Deg Atyniad sy’n Agored yn y Gaeaf yn Eryri

Gaeaf yn Eryri

Gaeaf yn Eryri

“Ymweld ag Eryri yn y gaeaf? Roeddwn i’n meddwl fod popeth wedi cau?” Wel, nac ydi wir; mae’n ymddangos fod digonedd o atyniadau Eryri yn agored drwy’r gaeaf, felly peidiwch â gadael i damaid o dywydd garw eich rhwystro rhag ymweld â chanolfan weithgareddau orau’r Deyrnas Unedig!


Er bod nifer o atyniadau twristaidd a darparwyr gweithgareddau ledled y DU yn cau eu drysau dros y gaeaf – a llawer ohonynt am gyfnod maith, o fis Hydref i fis Mawrth – os ydych chi’n chwilio am bethau i’w gwneud yn Eryri y gaeaf hwn byddwch yn falch o wybod fod digon o bethau yn dal yn agored drwy fisoedd y gaeaf.

O hanesion atgas hyd at archwilio chwareli, o beintio crochenwaith i rafftio dŵr gwyn, dyma ddeg o atyniadau Eryri y gallwch fynd iddynt drwy gydol y flwyddyn.

1. Gwaith Llechi Inigo Jones

Mae Gwaith Llechi Inigo Jones yn agored drwy’r gaeaf ac yn cynnig teithiau hunandywysedig o amgylch y gweithdai llechi. Mae’n lle rhagorol i ddysgu am hanes diwydiant llechi Eryri ac i ddarganfod sut y cafodd y llechen ei defnyddio dros y canrifoedd. Mae Gwaith Llechi Inigo Jones yn agor rhwng 9am a 5pm bob dydd yn cynnwys penwythnosau, ond nid ar 25 a 26 Rhagfyr nac ar 1 Ionawr. Ceir mynediad olaf ar gyfer teithiau hunandywysedig am 4pm, ac mae’r caffi yn agored bob dydd rhwng 10am a 5pm.

2. Cestyll Eryri

Gan fod saith o gestyll yn yr ardal, gallech ddadlau bod hon yn rhestr o 16 atyniad yn hytrach na 10! Castell Conwy, Castell Caernarfon, Castell Harlech, Castell Cricieth, Castell y Bere, Castell Dolbadarn a Chastell Dolwyddelan – mae’r rhain i gyd yn agored yn ddyddiol drwy’r gaeaf ac eithrio rhwng 24 a 26 Rhagfyr ac 1 Ionawr. Fel bonws ychwanegol, ceir mynediad am ddim i Gastell Cricieth o ddydd Llun i ddydd Iau yn ystod misoedd y gaeaf, a thrwy’r adeg yng Nghastell y Bere a Dolbadarn.

Canolfan Dŵr Gwyn Genedlaethol

Canolfan Dŵr Gwyn Genedlaethol

3. Canolfan Dŵr Gwyn Genedlaethol

Efallai y byddech yn gofyn pam fyddai unrhyw un eisiau mynd i rafftio dŵr gwyn ganol gaeaf yn Eryri, ond mae pob un ohonom yn wahanol! Mae’r Ganolfan Dŵr Gwyn Genedlaethol, ger y Bala, yn agored drwy’r gaeaf ond cynghorir chi i ffonio ymlaen llaw i wirio lefelau’r dŵr a’r rhagolygon tywydd, oherwydd gall y rhain effeithio ar weithgareddau yn yr atyniad hwn o bryd i’w gilydd.

4. Corris Mine Explorers

Gan fod popeth yn Corris Mine Explorers yn digwydd dan y ddaear, nid yw gwyntoedd cryfion a glaw trwm yn mynd i roi diwedd ar yr hwyl. Fel yr awgryma’r enw, yn Corris Mine Explorers byddwch yn cael cyfle i chwilota hen waith llechi lle ceir offer ac eiddo personol a adawyd ar ôl gan yr hen chwarelwyr.

Go Below

Go Below

5. Go Below Underground Adventures

Yn Go Below Underground Adventures, unwaith eto bydd yr holl weithgareddau yn digwydd o dan y ddaear – ond yn ogystal â chwilota byddwch hefyd yn teithio ar wifren wib dros ddŵr, yn dringo siafftiau fertigol, yn cymryd cwch ar draws llyn tanddaearol, yn dringo rhaeadr neu’n abseilio i lawr i’r pwynt isaf yn Eryri… bobol annwyl! Yn sicr dyna un ffordd o gael gwared o unrhyw galorïau Nadoligaidd!

