Priodasau Eryri – Deg Canolfan Ardderchog ar gyfer Seremonïau Sifil

heart cupcakeA hithau bron yn amser dathlu dyddiau gŵyl dau sant rhamantus – sef Sant Folant a santes Gymreig y cariadon – Santes Dwynwen – mae ein meddyliau yn troi at gariad a rhamant. Dyma ddeg o’r canolfannau gorau i gynnal seremonïau sifil yn Eryri.

Mae Sant Folant yn adnabyddus drwy’r byd i gyd fel nawddsant cariad a rhamant. Yng Nghymru, y santes sy’n cyfateb iddo yw Santes Dwynwen, merch Brychan Brycheiniog, a oedd, yn ôl llên gwerin Gymreig, yn byw yn y bumed ganrif. Mae’n dal yn bosibl gweld olion eglwys a ffynnon gysegredig Dwynwen ar Ynys Môn, yn union dros Afon Menai o Eryri.

Er mwyn dathlu Dydd Santes Dwynwen a harddwch a rhamant Eryri, dyma rai o’r mannau mwyaf godidog a rhamantus trwyddedig i gynnal seremonïau sifil yn yr ardal.

1. Gwesty Bron Eifion

Mae Gwesty Bron Eifion – adeilad cofrestredig Gradd II yng Nghricieth – yn un o brif westyau priodas yr ardal ac mae’r cyfleusterau yn cynnwys bwyty sydd wedi ennill Gwobr Rosette yr AA. Gellir cynnal seremonïau priodas dan do, neu yn y gerddi, gan ddibynnu ar ba gyfnod o’r flwyddyn ydyw. Yn wir, Bron Eifion oedd y gwesty priodasau cyntaf yng Ngwynedd i ddal trwydded i gynnal seremonïau sifil yn y gerddi. Gyda phum acer o erddi prydferth a golygfeydd ysblennydd o’r môr draw dros Fae Ceredigion, mae’n hawdd deall pam y mae Bron Eifion yn lle mor boblogaidd i gynnal priodasau.

Caer Belan

Caer Belan

2. Caer Belan

Saif Caer Belan, sy’n un o ganolfannau priodasau mwy anarferol Eryri, ar flaen penrhyn anadnabyddus yn union y tu allan i Gaernarfon. Mae cwrt a murfylchau’r adeilad anghyffredin hwn – a’r unig amddiffynfa bwrpasol a adeiladwyd adeg y Chwyldro Americanaidd yr ochr yma i’r Iwerydd – yn cynnig cefndir rhagorol i ffotograffau priodasol, ynghyd â golygfeydd panoramig o’r môr a’r mynydd.

Pentref Portmeirion

Pentref Portmeirion

3. Pentref Portmeirion

Yn sicr, Pentref Portmeirion yw un o’r canolfannau mwyaf trawiadol yn y DU ar gyfer cynnal seremonïau sifil – ac mae’n cynnig gwerth rhagorol am arian, o ystyried y gwaith trylwyr a wneir gan dîm Portmeirion wrth gynllunio eich diwrnod mawr. Mewn lleoliad fel Pentref Portmeirion, bydd y posibiliadau yn ddi-ben-draw pan fyddwch yn dewis cefndir i’ch lluniau priodas; heb os nac oni bai cewch ddiwrnod i’w gofio.

4. Neuadd Hendre

Mae Neuadd Hendre, yn Nhal-y-Bont, ar gyrion Bangor, yn fferm hanesyddol gofrestredig Gradd 2* sy’n dyddio’n ôl i 1860. Mae hon yn ganolfan briodasau hardd tu hwnt, llawn awyrgylch, lle ceir neuadd eang wedi ei goleuo â chanhwyllau, tân agored enfawr ac oriel mezzanine, a hyn oll yn creu naws neuadd wledda ganoloesol. Gall Hendre arlwyo ar gyfer hyd at gant o westeion yn ogystal â’ch helpu gyda ffotograffiaeth, paratoadau i harddu’r briodferch a hyd yn oed adloniant ar gyfer y derbyniad.

