Pum Cyrchfan Siopa Nadolig yn Eryri

Siopa yn Eryri

Siopa yn Eryri

Mae siopa Nadolig yn Eryri yn golygu llai o dyrfaoedd, cefnogi busnesau lleol a dod o hyd i nwyddau cwbl unigryw na fyddech chi’n gallu eu prynu yn siopau cadwyn y stryd fawr. Pwy ŵyr pa fân drysorau Nadoligaidd fyddwch chi’n mynd adref gyda chi?


Mae Eryri yn gyrchfan hudolus i rai sy’n siopa cyn y Nadolig. Ceir siopau bychain lleol rhyfeddol yn yr ardal, dwsinau o farchnadoedd a ffeiriau crefftau Nadolig bob blwyddyn, llai o dyrfaoedd, llai o’r ‘un hen bethau’ y gallech chi ddod o hyd iddynt mewn unrhyw ‘siop stryd fawr’ mewn unrhyw dref, a llawer mwy o olygfeydd gaeafol gwefreiddiol.

Ond ble mae dechrau ar eich siopa Nadolig yn Eryri?

Tra bo’r canolfannau siopa mwyaf, fel Bangor, yn gyfleus gan fod popeth yn agos at ei gilydd (mae gan Fangor hefyd nifer o barciau manwerthu ar gyrion y dref, os ydych yn chwilio am siopau adnabyddus), ceir trysorau hefyd mewn trefi a phentrefi llai, pan fydd cyrraedd yno a chael hyd i’r siop yn rhan o’r hwyl.

Dyma bump o drefi a phentrefi Eryri lle mae’n bosibl cael profiad siopa Nadolig lledrithiol.

strydoedd Caernarfon

Strydoedd Caernarfon

1. Caernarfon

Yn y dref gaerog ganoloesol hon gyda’i chastell mawreddog ceir rhai siopau annibynnol rhagorol yn ogystal ag ychydig (ond dim ond ychydig cofiwch!) o siopau stryd fawr adnabyddus. Gofalwch grwydro i bob un o’r strydoedd cefn yng Nghaernarfon wrth chwilota am drysorau o siopau Nadolig, gan eu bod yn llechu mewn lleoedd annisgwyl!

Lotti & Wren – anrhegion tlws i ferched, i blant ac i’r cartref. Cofiwch chwilio am yr addurniadau Nadolig hardd, y byddwch yn cael trafferth fawr i’w canfod yn siopau’r stryd fawr.

Canolfan Arddio Fron Goch – adran Nadolig wefreiddiol bob blwyddyn, gyda dewis rhagorol o addurniadau Nadolig, goleuadau a danteithion. Mae digwyddiadau Brecwast a The Parti gyda Siôn Corn i’r plantos yn hynod o boblogaidd.

Gwaith Llechi Inigo Jones – yn union y tu allan i Gaernarfon yn Y Groeslon. Anrhegion hardd a wnaed o lechen ac eitemau i’r cartref – byddwch yn sicr o ddod o hyd i anrhegion prydferth ac anarferol yma.

2. Betws-y-Coed

Mae Betws-y-Coed – ‘porth Eryri’ – yn cynnal gŵyl Nadoligaidd flynyddol sy’n para penwythnos cyfan ac sy’n achlysur hwyliog i’r teulu i gyd. Nid yw’r pentref yn un mawr o gwbl, ond er hynny ceir yno ddigonedd o siopau rhagorol!

Candlespower – canhwyllau hardd wedi eu gwneud â llaw – o bob lliw a llun. Maen nhw’n gwneud ac yn gwerthu amrywiaeth eang o ganhwyllau â chyffyrddiadau personol, yn cynnwys canhwyllau Nadoligaidd.

Oriel Alison Bradley – gwaith celf trawiadol sy’n adlewyrchu tirlun a bywyd gwyllt Eryri.

Y Caban Coed – dewis helaeth o lwyau caru Cymreig (anrheg cwbl unigryw!) yn ogystal â dillad, gemwaith ac anrhegion eraill ardderchog.