6. Parc Glasfryn

Os nad yw anturiaethau tanddaearol yn apelio atoch, mae’n bosibl i chi gael digon o hwyl llai egnïol ym Mharc Glasfryn, rhwng Caernarfon a Phwllheli. Cynyddwch eich lefelau adrenalin heb golli eich gwynt, drwy fynd am ras hen ffasiwn mewn go-cart. Neu rhowch gynnig ar saethyddiaeth neu fowlio deg. Yn ystod misoedd y gaeaf ceir hyd yn oed rinc sglefrio sy’n agored bob dydd ac eithrio ar Ddydd Nadolig. Dyma rai yn unig o’r gweithgareddau sydd ar gael ym Mharc Glasfryn – ewch i’w gwefan i ddarganfod mwy!

7. Parc Coedwig Coed y Brenin

Mae Parc Coedwig Coed y Brenin yn agored drwy’r gaeaf ar gyfer beicio mynydd a cherdded – ac mae’n ddelfrydol ar gyfer yr holl deulu hefyd. Mae’r ganolfan ymwelwyr a’r caffi hefyd yn agored saith niwrnod yr wythnos drwy’r flwyddyn (ac eithrio ar Ddiwrnod Nadolig a Gŵyl San Steffan), rhwng 9.30am a 4.30pm – o ddydd Llun i ddydd Gwener a rhwng 9.30am a 5pm ar benwythnosau. Mae Beics Brenin – y siop logi beiciau ar y safle – hefyd yn agored drwy’r gaeaf rhwng 10am a 4.30pm.

Portmeirion

Portmeirion

8. Pentref Portmeirion

Mae Pentref Portmeirion yn agored drwy gydol y gaeaf ond bydd wedi cau ar ddydd Nadolig. Mae’r oriau agor yn hir a hwylus (9.30am – 7.30pm ar gyfer y pentref, ac mae’r siopau yn cau am 5.30pm) a cheir tocyn mynediad arbennig ar gyfer y gaeaf y gellir ei lawrlwytho – sy’n rhoi mynediad hanner pris yn ystod misoedd y gaeaf. Glaw neu hindda, mae Pentref Portmeirion yn un o’r atyniadau na ddylech eu colli yn Eryri!

9. Gerddi Plas Tan y Bwlch

Mae Gerddi Plas Tan y Bwlch yn bleser pur drwy gydol y flwyddyn – mae bod yno yn gwylio’r tymhorau yn newid yn hyfrydwch gwirioneddol ynddo’i hun. Mae gwahanol rannau o Blas Tan y Bwlch yn agored ar wahanol adegau drwy’r gaeaf – er enghraifft, er bod y gerddi yn agored o 10am nes bydd yn dechrau nosi, mae’r tŷ gwydr yn cau dros y Nadolig ac mae amseroedd agor y tŷ yn amrywio – felly mae’n werth cysylltu cyn eich ymweliad, i ddarganfod yn union beth fydd yn agored.

10. Piggery Pottery

Rhywbeth ar gyfer y plantos rwan – Piggery Pottery.  Atyniad dymunol i deuluoedd ger Caernarfon sydd yn agored drwy’r flwyddyn ar gyfer hwyl artistig. Bydd eich plant yn gallu addurno eu moch clai eu hunain yn Piggery Pottery, a chan fod gweithgareddau creadigol fel peintio yn annog dychymyg plant i redeg yn wyllt yn hytrach nag annog y plant eu hunain i redeg yn wyllt, rydym o’r farn fod hwn yn atyniad y bydd y rhan fwyaf o rieni yn ei gymeradwyo!

Advertisements

2 thoughts on “Deg Atyniad sy’n Agored yn y Gaeaf yn Eryri

  1. Hysbysiad Cyfeirio: Deg o Atyniadau Eraill yn Eryri sydd yn Agored yn y Gaeaf | Ymweld ag Eryri

  2. Hysbysiad Cyfeirio: Pum rheswm i garu y gaeaf yn Eryri | Ymweld ag Eryri

Gadael Ymateb

Rhowch eich manylion isod neu cliciwch ar eicon i fewngofnodi:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Newid )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Newid )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Newid )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Newid )

w

Connecting to %s