Trywydd Golff James Braid yng Ngogledd Cymru: Clwb Golff Hen Golwyn

Clwb Golff Hen Golwyn

Clwb Golff Hen Golwyn

Mae deg o glybiau golff wedi eu cysylltu â’i gilydd yng Ngogledd Cymru i greu Trywydd Golff James Braid, er anrhydedd i’r cynllunydd cyrsiau golff enwog. Yn yr erthygl hon rydym yn edrych ar Glwb Golff Hen Golwyn.


Roedd yr Albanwr, James Braid (1870-1950) yn gynllunydd cyrsiau golff enwog ac enillodd y Bencampwriaeth Agored bum gwaith. Cynlluniodd Braid fwy na 250 o gyrsiau golff ym Mhrydain, a gellir gweld enghreifftiau o’i waith mwyaf adnabyddus yn Carnoustie a Gleneagles.

Er bod gan bob un o’r cyrsiau yr oedd Braid yn gysylltiedig â hwy eu nodweddion unigryw eu hunain, roedd gan ei gynlluniau rai nodweddion cyffredin. Er enghraifft, y defnydd o dro cam i annog chwarae am safle, a’r ffaith fod nodweddion a rhwystrau naturiol yn cael eu cynnwys yng nghynllun y cwrs.

Clwb Golff Hen Golwyn

Clwb Golff Hen Golwyn

Cafodd deg o gyrsiau golff Gogledd Cymru eu cynllunio neu eu hailgynllunio gan James Braid. Mae’r cyrsiau wedi eu cysylltu â’i gilydd yn Nhrywydd Golff James Braid Gogledd Cymru, ac mae golffwyr sy’n chwarae pob un o’r deg cwrs ac yn anfon eu cardiau golff wedi eu stampio yn derbyn tystysgrif arbennig.

Yn yr erthygl hon rydym yn edrych ar Glwb Golff Hen Golwyn, un o’r cyrsiau golff a gynlluniwyd gan James Braid yng Ngogledd Cymru.

Clwb Golff Hen Golwyn

Cwrs golff doldir 5243 llath, 9-twll yw Cwrs Golff Hen Golwyn o safon par medal o 68 a 66 SSS. Mae Hen Golwyn ger tref lan môr Bae Colwyn yng Ngogledd Cymru ac mae’r cwrs yn cael ei gymeradwyo gan RateYourCourse, sy’n argymell bod chwaraewyr yn ysgrifennu adolygiad er budd cymunedau golffio.

Ystyrir Cwrs Golff Hen Golwyn, a agorodd ym 1907, fel trysor cudd Arfordir Gogledd Cymru. Mae’n hawdd ei gyrraedd – milltir yn unig o ffordd arfordirol A55 sy’n cysylltu Caer a Chaergybi. O’r safle ceir golygfeydd anhygoel o’r bryniau yn ogystal â golygfa banoramig o Fôr Iwerddon a Bae Colwyn.

Tyllau enwog

Mae gan y cwrs nifer o nodweddion sy’n cynnig eu sialensiau James Braid arbennig eu hunain.

Twll enwog Hen Golwyn yw’r seithfed twll par 3, lle mae’n rhaid i chwaraewyr fynd heibio coed derw mawr iawn sy’n gwarchod blaen y grîn.

Mae’r nawfed twll a’r 18fed twll terfynol yn enwog gan fod James Braid wedi defnyddio a manteisio ar y golygfeydd dros Fôr Iwerddon a Bae Colwyn a’r cyffiniau.  Ar ddiwrnod clir mae’n bosibl gweld Lerpwl, Blackpool ac Ynys Manaw.

Clwb Golff Hen Golwyn

Clwb Golff Hen Golwyn

Cynigion arbennig

Mae aelodau Cymdeithas Cyrsiau James Braid yn gallu manteisio ar ffioedd chwarae o £10 (£14 fel arfer).

Golff gyda’r hwyr – £6 yn unig ar ôl 5pm.

Ffeithiau a ffigurau

Maint: 9 twll – 5243 llath par 68

Cyfeiriad: Clwb Golff Hen Golwyn, Rhodfa Woodland, Bae Colwyn, LL29 9NL
Ffôn: +44 (0)1492 515581

Yn yr ardal

Mae Clwb Golff Hen Golwyn o fewn cyrraedd hwylus i drefi glan môr Fictoraidd Bae Colwyn a Llandudno. Ychydig ymhellach ceir mynyddoedd ac arfordir Eryri, dinas Bangor a threfi caerog hanesyddol Conwy a Chaernarfon. Hefyd o fewn pellter hwylus ceir amrywiaeth eang o weithgareddau awyr agored, ac arfordir Eryri (200 milltir o hyd) lle ceir llawer o draethau ardderchog a chanolfannau chwaraeon dŵr.

Advertisements

Gadael Ymateb

Rhowch eich manylion isod neu cliciwch ar eicon i fewngofnodi:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Newid )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Newid )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Newid )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Newid )

w

Connecting to %s