Deg Opsiwn ar gyfer Beicio yn Eryri

Beicio yn Eryri

Beicio yn Eryri

Os nad ydych ar frys, beth am adael y car ar ôl a mwynhau Eryri ar gefn beic? Byddwch yn cael gwell golygfa, ac ni fyddwch yn llygru’r awyr, a byddwch yn cael ymarfer corff da eich hun ar yr un pryd…


Os ydych chi’n ddigon egnïol, does dim dull mwy dymunol o grwydro Eryri nag ar eich beic. Pa un ai ydych yn cymryd y llwybr hamdden, crwydro’n braf drwy goedwig gyda’r teulu neu ruthro’n llawn cyffro i lawr llwybr mynydd fel mellten. Mae’n anodd curo golygfa o Eryri oddi ar ddwy olwyn.

Beth yw eich opsiynau o ran beicio yn Eryri? Dyma ddeg dewis sy’n werth rhoi cynnig arnynt, ond cofiwch bod llawer mwy ar gael …

Beicio - Parc Coedwig Coed Y Brenin

Beicio – Parc Coedwig Coed Y Brenin

1. Parc Coedwig Coed y Brenin

Mae canolfan feicio mynydd Parc Coedwig Coed y Brenin yn gyfle ardderchog i dreulio diwrnod i’r teulu cyfan. Gyda llwybrau sy’n addas i blant, reidwyr anabl, dechreuwyr a beicwyr mynydd profiadol (a phawb yn y canol), mae’r lleoliad hyfryd hwn yn ddelfrydol i dreulio diwrnod ar ddwy olwyn. Os nad oes gennych feic eich hun peidiwch â phoeni – gallwch logi beic yn ystod eich ymweliad, o Beics Brenin; mae prisiau llogi yn cychwyn o  £25 y dydd.

2. MB Blaenau – Antur Stiniog

Mae Blaenau Ffestiniog, a fu’n adnabyddus am flynyddoedd lawer oherwydd ei diwydiant llechi ac a elwid “y dref a fu’n toi’r byd”, yn gwneud enw mawr iddi hi ei hun fel canolfan feicio mynydd gyda phedwar llwybr ‘lawr allt’ arbenigol, ffordd ‘godi’ a safle neidio. Mae’r prisiau ‘codi’ (drwy Antur Stiniog) yn £26 (diwrnod cyfan), £16 (gyda’r nos), neu £3 am gael eich codi unwaith. Argymhellwn yn gryf eich bod yn archebu ymlaen llaw.

3. Coedwig Beddgelert

Wrth droed yr Wyddfa, ychydig y tu allan i bentref tlws Beddgelert, mae Coedwig Beddgelert – llecyn poblogaidd ar gyfer beicio oddi-ar-y-ffordd. Mae gan y goedwig amryw o lwybrau, wedi eu marcio’n glir gyda physt wedi eu rhifo, sy’n eich helpu i ddilyn y llwybr yr ydych wedi ei ddewis. Os nad oes gennych eich beic eich hun gyda chi, llogwch feic o Beics Beddgelert – mae ganddynt amrywiaeth eang o feiciau a chyfarpar megis helmedau, seddau plant a hyd yn oed tandemau os hoffwch ddiwrnod cofiadwy yn beicio gyda ffrind!

Llwybrau Beicio Dolgellau

Llwybrau Beicio Dolgellau

4. Llwybrau Beicio Dolgellau

Crwydrwch dde Eryri gan ddefnyddio unrhyw un o Lwybrau Beicio Dolgellau. Ar y llwybrau hyn ceir golygfeydd cwbl ysblennydd, yn cynnwys Aber Afon Mawddach, mynyddoedd a chefn gwlad agored. Mae’r llwybrau yn cynnwys Llwybr Cader Idris (21 milltir); Llwybr Mawddach (18 milltir); Llwybr Trawsfynydd  (28 milltir); Dolgellau i Fachynlleth (28 milltir); a llwybr Penmaen-pŵl (5 milltir).

Llwybrau Beicio Llŷn

Llwybrau Beicio Llŷn

5. Llwybrau Beicio Llŷn

Mae Llwybrau Beicio Llŷn yn dilyn lonydd culion lle mae’r gwrychoedd draenen wen, draenen ddu, eithin a banadl wedi eu haddurno â chyfoeth o flodau gwylltion llachar. Mae tirwedd wledig hamddenol Llŷn ac Eifionydd yn adnabyddus am ei dyffrynnoedd a’i bryniau, ei chilfachau creigiog a’i thraethau tywod. Mae’r llwybrau beicio yn cynnwys Mynydd yr Ystum (19 miltir); Garn Fadryn (27 milltir); Garn Boduan (17 milltir); a Garn Bentyrch (14 milltyr).

