Canllaw Mynychwyr Gwyliau Cerddoriaeth i Weithgareddau’r Haf yn Eryri

Festival No.6Bob haf mae rhai sy’n hoffi cerddoriaeth yn heidio i Eryri i fwynhau’r llu o wyliau cerddoriaeth sydd yn yr ardal. Ond pa weithgareddau eraill sydd ar gael yn y cyffiniau os ydych chi’n bwriadu aros ychydig mwy?

Rock, blues, gwlad, indie – beth bynnag fo’ch oedran a’ch chwaeth gerddorol, ceir dewis ardderchog o wyliau cerddoriaeth bob haf yn Eryri.

Os hoffech aros ychydig ddyddiau ychwanegol yn Eryri cyn, neu ar ôl gŵyl gerddoriaeth, ac os yw antur yn apelio, byddwch yn sicr o gael profiad gwefreiddiol. Fel y gwelwch, mae cyfoeth o weithgareddau egnïol ar gael o fewn cyrraedd hwylus i bob safle gŵyl, yn ogystal â gweithgareddau mwy hamddenol os ydych wedi blino’n llwyr ar ôl yr holl bartïon!

Dyma chwech o’r gwyliau cerddoriaeth mwyaf poblogaidd a gynhelir yn Eryri bob haf – a rhai awgrymiadau am weithgareddau awyr agored os ydych yn bwriadu aros am gyfnod hwy.

Castell Conwy

Castell Conwy

Cynhelir Gŵyl Bluegrass Gogledd Cymru bob blwyddyn yng Nghonwy, tref gaerog ganoloesol â chastell a nifer o adeiladau hanesyddol eraill sy’n werth eu harchwilio y tu mewn iddi . Mae Conwy yn dref ardderchog ar gyfer siopa, ond peidiwch â disgwyl gormod o siopau cadwyn adnabyddus; siopau bychain, annibynnol sydd yng Nghonwy, ac maent yn llawer mwy diddorol na siopau cadwyn y stryd fawr! Ond os nad yw siopa yn apelio atoch, marina Conwy yw’r lle amlwg i ymweld ag ef, os oes arnoch awydd llogi cwch i fynd am daith bleser neu daith bysgota, a cheir digon o fannau da i gerdded yn y cefn gwlad o amgylch. Nid yw Conwy yn bell o gwbl o Fetws-y-Coed, un o ardaloedd mwyaf prysur Eryri lle ceir digon o bethau i’w gwneud. Cerdded, dringo a beicio yw’r dewis ‘amlwg’ o weithgareddau mewn ardal sydd mor agos at y mynyddoedd, ond os ydych yn chwilio am rywbeth ychydig yn wahanol, beth am ymweld â Tree Top Adventures, lle ceir gwifrau gwib, efelychwyr parasiwt, pontydd rhaff, siglenni anferth a llawer mwy.

Abermaw

Abermaw

Mae Gŵyl Ganu Gwlad Americanaidd y Bermo yn ŵyl flynyddol sy’n rhad ac am ddim ac sy’n cael ei chynnal yn y Bermo, sef tref glan môr deuluol draddodiadol ar arfordir prydferth Bae Ceredigion. Mae’r dref yn swatio ar Aber Afon Mawddach, gyda’i chefndir o fryniau a mynyddoedd trawiadol – felly mae cerdded yn un o’r gweithgareddau mwyaf poblogaidd yma (mae mynydd mawreddog Cadair Idris gerllaw, os ydych chi’n barod am yr her). Mae traeth tywod Bermo yn anferth, felly mae’n boblogaidd ymysg teuluoedd. Yn ogystal mae’n ganolfan chwaraeon dŵr ardderchog, felly os bu arnoch awydd rhoi cynnig ar syrffio, hwylfyrddio, hwylio neu ganŵio, yna Bermo yw’r lle delfrydol i wneud hynny. Os byddai’n well gennych adael i rywun arall wneud y gwaith i gyd, mae teithiau pleser ar gael sy’n gadael o harbwr Bermo. Mae Bermo hefyd o fewn cyrraedd hwylus i Barc Coedwig Coed y Brenin, felly os beicio mynydd yw eich prif ddiddordeb – fyddwch chi ddim yn siomedig!

Abersoch

Abersoch

Mae Gŵyl Wakestock, ym mhentref glan môr poblogaidd Abersoch, wedi datblygu yn ddiweddar i ddod yn brif ŵyl gerddoriaeth flynyddol yr ardal. Wakestock – cyfuniad o gerddoriaeth a thonfyrddio – yw’r ŵyl fwyaf o’i bath yn Ewrop ac mae’n denu enwau adnabyddus a thorfeydd mawr bob blwyddyn. Fel y byddech yn disgwyl mewn tref glan môr fel Abersoch, mae’r traethau yn cynnig digon o gyfleoedd ar gyfer chwaraeon dŵr o bob math. Mae syrffio a hwylfyrddio yn hynod o boblogaidd yma, ac mae Abersoch yn lle rhagorol i hwylio hefyd. Mae Abersoch hefyd yn fan cychwyn ar gyfer chwe chylchdaith gerdded, sy’n amrywio o lai na milltir i naw milltir o hyd – felly os ydych yn fwy o gerddwr nac o nofiwr, mae Abersoch yn gofalu am hynny hefyd!

