Bae Ceredigion Eryri – Pethau i’w Gweld a’u Gwneud o Amgylch Harlech a Bermo

Abermaw

Abermaw

Os ydych chi’n ymweld ag Eryri, gofalwch eich bod yn mynd i Harlech a Bermo, lle mae digon o bethau i’w gweld a’u gwneud bob amser. Dyma rai o’n hoff weithgareddau ym Mae Ceredigion.

Mae Harlech a Bermo, yn ardal Bae Ceredigion yn Eryri, yn boblogaidd ymysg ymwelwyr gan fod yno gymaint o bethau i’w gwneud. Dyma rai awgrymiadau ar gyfer eich ymweliad nesaf.

Teithio mewn amser

Mae llawer iawn yn digwydd yn ardal Bae Ceredigion o Eryri os oes gennych ddiddordeb mewn hanes.

Castell Harlech

Castell Harlech

Yr atyniad mwyaf, yr amlycaf a’r mwyaf poblogaidd yn yr ardal o ran hanes wrth gwrs yw Castell Harlech. Cofadail ymwthgar sy’n ein hatgoffa am ryfeloedd y Canol Oesoedd ac sy’n swatio ar graig uwchben Môr Iwerddon (mae ffurf yr arfordir wedi newid ers y cyfnod pell hwnnw, felly mae’r môr wedi cilio ac ymbellhau erbyn hyn).

Mae yma gastell arall hefyd sy’n dyddio’n ôl i’r canol Oesoedd (castell Cymreig y tro hwn; campwaith brenin Lloegr, Edward 1af oedd Castell Harlech). Bellach, adfail yw Castell y Bere, ond mae hen amddiffynfa gadarn Llywelyn Fawr a’i ddisgynyddion yn dal i fod yn llawn atgofion. A hefyd, nid oes ffi mynediad, felly os yw’r arian yn brin dylai Castell y Bere fod ar ben eich rhestr.

Bryn Cader Faner

Bryn Cader Faner

Mae Bryn Cader Faner yn ein harwain ymhellach fyth i’r gorffennol, ac mae’n un o safleoedd Oes Efydd harddaf a mwyaf cyfareddol Prydain. Dim ond wyth metr o led yw’r garnedd a llai na metr o uchder, ond yr hyn sy’n wirioneddol drawiadol yw’r 15 maen sy’n gwyro tuag allan fel rhyw fath o goron. Ystyrir bod y daith i fyny i Bryn Cader Faner yn un eithaf heriol, felly gofalwch baratoi cyn mynd yno (e.e. esgidiau cerdded call, dillad pwrpasol, a map a chwmpawd).

Mae cei Bermo yn gartref i griw o adeiladau hanesyddol y cyfeirir atynt fel “On the Quay at Barmouth“. Dyna’r Tŷ Crwn (carchar o’r 19eg ganrif ar gyfer dihirod); Tŷ Gwyn (cuddfan Harri’r VII yn ystod Rhyfel y Rhosynnau); Institiwt y Llongwyr (ynghyd ag ystafell ddarllen Fictoraidd); ac amgueddfa Sefydliad Cenedlaethol Brenhinol y Badau Achub, lle  gallwch weld bad achub Bermo a dysgu am y criw a’r offer.

Golffwyr?

Clwb Golff Brenhinol Dewi Sant

Clwb Golff Brenhinol Dewi Sant

Os ydych yn awyddus i weithio ar eich handicap yn ystod eich ymweliad, ceir dau gwrs golff nodedig yn ardal Harlech a Bermo.

Mae’r cyntaf yn y Friog, dafliad carreg dros Aber afon Mawddach o Bermo (a thra ydych yn yr ardal efallai yr hoffech ymweld â Rheilffordd Stêm Y Friog).

Mae’r ail gwrs yn un eithaf adnabyddus: Clwb Golff Brenhinol Dewi Sant, yn Harlech. Mae hwn yn un o’r cyrsiau lincs traddodiadol gorau yn y byd ac yn ymddangos ar nifer o restrau o’r cyrsiau golff gorau un, yn cynnwys ar frig rhestr 100 Cwrs Fforddiadwy Gorau National Club Golfer.