Darganfodwch mwy am lwybrau beicio Dolgellau a Llŷn yma.

Lonydd Glas

Mae Llwybrau Hamdden Gwynedd – y Lonydd Glas – yn lleoedd di-draffig diogel ar gyfer beicio, a hefyd ar gyfer cerdded. Mae’r rhwydwaith hwn yn dilyn llwybrau hen reilffyrdd am 31.5 milltir, ac yn gyfle i ymlacio yng nghanol natur ac anghofio am y byd mawr tu allan. Dyma bump yn unig o’r llwybrau Lonydd Glas – mae’n bosibl lawrlwytho mapiau o’r rhain i gyd a mwy, yng ngwefan Visit Snowdonia.

Beicio Bethesda

Beicio Bethesda

6. Lôn Las Ogwen

Mae Lôn Las Ogwen yn brosiect cyfredol, a’r bwriad yw cwblhau’r cyswllt BangorBethesda. Mae’r llwybr i’r de o Borth Penrhyn (a elwir hefyd yn Lôn Bach) yn dilyn Afon Cegin i Glasinfryn. Mae’r llwybr yn dilyn hen lein fach gul a oedd ar un adeg yn cludo llechi o chwareli Bethesda i Borth Penrhyn i’w hallforio. Mae Lôn Las Ogwen yn mynd yn ei blaen i’r de dros draphont Glasinfryn i Dregarth ac i Ddyffryn Nant Ffrancon heibio Chwarel y Penrhyn.

7. Lôn Las Menai

Mae Lôn Las Menai yn llwybr 4.5-milltir sy’n rhedeg rhwng Caernarfon a’r Felinheli, gan ddilyn yr hen reilffordd ar hyd glannau Culfor Fenai a chan gynnig golygfeydd godidog dros y dŵr i Ynys Môn.

8. Lôn Las Peris

O Lanberis, dilynwch Lôn Las Peris ar hyd glannau Llyn Padarn cyn cysylltu â’r rhwydwaith ffyrdd cyhoeddus lle gallwch fynd yn eich blaen drwy Gwm y Glo a Llanrug i gyfeiriad Caernarfon. Neu, gallwch ddilyn lonydd gwledig i Ddeiniolen neu Benisarwaun – neu hyd yn oed i fyny’r dyffryn i gyfeiriad Nant Peris. Pa ffordd bynnag a ddewiswch, ni fyddwch yn siomedig gyda’r golygfeydd a welwch o’ch cwmpas.

Lôn Eifion

Lôn Eifion

9. Lôn Eifion

Mae Lôn Eifion wedi ei tharmacio ar ei hyd – ac efallai mai hwn yw llwybr mwyaf adnabyddus a mwyaf poblogaidd y rhwydwaith. Gan ddilyn trac Rheilffordd Eryri am ran o’r ffordd, mae’r llwybr yn mynd ar hyd rhodfa werdd o goed sy’n ymestyn rhwng Caernarfon a Bryncir. Mae’r golygfeydd anhygoel a gewch ar Lôn Eifion yn sicr o’ch syfrdanu.

Llwybr Mawddach

Llwybr Mawddach

10. Llwybr Mawddach

Mae Llwybr Mawddach – rhan o rwydwaith y Lonydd Glas – yn dilyn Aber Afon Mawddach o’r Bermo i Ddolgellau, ar hyd hen drac rheilffordd. Mae’r llwybr sydd wedi ei orchuddio â haen o lwch wedi ei gywasgu’n galed, yn addas ar gyfer defnyddwyr anabl rhwng Penmaen-pŵl a Dolgellau. Mae’r golygfeydd ar hyd y llwybr hwn yn eithaf arbennig, lle cewch weld yr aber, Pont Bermo, corstir llawn bywyd gwyllt a choedwig.

Advertisements

One thought on “Deg Opsiwn ar gyfer Beicio yn Eryri

  1. Hysbysiad Cyfeirio: Sul y Tadau yn Eryri: syniadau gwych ar gyfer pob math o dad! | Ymweld ag Eryri

Gadael Ymateb

Rhowch eich manylion isod neu cliciwch ar eicon i fewngofnodi:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Newid )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Newid )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Newid )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Newid )

w

Connecting to %s