Caernarfon

Caernarfon

Mae ‘Gŵyl Arall’  yn cynnig penwythnos llawn dop, estynedig o gerddoriaeth a’r celfyddydau mewn amrywiaeth o ganolfannau o amgylch Caernarfon, ac mae’r ŵyl wedi dod yn boblogaidd ymysg ymwelwyr sy’n siarad Cymraeg dros y ddwy flynedd ddiwethaf, oherwydd y nifer o artistiaid Cymraeg sy’n perfformio bob blwyddyn. A yw hynny’n golygu os nad ydych yn gallu siarad Cymraeg na fyddwch yn mwynhau’r ŵyl? Dim o gwbl! Cerddoriaeth yw’r ffordd berffaith o groesi ffiniau ieithyddol, a byddwch yn siŵr o ddysgu ychydig ar yr iaith brydferth hon tra byddwch yn darganfod cerddoriaeth newydd ardderchog! Mae Caernarfon yn lle rhagorol i aros os ydych yn chwilio am weithgareddau anturus; mae’r dref o fewn cyrraedd hwylus i Blas Menai, lle gallwch fwynhau amrywiaeth anhygoel o chwaraeon dŵr; pentref Llanberis sy’n fan cychwyn un o’r llwybrau mwyaf poblogaidd i gopa’r Wyddfa a lle ceir amrywiaeth eang iawn o weithgareddau awyr agored eraill; a Zipworld, lle gallwch reidio gwifren wib filltir o hyd ar gyflymder o 100mya, 500 troedfedd uwchben chwarel. Nid yw hwn yn rhywbeth i’r ofnus o bell ffordd  – ond mae’n datblygu’n gyflym yn un o atyniadau mwyaf poblogaidd yr ardal!

Pwllheli

Pwllheli

Fel Wakestock, mae Gŵyl Glass Butter Beach yn gyfuniad o chwaraeon a cherddoriaeth sy’n sicrhau penwythnos llawn gweithgareddau mewn cefndir trawiadol – Llanbedrog y tro hwn, ger Pwllheli ym Mhenrhyn Llŷn. Ymhell o faes yr ŵyl, ceir digon o opsiynau anturus yn yr ardal. Pledu paent, reidio Segway ac academi goroesi Bear Grylls yn Dragon Raiders, Llanystumdwy; pob math o chwaraeon dŵr ar y traeth rhagorol ym Mhwllheli; a thonfyrddio, padlfyrddio ar-eich-sefyll (SUP), caiacio, beicio cwad, go cartio a saethyddiaeth ym Mharc Glasfryn. Ac, wrth gwrs, milltiroedd o gefn gwlad mynyddig i’w archwilio os ydych yn awyddus i grwydro a cherdded!

Festival Number 6

Gwyl Rhif 6

Mae Gŵyl Rhif 6 ym Mhentref Portmeirion, ger Porthmadog, yn gymharol newydd ond ers iddi ddechrau ddwy flynedd yn ôl mae wedi profi’n boblogaidd ymysg pobl sy’n mynychu gwyliau ac adolygwyr hefyd. Mae’n amhosibl peidio mwynhau cymysgedd o enwau adnabyddus ac artistiaid lleol, comedi, drama a ffilm, yn y ganolfan harddaf bosibl y gellid cynnal gŵyl gerddoriaeth? Os ydych chi eisiau gwneud gwyliau go iawn o’ch ymweliad i Ŵyl Rhif 6, arhoswch ychydig yn hwy a rhowch gynnig ar rai o weithgareddau anturus yr ardal. Gallech dreulio diwrnod neu ddau ym Mlaenau Ffestiniog, lle mae’r ganolfan feicio mynydd hynod boblogaidd wedi cael ei gwella yn ddiweddar, gydag ychwanegiad reid newydd Zipworld – ‘Titan’, a chyfres o drampolinau tanddaearol. Neu ceisiwch gerdded a dringo’r mynyddoedd cyfagos – mae’r Cnicht – un o’r mynyddoedd mwyaf adnabyddus, sy’n cael ei adnabod hefyd fel Matterhorn Cymru, dafliad carreg i ffwrdd. Ac os yw’r holl weithgareddau yna wedi eich blino, cymerwch bethau’n hamddenol am rai dyddiau gydag ychydig o bysgota yn Llyn Trawsfynydd neu ambell rownd o golff yng nghlwb golff Brenhinol Dewi Sant yn Harlech.

Advertisements

Gadael Ymateb

Rhowch eich manylion isod neu cliciwch ar eicon i fewngofnodi:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Newid )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Newid )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Newid )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Newid )

w

Connecting to %s