld â hwy fel teulu. Ond efallai y byddwch yn rhyfeddu o glywed fod gan Eryri ddigon o atyniadau a gweithgareddau na fydd yn costio dim o gwbl… dyma ddeg awgrym am bethau i’w gwneud yn Eryri yn rhad ac am ddim.

Nant Gwrtheyrn

Nant Gwrtheyrn

1. Nant Gwrtheyrn

Efallai bod Nant Gwrtheyrn fwyaf adnabyddus fel lle i ddysgu Cymraeg mewn canolfan breswyl leol, ond efallai nad ydych yn gwybod fod hwn hefyd yn lle rhagorol am ddiwrnod allan – lle ceir digon i’w weld ac i’w wneud. Mae gan y Nant – fel y’i gelwir yn lleol – ganolfan dreftadaeth ardderchog lle ceir arddangosfeydd am yr ardal leol, chwedlau a hen hanesion a hanes datblygiad y safle. Ceir hefyd fwthyn chwarelwr i’w archwilio; mae hwn wedi cael ei adnewyddu i ddangos sut y byddai chwarelwr wedi byw yn 1910. Gosodwyd rhai pethau diddorol yno hefyd ar gyfer plant i gyfleu chwedlau megis Coeden Meinir.

2. Castell y Bere

Mae adfeilion Castell y Bere, castell canoloesol ger Tywyn, a chadarnle Tywysogion Gwynedd, yn llawn awyrgylch ac yn lle arbennig i blant, lle gallant grwydro yn eu dychymyg pan fyddant yn dringo dros yr hen feini. Croesewir cŵn ar dennyn.

Rheilffordd Talyllyn

Rheilffordd Talyllyn

3. Amgueddfa Rheilffyrdd Bach Cul

Mae’r Amgueddfa Rheilffyrdd Bach Cul yng Ngorsaf Tal-y-llyn yn Nhywyn. Yn yr amgueddfa mae’n bosibl gweld nifer o eitemau hynod o ddiddorol, gan gynnwys wagen oedd yn cael ei thynnu gan geffylau sy’n dyddio o’r flwyddyn 1800 a locomotifs chwareli llechi Cymru. Ceir casgliad o tua mil o arteffactau sy’n cwmpasu cyfnod o 200 mlynedd – digon i’ch difyrru am ychydig oriau, a’r cwbl am ddim!

Coed y Brenin

Coed y Brenin

4. Parc Coedwig Coed y Brenin

Nid oes tâl am ymweld â Pharc Coedwig Coed y Brenin, pa un ydych chi wedi dod yno i reidio beic neu i fwynhau ychydig oriau o gerdded a mwynhau’r cyfoeth o fywyd gwyllt a natur. I ychwanegu at yr hwyl mae yno faes chwarae antur i blant.

 

Amgueddfa Lechi Genedlaethol

Amgueddfa Lechi Genedlaethol

5. Yr Amgueddfa Lechi Genedlaethol

Anelwch draw i Lanberis i ymweld â’r Amgueddfa Lechi Genedlaethol, lle gallwch ddarganfod popeth sydd i’w wybod am fywyd y chwarelwyr a hanes y diwydiant llechi yng Nghymru yn gyffredinol. Ceir digon o sgyrsiau ac arddangosiadau i’w gwylio, gallwch grwydro o amgylch bwthyn chwarelwr, archwilio’r gweithdai a llawer iawn mwy – digon o weithgareddau i lenwi diwrnod cyfan, ac mae mynediad yn rhad ac am ddim!

