Deg o Draethau Gwobrwyedig Eryri

Traeth Abermaw

Traeth Abermaw

Mae Eryri yn adnabyddus am ei mynyddoedd, ond fel yr awgryma enw llawn yr ardal – Eryri : Mynyddoedd a Môr – ceir rhai traethau eithaf trawiadol yma hefyd. Dyma ein canllaw ar gyfer traethau gwobrwyedig Eryri.


Pan fydd ymwelwyr yn heidio i Eryri o bob cwr o’r byd, yn amlach na pheidio byddant yn dod i weld y mynyddoedd neu i gymryd rhan mewn rhyw fath o weithgaredd awyr agored (mae’r ardal yn adnabyddus fel prif ganolfan gweithgareddau awyr agored y DU wedi’r cwbl).

Ond gyda 200-milltir o arfordir a mwy na 35 o draethau rhagorol, mae Eryri hefyd yn gyrchfan gwyliau boblogaidd i deuluoedd a’r rhai sy’n dymuno mwynhau cael seibiant ar lan y môr.

Mae llawer o draethau Eryri wedi cipio gwobrau oherwydd eu glendid ac ansawdd y dŵr. Gwobr y Faner Las yw’r acolâd mwyaf sydd ar gael i draethau yn Ewrop, tra dyfernir Gwobr Glan y Môr i draethau sydd wedi eu rheoli’n dda a chanddynt safonau ardderchog o ran glendid ac ansawdd dŵr. Rhoddir y Wobr Arfordir Gwyrdd i draethau o’r safon uchaf sydd heb eu datblygu.

Ydych chi’n ansicr ynglŷn â pha rai o draethau gwobrwyedig Eryri y dylech ymweld â hwy? Dyma ein canllaw i ddeg o’n ffefrynnau.

Aberdaron

Aberdaron

1. Aberdaron

Pentref tlws ar Benrhyn Llŷn yw Aberdaron a chanddo hanes hir a thraeth tywod hardd sydd wedi ennill Baner Las a Gwobr Glan y Môr. Mae hwn yn lle ardderchog ar gyfer chwaraeon dŵr fel syrffio, tonfyrddio a hwylio. Mae gan y traeth dywod mân a golygfeydd godidog, a chyfleusterau yn cynnwys toiledau, maes parcio, llithrfa a mynediad i’r anabl.

2. Aberdyfi

Mae Aberdyfi, sy’n swatio ar aber Afon Dyfi, yn un o bentrefi glan môr tlysaf Gwynedd. Mae gan y traeth sydd wedi ennill Gwobr Glan y Môr dywod perffaith a thwyni tywod mewn mannau, ac mae’n ymestyn yr holl ffordd i Dywyn. Ceir ceryntau cryfion o amgylch yr aber fel dylai nofwyr fod yn wyliadwrus. Mae cyfleusterau yn cynnwys llithrfa, maes parcio, toiledau a mynediad i’r anabl.

3. Abersoch

Mae gan Abersoch dri o draethau – a’r prif draeth sydd wedi ennill Baner Las a’r Wobr Glan y Môr. Mae’r lleoliad hardd, cysgodol yn golygu fod prif draeth Abersoch yn berffaith ar gyfer hamddena, ond hefyd yn boblogaidd ymysg syrffwyr, hwylfyrddwyr a rhai sy’n hoffi hwylio. Mae’r cyfleusterau yn cynnwys toiledau, llithrfa, maes parcio a mynediad i’r anabl.

Aberdyfi

Aberdyfi

4. Y Bermo

Mae hwn yn draeth mawr, tywodlyd nad oes yno byth ormod o bobl, dim rhyfedd felly mai’r Bermo yw cyrchfan glan môr fwyaf poblogaidd De Eryri. Mae’r harbwr tlws, y teithiau mewn cwch, y chwaraeon dŵr a’r holl amwynderau ac atyniadau y byddech yn disgwyl eu gweld mewn cyrchfan glan môr draddodiadol, yn ychwanegu at atyniad y traeth hwn sydd wedi ennill Baner Las a Gwobr Glan y Môr. Yn ogystal â’r holl amwynderau sydd yn y dref, mae gan y traeth lithrfa, toiledau, cyfleusterau parcio a mynediad i’r anabl.