Pentref Portmeirion

Pentref Portmeirion

3. Porthmadog

Mae’r dref lan môr hon yn taro deuddeg drwy gydol y flwyddyn. Gyda’i golygfeydd rhagorol, siopau ardderchog a mannau gwych i fwyta ac yfed, mae Porthmadog yn lle ffantastig i siopa cyn y Dolig.

Pentref Portmeirion – pentref Eidalaidd prydferth lle ffilmiwyd The Prisoner. Mae Portmeirion yn gartref i nifer o siopau sy’n gwerthu nwyddau hardd ac anarferol. Lawrlwythwch eu tocyn mynediad dros y gaeaf i gael prisiau mynediad rhatach.

Kerfoots – mae’r siop fawr hon wedi bod ym Mhorthmadog ers 125 mlynedd ac yn dal i fod yn fusnes llewyrchus! Dewch yma i siopa am eitemau i’r cartref, teganau a gemau, nwyddau harddwch ac anrhegion eraill.

Pethau Melys – siop de a choffi a chrefftau ar ochr yr hen harbwr. Mae’r crefftau yn cael eu gwneud i raddau helaeth ar y safle gan berchnogion y siop, felly gallwch fod yn sicr na fyddant i’w cael yn siopau’r stryd fawr.

4. Dolgellau

Tref farchnad hynafol yw Dolgellau sy’n dal i gynnal marchnadoedd ac arwerthiannau da byw yn gyson. Mae’r dref hynod hon yn Ne Eryri yn llawn cymeriad a chyfaredd, ac yn ymfalchïo yn y casgliad mwyaf o adeiladau rhestredig drwy Gymru gyfan (dros 200 yn ôl y cyfrifiad diwethaf).

Canolfan Grefftau Corris – casgliad o siopau crefftau ar gyrion Dolgellau lle byddwch yn sicr o ganfod un neu fwy o anrhegion Nadolig unigryw!

Medi – anrhegion chwaethus a wnaed yng Nghymru, Ffrainc, Sgandinafia a’r Unol Daleithiau.  Ceir yma gyflenwad o anrhegion, gemwaith, eitemau i’r cartref a llawer mwy.

Louloupurple – deunyddiau celf a chrefft, i’r rhai ohonoch sy’n teimlo’n greadigol adeg y Nadolig ac sy’n gwneud eich cardiau a’ch anrhegion Nadolig eich hun!

Castell Conwy

Castell Conwy

5. Conwy

Caer ganoloesol arall lle mae castell anferth yn edrych i lawr ar y dref yw Conwy, ac yma mae’r strydoedd culion coblog yn llawn o siopau bychain chwaethus, sy’n gwneud i’r profiad o siopa Nadolig deimlo bron fel un o straeon Charles Dickens.

Mae The Secret Garden – yn gwerthu “llawer o anrhegion prydferth (heb gywilyddio mai i ferched y maent)” sy’n cynnwys gemwaith, dillad a syniadau rhagorol eraill am anrhegion.

The Knights Shop – gan ein bod wedi rhoi sylw i siop ar gyfer merched yn bennaf mae’n ddigon teg ein bod yn cyfeirio hefyd at siop sy’n apelio fwyaf at fechgyn! Cleddyfau a replicâu o arfau eraill yw’r prif ddiddordeb yma, ond hefyd ceir anrhegion eraill rhagorol, yn cynnwys dillad o’r oes o’r blaen ac eitemau eraill o ddiddordeb hanesyddol.

Yesteryears – hen siop deganau hen ffasiwn sy’n orlawn o deganau, gemau, pypedau, teganau i’w marchogaeth ac  yn wir popeth bron y gallai plentyn freuddwydio amdano fel anrheg Nadolig.

Advertisements

Gadael Ymateb

Rhowch eich manylion isod neu cliciwch ar eicon i fewngofnodi:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Newid )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Newid )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Newid )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Newid )

w

Connecting to %s