Pethau i’w Gwneud yn Eryri yn ystod Gwyliau Ysgol y Pasg

lambAdeg gwyliau’r Pasg mae atyniadau twristaidd Eryri yn dechrau agor unwaith eto ar ôl cau dros y gaeaf. Os ydych yn dod â’ch plant i’r ardal yn ystod gwyliau’r Pasg, dyma rai syniadau ar gyfer eu cadw yn brysur.

Mae beth y dylech ei wneud â’r plant dros wyliau’r Pasg yn gwestiwn sydd wedi drysu nifer fawr o rieni dros y blynyddoedd. Os ydych chi’n bwriadu dod â nhw i Eryri yn ystod y gwyliau, efallai y byddwch yn ceisio meddwl sut i’w cadw’n hapus. Ond gan fod cymaint o bethau i’w gweld a’u gwneud yn Eryri, sy’n berffaith i deuluoedd, bydd gennych ddewis anhygoel – a dyma ychydig yn unig o awgrymiadau.

Cyfle i gyfarfod cwningod y Pasg

…a chŵn bach, lamas, asynnod a chyfeillion blewog eraill. Gan fod chwarae ar ffermydd yn rhan mor bwysig o economi Eryri, does dim rhyfedd bod cymaint o atyniadau Eryri yn cynnwys ein ffrindiau bach blewog a phluog! Mae Gypsy Wood, Parc Fferm y Plant a Fferm Gwningod  a Pharc Anifeiliaid Dwyfor yn lleoedd rhagorol i blant sydd eisiau rhoi mwythau i anifeiliaid ifanc. Mae Black Rock Llamas yn cynnig cyfle i fynd â’r lamas am dro yn harddwch cefn gwlad Porthmadog. Neu os oes gennych fwy o ddiddordeb mewn creaduriaid pluog nag mewn rhai blewog, galwch draw i Brosiect Gweilch Dyfi, ar gyrion ardal Eryri a’r Arfordir – mae eu harsyllfa ‘360 gradd’ newydd yn lle rhagorol i astudio Monty, Glesni a’r gweilch eraill sydd newydd ddychwelyd ar ôl y gaeaf.

Prosiect Gweilch Dyfi

Ysbyty Chwarel Dinorwic

Hwyl addysgiadol

Cyfuno chwarae ac addysg yw’r elfen hollbwysig wrth geisio cadw plant yn brysur yn ystod gwyliau’r ysgol. Yn lwcus ddigon, yn Eryri mae digon o gyfleoedd i wneud hynny! Fel arfer mae Castell Penrhyn yn ddewis doeth; mae digon o weithgareddau i blant yn cael eu trefnu yno yn ystod y gwyliau, gan gynnwys adeg y Pasg. Mae Amgueddfa Lloyd George yn lle gwych i ddysgu am fywyd Fictoraidd a gwisgo dillad hen ffasiwn y cyfnod, ac mae mwy i’w ddysgu am oes Fictoria yn Amgueddfa Lechi Genedlaethol yn Llanberis (bydd plant sy’n hoffi hanesion gwaedlyd yn mwynhau ymweliad ag ysbyty’r chwarel). Yn aml cynhelir digwyddiadau arbennig yng nghestyll Eryri yn ystod y gwyliau ysgol – yn arbennig Castell Caernarfon, Castell Harlech a Chastell Conwy – tra bo’r Ganolfan Technoleg Amgen yn lle rhagorol i ddysgu am wyddoniaeth byw yn gynaliadwy mewn ffordd hynod ddiddorol a hwyliog.

