Y Bala i Deuluoedd

Y Bala

Y Bala

Yn ei postiadau rhagorol ar gyfer Visit Snowdonia mae Mel Williams o Gymdeithas Twristiaeth y Bala a Phenllyn yn cyfeirio at yr holl weithgareddau hwyliog sydd ar gael i deuluoedd yn ardal y Bala a Phenllyn.

Pan fyddwch yn ymweld ag ardal y Bala a Phenllyn yn Eryri gyda phlant, yn sicr byddwch eisiau gwybod sut i ddifyrru’r plantos tra byddwch yn mwynhau gweithgareddau ‘oedolion’, fel edmygu’r golygfeydd hardd.

Os oeddech chi’n meddwl nad oedd fawr o bethau i blant eu mwynhau yn yr ardal – yna byddech chi’n gwbl anghywir! I ddweud y gwir, mae nifer fawr iawn o weithgareddau addas i blant yn ardal y Bala, fel y byddwch yn sylweddoli o ddarllen ymhellach…

Llwybrau

Mae’r Gymdeithas Dwristiaeth wedi bod yn datblygu gwefan a phorthol llwybrau newydd ar gyfer yr ardal.  Mae rhan o’r gwaith hwn yn cynnwys llwybrau ar gyfer pob gallu, yn cynnwys pramiau ysgafn a beiciau.

Hefyd rydym wedi datblygu ‘Helfa Drysor Tegi Bach’ ar gyfer canol y dref.  Mae’r llwybr hwn ar gyfer plant yng nghwmni eu rhieni.  Mae Tegi Bach yn hynod o dlws ac annwyl ac yn fab i anghenfil Llyn Tegid!  Mae gennym sticeri yn ffenestri amryw o siopau yn y dref ac mae angen chwilio am gliwiau – glynu sticeri ar y map a cheir tystysgrif a sticer lliw ar ddiwedd y daith.  Mae’r map ar gael i’w lawrlwytho o www.GoBala.org neu mae’n bosibl ei gael o siopau a’r Ganolfan Groeso. Mae hyn yn profi’n llwyddiant mawr ymysg teuluoedd ac mae’n denu ein hymwelwyr i’r siopau a’r caffis hefyd.

Rydw i hefyd wedi llunio gêm – ‘Llysywennod ac Olion traed Llyn Tegid’ – sydd ar gael o’r Ganolfan Groeso a hefyd mewn fformat PDF.

Ceir llwybrau cerdded ardderchog yn yr ardal a fyddai’n ddelfrydol i blant sy’n chwilio am antur, yn cynnwys ogofâu, coedwigoedd a byd natur.

Llyn Tegid, Y Bala

Llyn Tegid, Y Bala

Llyn Tegid

Mae’r dŵr ar lannau’r llyn ar ochr y dref yn fas iawn, felly mae’n lle perffaith i ddrochi traed (rydym yn argymell fod plant yn gwisgo esgidiau dŵr gan ei bod yn garegog iawn). Mae’r llyn yn ddelfrydol ar gyfer cychod aer, ond hefyd ar gyfer llogi cychod, canŵs, byrddau hwylio ac ati.

Mae gennym Warden Llyn ardderchog a chanddo stôr o wybodaeth am fywyd gwyllt yr ardal, a cheir llwybrau awdio i wrando arnynt wrth grwydro – mae’r offer ar gael o swyddfa’r Warden.  Drwy gydol yr haf bydd ein swyddog datblygu chwaraeon yn trefnu chwaraeon i blant lleol ac ymwelwyr ar ddydd Sadwrn.

Y Ganolfan Hamdden

Mae Canolfan Hamdden y Bala yn cynnig pwll nofio ardderchog lle nad yw’r dŵr yn rhy ddwfn. Ceir pwll i blant bach a llithren ddŵr.  Hefyd ceir ardal chwarae feddal.

Sinema

Mae gennym sinema hen ffasiwn ardderchog – lle dangosir ffilmiau ar ddydd Gwener, Sadwrn a Mercher – 7:30pm – Matinée – 2:30 dydd Sadwrn.  Rydym yn dal i gynnal y traddodiad o gael egwyl hufen iâ yng nghanol y ffilm!

Rheilffordd Llyn Tegid

Mae Rheilffordd Llyn Tegid yn rhedeg ar hyd ymyl glan y llyn – injan stêm gyda rhai cerbydau agored, ac mae hi’n twtian ac yn pwffian gan ollwng stêm a huddygl!  Gallwch hyd yn oed fynd â’ch beiciau ar y trên os dymunwch gael antur a seiclo un ffordd a dychwelyd ar y trên.  Ar y daith ceir man aros rhagorol yn Llangywer – yma byddwch yn canfod traeth diarffordd gyda byrddau picnic a choed hynafol a chanddynt wreiddiau rhyfeddol.  Ceir toiledau a maes parcio yma hefyd.

Canolfan Dŵr Gwyn Cenedlaethol

Mae’r Ganolfan Dŵr Gwyn Cenedlaethol dafliad carreg i fyny’r ffordd. Yma gall teuluoedd gyda phlant hŷn fentro ar y dyfroedd gwyllt.  Mae’n brofiad hynod o gyffrous ac mae tywyswyr cymwys wrth law i oruchwylio gweithgareddau.

Pysgota

Mae Cymdeithas Genweirio’r Bala yn annog pobl ifanc i bysgota, ac mae tocyn diwrnod yn costio £2.50 yn unig i blant.  Gallwch logi gwialen yn y dref.

Rhagor o wybodaeth

Mae cymaint o bethau cyffrous i’w gwneud yn yr ardal fel ei bod yn amhosibl eu rhestru i gyd yma mewn un erthygl! Rwyf yn annog ymwelwyr i ddal ati i chwilio ymhellach, a gwneud gwaith ymchwil cyn dod draw ar ymweliad. Dyma rai dolenni a fydd yn helpu i chi wneud hynny.

www.VisitBala.org
www.GoBala.org
www.YmweldAgEryri.info

Y Bala

Y Bala

Ac yn olaf…

Dim ond cipolwg sydyn yw hwn o’r hyn sydd gan yr ardal i’w gynnig i blant – mae yna gymaint mwy o bethau i’w gwneud pan fyddwch yma. Mae 80% o’r boblogaeth yn siarad Cymraeg, felly mae’n hwyl ceisio dysgu sut i ynganu’r geiriau a rhoi cynnig ar siarad Cymraeg yn y siopau.  Mae’r Bala yn dal i fod yn dref unigryw, gyda siopau annibynnol, yn cynnwys siopau sy’n gwerthu siocled a wnaed yn y Bala – baw defaid siocled!  Cigyddion sy’n llunio pecynnau barbeciw i deuluoedd, cynnyrch ffres o siopau groser, siopau sy’n gwerthu teganau, anrhegion ac esgidiau glaw ar gyfer sblasio mewn pyllau glaw.  Digonedd o hwyl i’r plantos!  Mae’r Bala yn hafan fechan filltiroedd o’r dref agosaf. Rwyf wrth fy modd yma – fel y gallwch ddweud mae’n debyg!

Gair am yr awdur

Fy enw i yw Mel Williams ac rydw i’n Gadeirydd Cymdeithas Twristiaeth y Bala a Phenllyn. Rydw i wrth fy modd yn dweud wrth bobl am y Bala a Phenllyn – ‘calon gynnes Cymru”!

Advertisements

Gadael Ymateb

Rhowch eich manylion isod neu cliciwch ar eicon i fewngofnodi:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Newid )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Newid )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Newid )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Newid )

w

Connecting to %s