5. Maes-y-Neuadd

Yn Nhalsarnau, ger tref hanesyddol Harlech, saif Maes-y-Neuadd, maenordy llechen a gwenithfaen trawiadol o’r 14eg ganrif, mewn 25 acer o erddi prydferth. Mae hwn yn lle gwirioneddol ysblennydd ar gyfer priodas a bydd y tîm yn gofalu am ran sylweddol o’r diwrnod mawr – er mwyn i chi gael ei fwynhau yn ddibryder.

Plas Glyn-y-Weddw

Plas Glyn-y-Weddw

6. Plas Glyn-y-Weddw

Mae’r plasty Fictoraidd trawiadol hwn ym Mhwllheli, sydd wedi ei droi yn oriel, yn lleoliad o safon uchel i gynnal priodas, ac yn sicr o adael argraff ar y gwesteion! Mae’r bensaernïaeth Gothig, y grisiau llydan mawreddog, y coetir a’r golygfeydd panoramig o Fae Ceredigion i gyd yn cynnig posibiliadau rhagorol ar gyfer ffotograffau, a hefyd ceir digon o le i letya ymwelwyr dros nos os bydd angen. Darperir gwasanaeth arlwyo mewnol o safon uchel iawn.

7. Palé Hall

Mae Palé Hall, ger y Bala, yn eiddo Fictoraidd trawiadol arall sy’n sicr o fod wrth fodd calon eich ffotograffydd priodas yn ogystal â’ch gwahoddedigion! Mae gan y gwesty hwn, sydd wedi ennill gwobr aur Visit Wales, hanes difyr tu hwnt – yn cynnwys ymweliadau gan y Frenhines Victoria ei hun. Nid oes ‘pecynnau’ priodas penodol – rhowch wybod i’r rheolwyr beth sydd ei angen arnoch a bydd dyfynbris pwrpasol yn cael ei ddarparu.

8. Castell Gwydir

Mae Castell Gwydir yn Nyffryn Conwy yn lleoliad gwirioneddol ledrithiol ar gyfer priodas. Mae’r castell wedi ei adfer yn ofalus a thrylwyr i’w ysblander Tuduraidd blaenorol (gallwch ddarllen am hyn yn y llyfr “Castles in the Air” a ysgrifennwyd gan y perchnogion); ac mae’r gerddi ffurfiol cofrestredig Gradd I yn hardd eithriadol. O ran rhamant, awyrgylch a steil, mae’n anodd iawn curo Castell Gwydir!

9. Gwesty Penmaenuchaf Hall

Plasty gwledig yw Gwesty Penmaenuchaf Hall ger Dolgellau ac Aber Mawddach. Gyda’i 21 acer o dir, sy’n cynnwys gerddi ffurfiol prydferth, mae’r maenordy Fictoraidd hwn yn lleoliad arall godidog i gynnal priodas ac yn llawn hanes, rhamant ac awyrgylch. Mae’r cyfuniad o foethusrwydd anffurfiol, cyfleusterau rhagorol a gwasanaethau cynllunydd priodasau yn sicrhau fod Penmaenuchaf yn ganolfan fendigedig ar gyfer priodasau yn Eryri.

10. Gwesty Seiont Manor

Mae Seiont Manor, Llanrug, yn ganolfan arall ar gyfer priodasau sy’n llawn hud, moethusrwydd ac urddas. Mae’r maenordy, sy’n dyddio’n ôl i’r 18fed ganrif, wedi ei adfer yn hardd ac ymhlith ei gyfleusterau ceir pwll nofio dan do (40 troedfedd) a 150 acer o dir. Dyma leoliad delfrydol i briodas pan fydd moethusrwydd a pharatoadau trylwyr yn hollbwysig.

Seiont Manor

Seiont Manor

Canmoliaethau

Os ydych yn chwilio am rywle cwbl anarferol i gynnal eich priodas, beth am ystyried Hen Chwarel Llanfair, Gorsaf Rheilffordd Llanuwchllyn, a Cheudyllau Llechi Llechwedd – mae pob un yn ymddangos ar y rhestr ar daflen ‘Seremonïau Sifil yng Ngwynedd‘, y gellir ei lawrlwytho yng ngwefan Cyngor Gwynedd.

Advertisements

Gadael Ymateb

Rhowch eich manylion isod neu cliciwch ar eicon i fewngofnodi:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Newid )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Newid )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Newid )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Newid )

w

Connecting to %s