5. Bennar

Yn nhraeth Bennar, Talybont, sydd wedi cipio Gwobr Arfordir Gwyrdd a Gwobr Glan y Môr, ceir twyni tywod o Ddiddordeb Gwyddonol Arbennig. Ewch draw i Draeth Bennar i fwynhau’r tywod mân, y golygfeydd, y syrffio a’r pysgota ardderchog – ac os ydych yn teimlo’n ddewr ac awydd nofio’n noeth, ewch draw ryw filltir i’r gogledd lle ceir ardal arbennig ar gyfer noethlymunwyr a rhai sy’n ymdrochi’n noeth.  Mae’r cyfleusterau yn cynnwys lle parcio, toiledau a mynediad i’r anabl.

Abersoch

Abersoch

6. Dinas Dinlle

Mae traeth Dinas Dinlle sydd wedi ennill Baner Las a Gwobr Glan y Môr yn boblogaidd ac yn hawdd mynd iddo. Ar ben ucha’r traeth ceir traeth caregog ac yna’n is i lawr digonedd o dywod – rhagorol i godi cestyll tywod, chwarae pêl a thorheulo. Mae hwn yn draeth ardderchog ar gyfer nofio a chwaraeon dŵr. Mae yma siopau a chaffis o fewn tafliad carreg i’r traeth, yn ogystal â maes chwarae i blant. Bydd dringo i ben y fryngaer Oes Haearn yn cynnig gwledd o olygfeydd. Mae’r cyfleusterau yn cynnwys toiledau, lle parcio, dwy lithrfa a mynediad i’r anabl.

7. Harlech

Mae gan draeth Harlech a’i dwyni tywod cefndirol Wobr Glan y Môr a Gwobr Arfordir Gwyrdd. Mae’r traeth yn anferth, ac yn lle ardderchog i blant chwarae yn y tywod tra bo dad a mam yn ymlacio. Mae llwybr 400 metr o’r maes parcio yn arwain i’r traeth; mae popeth wedi ei arwyddo’n dda felly mae’r traeth yn hawdd iawn i’w ddarganfod. Mae’r cyfleusterau yn cynnwys lle parcio a thoiledau.

Traeth Harlech

Traeth Harlech

8. Llanfairfechan

Mae lleoliad traeth tywod eang Llanfairfechan yn eithaf dramatig yng nghysgod Mynydd Penmaenmawr. Ym mhob ffordd arall mae hon yn gyrchfan glan môr Fictoraidd draddodiadol – gyda’i siopau glan môr, ei phafiliwn a’i phromenâd. Mae’n draeth poblogaidd i rai sy’n ymddiddori mewn hwylio cychod model ac i rai sy’n hoffi gwylio adar, ac mae wedi ennill y Faner Las a’r Wobr Glan y Môr. Mae’r amwynderau yn cynnwys parcio, toiledau, llithrfa a mynediad i’r anabl.

9. Traeth Marian-y-De, Pwllheli

Mae traeth caregog Marian-y-De, Pwllheli, sydd wedi ennill y Faner Las a’r Wobr Glan y Môr, yn ymestyn o Graig yr Imbill i gyfeiriad Llanbedrog. Mae Pwllheli yn un arall o’r cyrchfannau Prydeinig ‘nodweddiadol’ ardderchog hynny; mae’n lle gwych i fwynhau gweithgareddau bwced a rhaw, india roc, arcêds diddanu a hyd yn oed ffair fechan. Mae’r cyfleusterau yn cynnwys toiledau, lle parcio a mynediad i’r anabl.

Tywyn

Tywyn

10. Tywyn

Dyma draeth anferth arall gyda thwyni tywod yn ogystal â thywod cadarn. Mae digonedd o dywod yn nhraeth Tywyn a dim llawer o greigiau – sy’n golygu ei fod yn draeth delfrydol i syrffio a mwynhau chwaraeon dŵr eraill. Mae hefyd yn draeth ardderchog os ydych eisiau cipolwg ar lamidyddion a dolffiniaid trwynbwl Bae Ceredigion. Mae’r promenâd a’r pwll padlo yn rhan o’r rheswm pam y mae Tywyn yn boblogaidd fel cyrchfan lan môr i deuluoedd, tra bo’r Faner Las a’r Wobr Glan y Môr yn selio’r fargen. Mae’r cyfleusterau yn cynnwys llithrfa, toiledau, llefydd parcio a mynediad i’r anabl.

 

Advertisements

Gadael Ymateb

Rhowch eich manylion isod neu cliciwch ar eicon i fewngofnodi:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Newid )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Newid )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Newid )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Newid )

w

Connecting to %s