Crwydro yn y gwyllt

Mae cymaint o lefydd ardderchog i grwydro yn ardal Bae Ceredigion yn Eryri, fel ei bod yn anodd gwybod ym mhle i gychwyn. Ond rhaid cychwyn yn rhywle, felly beth am ddewis yr arfordir?

Abermaw

Abermaw

Mae’r arfordir y rhan hon o Eryri yn syfrdanol. Mae’r traethau yn Harlech a Bermo yn rhagorol, ac yn amrywio o’r twyni tywod hynod a gwyllt yr olwg (yn Harlech) i’r dref lan môr draddodiadol y byddai unrhyw deulu yn falch o gael treulio diwrnod yno (yn Bermo). Fodd bynnag, mae’r traethau yn eang, gyda digonedd o le i bawb – felly chwiliwch am eich esgidiau cerdded!

Yn y mewndir, mae mynyddoedd y Rhinogydd yn wyllt, yn arw ac yn heriol – yn ôl rhai dyma anialdir gwirioneddol olaf Cymru. Eto, gofalwch eich bod wedi paratoi yn ddoeth – ewch i wefan Walk Eryri i gael llwybrau ac awgrymiadau. Mae’r hen ffyrdd y porthmyn yng Nghwm Bychan a Chwm Nantcol hefyd yn ardderchog i gerddwyr, ac mae Llwybr Taith Ardudwy – llwybr 24 milltir o Bermo i Landecwyn – yn caniatáu ichi archwilio cwmwd (sef ardal weinyddol ganoloesol) Ardudwy. Ar y llwybr hwn byddwch yn gweld rhai o olygfeydd arfordirol a mynyddig gorau Cymru ac yn cael cyfle i fwynhau safleoedd cyn hanes a gwylio bywyd gwyllt. Beth allai fod yn well yn ystod taith gerdded wledig.

Chwarae gyda chychod

Beth bynnag fo’ch dewis – mwynhau taith bysgota ar y môr neu lywio eich cwch eich hun, Bae Ceredigion yw’r lle i chi.

Cei Abermaw

Cei Bermo

Mae cei Bermo yn lle rhagorol i gychwyn ohono os oes arnoch awydd taith wedi ei threfnu mewn cwch. Mae Barmouth Boat Trips yn derbyn archebion ar gyfer teithiau pysgota a phleser; mae teithiau gwylio dolffiniaid hefyd yn hynod o boblogaidd.

A fyddai’n well gennych chi wneud rhywbeth mwy ymarferol? Mae’n bosibl syrffio yn Harlech, Aberdyfi, Tywyn ac yn y Friog, lle mae ochr orllewinol y traeth yn cael gwyntoedd cryfion sy’n ei wneud yn lle rhagorol i hwylfyrddio a hwylio.

Diwylliant hefyd!

Nid dim ond ardal o hen hanes a gweithgareddau awyr agored garw yw hon – mae gan Harlech a Bermo eu theatrau bychain rhagorol hefyd, felly mae digon i fodloni’r rhai ohonoch sy’n chwilio am ddiwylliant.

Mae Theatr Harlech yn cynnig cymysgedd eclectig o ddigwyddiadau: o ffilmiau a dramâu i arddangosfeydd a gweithdai. Draw yn Bermo, mae Theatr y Ddraig yn cynnal pob math o ddigwyddiadau, yn cynnwys cyngherddau, dawnsfeydd, arddangosfeydd a ffilmiau.

Os digwyddwch fod yn ardal Bae Ceredigion yn Eryri, bydd un peth yn sicr: ni fydd prinder o bethau i’w gwneud a’u gweld!

Advertisements

Gadael Ymateb

Rhowch eich manylion isod neu cliciwch ar eicon i fewngofnodi:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Newid )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Newid )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Newid )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Newid )

w

Connecting to %s