Deg Gweithgaredd Tywydd Gwlyb yn Eryri

Rhaeadr Ewynnol

Rhaeadr Ewynnol

Nid yw tirwedd mor wyrdd ag Eryri yn dod heb bris… ie, yr hen law Cymreig wrth gwrs! Ond peidiwch â phoeni os bydd y nefoedd yn agor yn ystod eich ymweliad, gan fod digon o ffyrdd o gael hwyl – beth bynnag fo’r tywydd!

Rydym wedi siarad o’r blaen am bethau i’w gwneud yn Eryri ar ddiwrnodau gwlyb, ond bedair blynedd yn ddiweddarach rydym yn teimlo mai da o beth fyddai diweddaru’r rhestr; wedi’r cwbl, mae llawer gormod yn digwydd yn yr ardal i geisio cynnwys popeth mewn un erthygl!

 

Felly, heb ragor o lol, dyma ddeg o bethau eraill y gallwch eu gwneud yn Eryri ar un o’r dyddiau glawog ‘prin’ yna!

1. Bounce Below

Mae Bounce Below yn un o atyniadau mwyaf diweddar Eryri – cyfres o drampolinau anferth i lawr yng nghrombil y ddaear ym Mlaenau Ffestiniog, mewn ceudwll sydd ddwywaith maint Eglwys Gadeiriol St Paul. Credir mai’r atyniad hwn (sy’n herio pob record) yw’r unig un o’i fath. Ar ôl cael oferôls pwrpasol a helmed ddiogelwch, byddwch yn cael eich cludo ymhell i ganol y mynydd lle byddwch yn cael treulio awr yn bownsio a llithro mewn gofod sydd wedi ei oleuo’n hardd. Profiad anhygoel na ddylid ei golli!

2. Redline Karting

Mae go cartio yn hwyl di-ben-draw, ond nid yw pethau cystal pan yw hi’n glawio a’r llwybr yn llithrig. Ni fyddwch yn cael unrhyw broblemau fel hyn yn Redline Karting, oherwydd yn yr atyniad hwn, yng Nghaernarfon mae’r holl waith gyrru yn digwydd dan do. Ceir cartiau ar gyfer oedolion a phlant o bob oedran, o tua wyth oed i fyny, felly gall yr holl deulu fwynhau’r atyniad hwn.

Labyrinth y Brenin Arthur

Labyrinth y Brenin Arthur

3. Labyrinth y Brenin Arthur

Yn Labyrinth y Brenin Arthur yng Nghorris byddwch yn cyfuno chwilota tanddaearol, adrodd straeon a thaith ar gwch tanddaearol. Dysgwch am y chwedlau sy’n amgylchynu’r Brenin Arthur, a dreuliodd gryn amser yn Eryri yn ôl yr hanesion. Mae’r atyniad teuluol hwn yn llawn awyrgylch ac yn llawer o hwyl – ac unwaith eto, yn gwbl sych!

4. Hen Chwarel Llanfair

Mae ceudyllau Hen Chwarel Llanfair, a luniwyd dros gan mlynedd yn ôl yng ngolau cannwyll, yn cynnig golygfa syfrdanol. Mae’r llechi o’r ceudyllau ymysg y rhai hynaf yn y byd, ac yn wir, gellir eu gweld ledled Prydain ac Iwerddon ar ffurf teils llechi to. Ar ôl ichi orffen gweld a dysgu am y mwynau yn y creigiau yn y chwarel, ewch i’r siop a phrynu eitemau arbennig i fynd adref gyda chi.

Go-below

Go-below

5. Go Below

Mae Go Below yn cynnig profiadau tanddaearol hwyliog ym Metws-y-Coed. Mae’r anturiaethau a’r gweithgareddau yn cynnwys gwibio ar wifren wib, hwylio ar gwch tanddaearol ac abseilio. Neu beth am ddringo siafft fertigol neu hyd yn oed grafangu i fyny rhaeadr. Bydd angen ichi fod yn gymharol ffit, os ydych yn bwriadu rhoi cynnig arni – ond gan fod rhai o’r teithiau yn addas i blant deg oed a hŷn, efallai na fydd mor anodd neu frawychus ag y byddwch wedi ei ddychmygu. Oni bai eich bod yn archebu lle ar y daith ‘Challenge Xtreme’ hynny yw!

