Noson Galan Gaeaf yn Eryri : Pump o Awgrymiadau Arswydus

Labrinth y Brenin Arthur

Labrinth y Brenin Arthur

Eisiau creu awyrgylch o ias a chyffro yn ystod Calan Gaeaf eleni? A hithau’n wyliau hanner tymor i’r plantos, mae digonedd o atyniadau a gweithgareddau yn Eryri i’w cadw’n brysur… ac i godi mymryn o ofn arnynt!


Er bod Eryri’n adnabyddus fel cyrchfan wyliau a chanolfan weithgareddau awyr agored ardderchog, mae hefyd yn lle rhagorol i blant. Gyda chymaint o atyniadau a gweithgareddau ar gael, nid oes rhyfedd bod yr ardal yn un boblogaidd i deuluoedd.

Ond beth sydd ar gael y tu allan i’r  tymor prysur? Er bod rhai atyniadau yn cau dros y gaeaf, mae digonedd ohonynt yn dal yn agored hyd at ddiwedd mis Hydref a hyd yn oed wedyn, felly cymerwch gipolwg ar ein hawgrymiadau am leoedd llawn arswyd y gall y teulu ymweld â hwy adeg Calan Gaeaf.

Castell Penrhyn

Castell Penrhyn

Ewch i weld castell

Does dim byd gwell na chastell (yn arbennig y dwnsiwn) i greu awyrgylch arswydus. Mae gan gestyll hen hanes, ac mae pob math o ddigwyddiadau erchyll a ffiaidd wedi digwydd ynddynt dros y canrifoedd – nid yw’n cymryd fawr o ddychymyg i gael syniad neu ddau!

Mae gan Gymru  fwy o gestyll y filltir sgwâr nag unrhyw wlad arall, felly mae digonedd o ddewis. Mae gan Eryri ddewis eang ohonynt – fel Castell Caernarfon, Castell Conwy, Castell Harlech, Castell  Cricieth, Castell Dolbadarn a Chastell Dolwyddelan. Mae rhai fel Castell Penrhyn, Castell Gwydir a Chastell y Bere – hyd yn oed yn gartref i ysbrydion!

Ceudyllau Llechwedd

Ceudyllau Llechwedd

Ewch danddaear

Os ydych yn chwilio am awyrgylch iasoer bydd taith danddaearol dywyll yn ddelfrydol. Gallech grwydro perfeddion mwyngloddiau – yng Ngheudyllau Llechwedd neu Waith Copr Sygun, er enghraifft – neu hyd yn oed ymweld â Labrinth y Brenin Arthur, lle mae’r awyrgylch yn  llawn dirgelion, gyda holl hanesion anturiaethau’r Brenin Arthur. Mae’r atyniad hwn yn hwyl drwy gydol y flwyddyn, ond yr amser gorau i ymweld yn sicr yw adeg Calan Gaeaf!

Dolmen Bachwen

Dolmen Bachwen

Hen olion a chreiriau

Mae ymweld ag olion a chreiriau hynafol, megis siambrau claddu, meini hirion a bryngaerau, yn rhoi syniad da o dreigl amser – heb sôn am yr holl farwolaethau yn ystod miloedd o flynyddoedd! Mae pobl wedi byw yn Eryri ers milenia; fedrwch chi synhwyro eneidiau ein cyndadau?

Er mwyn cael cip ar feini hirion a siambrau claddu beth am fynd i Ddolmen Bachwen yng Nghlynnog Fawr; Bryn Cader Faner, rhwng Porthmadog a Harlech; neu Siambr Gladdu Capel Garmon, ger Betws-y-Coed.

Er mwyn gweld bryngaerau ewch i Ddinas Dinlle ger Caernarfon, Bryn y Castell ger Blaenau Ffestiniog neu Dre’r Ceiri ym Mhenrhyn Llŷn.

Coedwig Glynllifon

Coedwig Glynllifon

Cerdded drwy goedwigoedd

Yn y gwanwyn a’r haf mae fforestydd yn lleoedd mor braf a hwyliog… ond unwaith y daw’r hydref a’r gaeaf, byddant yn troi’n lleoedd arswydus! Mae coed a oedd ar un adeg yn ymddangos yn gyfeillgar a chroesawus yn troi’n greaduriaid maleisus sy’n disgwyl i’ch baglu a’ch cofleidio’n dynn â’u crafangau coediog… delfrydol os ydych eisiau cefndir ar gyfer stori arswyd neu ddwy!

Mae’r coetir ym Mharc Glynllifon yn lle ardderchog i gael hwyl drwy’r flwyddyn. Mae’n lle poblogaidd i fynd â chŵn am dro, i deuluoedd ac i unrhyw un sydd eisiau mynd am dro dan y canopi dail, sy’n gysgod rhag yr haul a’r glaw. Mae Glynllifon yn fan cychwyn ardderchog os ydych eisiau cael taith gerdded braf yn y coed.

Neu os ydych am fwynhau coetir eang, mae’n anodd curo Parc Fforest Coed y Brenin, lle byddwch yn rhannu eich taith atmosfferig â beicwyr mynydd a llu o greaduriaid y coetir. Byddwch yn cael digonedd o hwyl yn creu storïau i ddychryn yr hen blantos!

Rheilffordd Talyllyn

Rheilffordd Talyllyn

Trenau sgrech

Fel arfer mae rheilffyrdd stêm Eryri yn cynnig sioe dda yn ystod dathliadau arbennig drwy gydol y flwyddyn, fel y Nadolig a’r Pasg. Nid yw Calan Gaeaf yn eithriad – fel arfer byddwch yn canfod fod un neu ddau o drenau arbennig yn cael eu darparu gan bob un. Rhowch gynnig ar Reilffordd Eryri a Rheilffordd Ffestiniog, Rheilffordd Tal-y-llyn a Rheilffordd Llyn Padarn i ddechrau (bydd gan y rhain i gyd drenau arbennig dros gyfnod y Nadolig hefyd, felly gofalwch eich bod yn cofio amdanynt!

Digwyddiadau Calan Gaeaf yn Eryri ar gyfer 2013

Dyma gasgliad o ddigwyddiadau a gynhelir yn Eryri yn ystod Galan Gaeaf a hanner tymor mis Hydref 2013. Cewch hyd i ragor yng ngwefannau Digwyddiadau Gogledd Cymru a Chyngor Gwynedd.

Halloween Spooktacular ym Mharc Coedwig Gelli Gyffwrdd
Helfa Galan Gaeaf Rheilffordd Llyn Padarn
Cerfio pwmpenni Calan Gaeaf yng Nghanolfan Arddio Bodnant
Trenau Calan Gaeaf Rheilffyrdd Eryri a Ffestiniog
Diwrnod Calan Gaeaf Arswydus, Plas Mawr
Teithiau bwganod Calan Gaeaf, Labrinth y Brenin Arthur
Teithiau dychrynllyd Noswyl yr Holl Saint, Fun Tours North Wales
Trên a gwledd Galan Gaeaf, Rheilffordd Tal-y-llyn
Llwybr Calan Gaeaf, yr Amgueddfa Lechi Genedlaethol
Calan Gaeaf Rala Rwdins 30, Palas Print, Caernarfon

Advertisements

Gadael Ymateb

Rhowch eich manylion isod neu cliciwch ar eicon i fewngofnodi:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Newid )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Newid )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Newid )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Newid )

w

Connecting to %s