Pwffian a phwffian

Yn aml trefnir digwyddiadau arbennig adeg y Pasg gan reilffyrdd stêm Eryri – ond hyd yn oed heb ddigwyddiadau penodol y Pasg, mae taith ar drên stêm yn bleser mawr i’r holl deulu. Mae Rheilffordd Ffestiniog a Rheilffordd Ucheldir Cymru yn teithio rhwng Blaenau Ffestiniog a Chaernarfon, ac ym Mhorthmadog ceir Rheilffordd Treftadaeth Ucheldir Cymru. Ym mhen deheuol yr ardal ceir Rheilffordd Fairbourne a Rheilffordd Tal-y-llyn, ac ar gyfer teithiau byrrach Rheilffordd Llyn Tegid a Rheilffordd Llyn Padarn.  Mae trên yn dringo hyd yn oed i gopa’r Wyddfa – un o’r rhai mwyaf yn yr ardal, am resymau amlwg!

Llechwedd

Cyffro tanddaearol

Wrth gwrs, bydd y tywydd yn effeithio ar ba weithgaredd fyddwch chi yn ei ddewis yn ystod gwyliau’r Pasg. Os yw’n glawio, peidiwch â digalonni – mae digon o hwyl i’w gael dan y ddaear, lle nad yw’r tywydd yn gwneud unrhyw wahaniaeth o gwbl. Mae Corris Mine Explorers, Go Below, Chwarel Lechi Llanfair a Gwaith Copr Sygun yn cynnig hwyl di-ben-draw. Yng Ngheudyllau Llechwedd byddwch yn cymryd y trên i grombil y ddaear; yn y Mynydd Gwefru bws fydd yn mynd â chi dan ddaear; ac yn Labrinth y Brenin Arthur byddwch yn hwylio ar gwch tanddaearol – felly os yw’r plant wedi cael digon o’r gweithgareddau blaenorol, gallant gymryd pethau’n fwy hamddenol yn yr atyniadau hyn!

Arfordir sy’n cynnig arlwy ddi-ben-draw

Mae arfordir Eryri, sy’n ymestyn am  200 milltir, yn cynnig digon o hwyl, hyd yn oed yn y gwanwyn pan fo’r tywydd ychydig yn oerach. Dewiswch siwtiau dŵr yn lle dillad nofio (neu siwmperi ac esgidiau dŵr, yn ôl y galw) a gadewch i’r plant chwilota yn y pyllau glan môr, codi cestyll tywod neu redeg o gwmpas a blino’n lân – mae hen ddigon o le i wneud hynny yma! Mae traethau Eryri yn llawn amrywiaeth, ond rhai o’r traethau sy’n boblogaidd ymysg teuluoedd yw’r Bermo (lle ceir ffair bleser fechan); Pwllheli (yr un peth!); Traeth y Graig Ddu (traeth tywod eang tu hwnt) a Dinas Dinlle (maes chwarae i blant a siop hufen iâ ardderchog). Mae Mochras hefyd yn boblogaidd iawn ymysg teuluoedd; mae’n lle rhagorol i gasglu cregyn – ceir cannoedd o wahanol fathau yno, a’r Pasg yw un o’r adegau gorau o’r flwyddyn i’w canfod.

Abermaw

Glasfryn

Gweithgareddau egnïol

Eryri yw un o brif ganolfannau gweithgareddau’r DU, ac mae atyniadau i blant yn rhan bwysig iawn o lawer o weithgareddau egnïol yr ardal. Defnyddiwch y waliau dringo yng Nghanolfan Ddringo Beacon, gwibiwch drwy’r coed yn Tree Top Adventure. Rhowch gynnig ar saethyddiaeth, bowlio neu go-cartio yng nghanolfan Glasfryn, neu beth am roi cynnig ar y llithrennau anferth a’r pyllau peli yn Yr Hwylfan. Adeiladwch guddfannau ym Mharc Coedwig y Gelli Gyffwrdd, neu rhowch gynnig ar saethu paent gyda Dragon Raiders. Beth am farchogaeth ceffyl, reidio beic… neu beth am daith RIB ar Afon Menai. Os ydych yn chwilio am wyliau llawn cyffro – waeth pa mor ifanc yw’r plantos – Eryri yw’r lle delfrydol!

Advertisements

Gadael Ymateb

Rhowch eich manylion isod neu cliciwch ar eicon i fewngofnodi:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Newid )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Newid )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Newid )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Newid )

w

Connecting to %s