6. Canolfan Ddringo Beacon

Mae dringo waliau yn werth chweil er mwyn cadw plant yn brysur a bodlon, yn arbennig ar ddyddiau glawog pan fyddant yn cael eu temtio i aros i mewn yn chwarae gemau cyfrifiadurol neu wylio’r teledu. Yng Nghanolfan Ddringo Beacon ceir cyfleusterau sy’n addas ar gyfer pob oedran (byddwch yn aml yn gweld dringwyr yn perffeithio eu sgiliau yno pan fydd hi’n dywydd garw) ond y ‘Crazy Climb’ yw’r atyniad sy’n mynnu sylw’r plant. Gyda 12 her wahanol i’w cwblhau, bydd eich mwncïod bach yn cael eu cadw’n brysur am oriau lawer!

Canolfan Ddringo Beacon

Canolfan Ddringo Beacon

Y Mynydd Gwefru

Y Mynydd Gwefru

7. Y Mynydd Gwefru

Yn ôl â ni dan y ddaear – a’r tro hwn i orsaf bŵer drydan yng nghanol mynydd yn Llanberis. Mae eich taith o amgylch y Mynydd Gwefru yn cychwyn â thaith fws dan y ddaear, drwy dwneli tywyll, nes byddwch yn cyrraedd y pwerdy. Byddwch yn gweld pwmp anferth a thyrbinau yn gweithio, a byddwch yn cael gwylio ffilm am adeiladu a chomisiynu’r orsaf bŵer, ac yna reid yn y bws yn ôl i’r ganolfan ymwelwyr lle gallwch fwynhau paned haeddiannol ac ychydig o siopa hamddenol. Digon o hwyl, boed hi’n law neu’n hindda – ond yn arbennig ar ddyddiau gwlyb!

Henfaes Centre Porth y Swnt

Henfaes Centre Porth y Swnt

8. Canolfan Henfaes, Porth y Swnt

Mae Canolfan Henfaes, Porth y Swnt, Aberdaron yn un arall o atyniadau diweddaraf Eryri – y tro hwn canolfan ddehongli sy’n dysgu ymwelwyr am yr elfennau arbennig sy’n gwneud Penrhyn Llŷn mor unigryw o safbwynt hanes, diwylliant a’r amgylchedd. Mae’r safle hwn, sy’n eiddo i’r Ymddiriedolaeth Genedlaethol, yn ffordd ragorol o gyfuno dysgu a hwyl, ac o ystyried ei safle ysblennydd (hyd yn oed yn y glaw) mae’n lle gwych i dreulio’r diwrnod i’r holl deulu.

Nant Gwrtheyrn

Nant Gwrtheyrn

9. Nant Gwrtheyrn

Efallai bod Nant Gwrtheyrn fwyaf adnabyddus fel canolfan breswyl lle daw ymwelwyr i ddysgu siarad Cymraeg, ond hefyd mae’n lle rhagorol am ddiwrnod allan. Mae gan y Nant – fel y’i gelwir yn lleol – ganolfan dreftadaeth ragorol lle ceir arddangosfeydd am yr ardal leol, chwedlau a hen hanesion a hanes datblygiad y safle. Ceir hefyd bwthyn chwarelwr i’w archwilio; mae hwn wedi cael ei adnewyddu i edrych yn union yr un fath ag y gwnâi ym 1910 – i’r manylyn olaf. Pan fydd y glaw yn peidio, ceir llwybrau cerdded ardderchog yma, a mynediad i lawr i’r traeth os hoffech ymuno â Llwybr Arfordir Cymru i archwilio mwy ar arfordir yr ardal.

Castell Penrhyn

Castell Penrhyn

10. Castell Penrhyn

Plasty caerog o’r 19eg ganrif yw Castell Penrhyn, ger Bangor, sy’n edrych fel castell tylwyth teg. Mae’n llawn dop o bethau diddorol i’w gweld a’u gwneud: o wely a wnaed yn arbennig ar gyfer y Frenhines Victoria i amgueddfa drenau model. Os yw’r glaw yn peidio (neu os nad ydych yn poeni am wlychu), manteisiwch ar y cyfle i archwilio’r 60 acer o dir prydferth. Trefnir digon o ddigwyddiadau yn y castell drwy’r flwyddyn, ond bydd y rhain yn gwella ychydig yn ystod gwyliau’r ysgol ac yn cynnwys gweithgareddau addas i blant, sy’n golygu bod Castell Penrhyn yn atyniad rhagorol i deuluoedd.

 

 

Advertisements

Gadael Ymateb

Rhowch eich manylion isod neu cliciwch ar eicon i fewngofnodi:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Newid )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Newid )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Newid )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Newid )

w

Connecting to %s