6. Gerddi Dŵr Conwy

Mae Gerddi Dŵr Conwy yn Nyffryn Conwy. Mae’n lle rhagorol i fynd am daith natur neu i fwydo’r hwyaid (mae llu ohonynt yn byw yno, ynghyd â llawer o anifeiliaid gwyllt eraill gan gynnwys dyfrgwn, ffesantod a chapybaras). Hefyd ceir canolfan ddyfrol a chanolfan ymlusgiaid ar y safle – mae’r rhain yn lleoedd delfrydol i syllu drwy ffenestri ac os ydych yn teimlo fel gwario ceiniog neu ddwy yn ystod eich ymweliad gallech hyd yn oed brynu eich ymlusgiad neu eich pysgodyn trofannol eich hun i fynd adref gyda chi! <http://www.conwywatergardens.co.uk/&gt;

Dolbadarn Castle

Dolbadarn Castle

7. Castell Dolbadarn

Mae Castell Dolbadarn yn un o gadarnleoedd Tywysogion Gwynedd, ac mae’r castell yn enghraifft odidog o bensaernïaeth ganoloesol Gymreig. Y cwbl sy’n weddill erbyn hyn yw’r tŵr ac adfeilion, ond mae’r golygfeydd o’r llynnoedd a’r wlad o amgylch yn syfrdanol – cofiwch fynd â chamera gyda chi os ydych yn dod yma, gan fod y castell a’i safle yn hynod o brydferth.

8. Tŷ Hyll

Mae gan y Tŷ Hyll ei hanes hynod ddifyr ei hun, sy’n gyfuniad o ffeithiau a chwedlau lleol. Erbyn hyn defnyddir y tŷ ei hun yn bennaf fel canolfan cadwraeth gwenyn, ac mae digon o bethau i’w dysgu am wenyn drwy fynd i’r ystafell wenyn yno. Mae’r gerddi a’r coetir yn agored drwy’r flwyddyn os hoffech dreulio ychydig oriau ar daith natur, ond ceir hefyd ystafell de hyfryd sy’n gweini diodydd a theisennau blasus; mae hon a’r ystafell wenyn yn cau o 1 Rhagfyr hyd at 6 Chwefror ond fel arall, byddant yn agored drwy gydol y flwyddyn.

Bwyd Cymreig Bodnant

Bwyd Cymreig Bodnant

9. Bwyd Cymreig Bodnant

Mae Bwyd Cymreig Bodnant yn lle ardderchog i fynd iddo os oes gennych unrhyw ddiddordeb mewn bwyd … neu wenyn! Ar y safle ceir dewis o siopau fferm, tai bwyta, ystafelloedd te ac yn y blaen, ond ceir hefyd ysgol goginio ac ysgol win os nad ydych yn poeni am dalu am y cyrsiau. Er nad yw’n ‘atyniad’ yng ngwir ystyr traddodiadol y gair, ac er nad yw’n ‘ddi-dâl’ os nad ydych yn prynu rhywbeth yn y siopau, mae’n dal yn werth mynd draw yno. Mae Bwyd Cymreig Bodnant hefyd yn gartref i ganolfan Gwenynwyr Cenedlaethol Cymru – canolfan ymwelwyr, lle gallwch ddysgu hyd yn oed fwy o ffeithiau am wenyn a pham y maent mor bwysig.
10. Ewch am dro

A oes gwell gweithgaredd am ddim i’w gael na mynd allan am dro i gerdded? Yn Eryri, byddem yn dweud bod yr ateb yn sicr yn ‘Na’! Gyda’r holl draethau, mynyddoedd, afonydd , llynnoedd, lonydd gwledig, llwybrau beicio a choedwigoedd, mae digon i’w archwilio yn Eryri os ydych yn mwynhau ychydig o gerdded. Yn ôl y sôn mae’r pethau gorau mewn bywyd yn rhad ac am ddim, a pha well pethau sydd mewn bywyd na chefn gwlad godidog Eryri? Ddim llawer yn sicr, felly rhowch eich pwrs o’r neilltu ac ewch i chwilio am eich esgidiau cerdded da chi!

Advertisements

Gadael Ymateb

Rhowch eich manylion isod neu cliciwch ar eicon i fewngofnodi:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Newid )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Newid )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Newid )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Newid )

w

Connecting to %s