Trywydd Golff James Braid yng Ngogledd Cymru: Clwb Golff Porthmadog

Clwb Golff Porthmadog

Clwb Golff Porthmadog

Mae James Braid, y cynllunydd cyrsiau golff enwog, yn adnabyddus am gynllunio rhai o gyrsiau golff gorau Prydain. Yma rydym yn edrych ar glwb golff Braid ym Mhorthmadog, Eryri.


Albanwr oedd James Braid (1870-1950) a enillodd y Bencampwriaeth Agored bump o weithiau, ac yn ogystal â bod yn golffiwr medrus roedd hefyd yn enwog am gynllunio llawer o gyrsiau golff enwocaf Prydain. Rhai o’i gampweithiau oedd y gwaith a wnaeth yn Gleneagles a Carnoustie; ond hefyd cynlluniodd neu ailgynlluniodd ddeg cwrs golff yn ardal Gogledd Cymru, ac mae’r rhain erbyn hyn yn llunio Trywydd Golff James Braid yng Ngogledd Cymru.

Mae cyrsiau Braid yn rhannu nifer o nodweddion arbennig, a ddatblygodd o’i fwynhad o weithio gyda nodweddion daearyddol naturiol a sylfaenol pob cwrs. Drwy ddilyn cynllun naturiol y tir, ar gwrs golff James Braid nodweddiadol rydych yn debygol o ddod ar draws tro cam sy’n annog chwarae am safle, a rhwystrau a chynlluniau naturiol.

Serch hynny, er gwaetha’r nodweddion cyffredin hyn, mae cyrsiau Braid yn dal i amrywio yn fawr o ran hyd a chymeriad.

Yn yr erthygl hon rydym yn edrych ar gwrs golff ardderchog Braid ym Mhorthmadog yn Eryri.

Clwb Golff Porthmadog

Clwb Golff Porthmadog

Clwb Golff Porthmadog

Agorwyd Clwb Golff Porthmadog a Borth-y-Gest, fel y gelwid ef ar y pryd, ddechrau’r ganrif ddiwethaf, a dechreuwyd chwarae golff yno ym 1906. Ers y cychwyn cyntaf, pan oedd angen i aelodau ddigolledu ffermwyr os oedd eu peli yn anafu neu’n lladd unrhyw dda byw oedd yn pori gerllaw, gwnaed llawer o newidiadau i’r cwrs.

Mae’r cwrs wedi ei leoli mewn rhan brydferth iawn o’r wlad, tua milltir o bentref Eidalaidd enwog a rhyfeddol Portmeirion – a grëwyd gan y pensaer ecsentrig Clough Williams-Ellis.

Mae cwrs Porthmadog wedi ei rannu yn ddau hanner amlwg iawn. Gryn bellter o’r arfordir, mae’r naw twll blaen – a phump o’r rhain yn ymyl dŵr – wedi eu hadeiladu ar bridd tywodlyd mewn ardal sydd, yn dechnegol, yn rhostir.

Mae’r naw twll ôl, gyda’u golygfa ysblennydd, yn agosach at y môr, a’r cwrs yn troi yn lincs. Dywedwyd mai dyma naw twll mwyaf naturiol Cymru, ac nad yw’r rhan hon o’r cwrs yn annhebyg iawn i Troon ar raddfa fechan.

Clwb Golff Porthmadog

Clwb Golff Porthmadog

Twll hynod

Twll hynod Porthmadog yw’r 14eg twll, a elwir hefyd “Yr Himalayas”. Yr hyn sy’n nodweddu’r twll 378 llath, par 4 hwn yw byncer eang naturiol sy’n cuddio’r ffordd deg o’r ti. “Rownd gofiadwy,” yw un ffordd o ddisgrifio 14eg twll Porthmadog!

Cyfleusterau

Mae’r cyfleusterau yng Nghlwb Golff Porthmadog yn cynnwys tŷ bwyta, bar a siop y pro. Mae Peter Bright, golffiwr proffesiynol y cwrs, sydd wedi bod yn hyfforddwr proffesiynol y PGA am fwy na 40 mlynedd, yn cynnig gwersi o’r radd flaenaf ac yn rhedeg siop wedi ei stocio’n dda lle gellir prynu amrywiaeth eang o eitemau o’r brandiau gorau am brisiau isel.

Cynigion arbennig

Hyd at 28 Mawrth 2013, mwynhewch chwarae 18 twll o golff, bap cig moch a phaned o goffi am £23 ar ddyddiau’r wythnos neu £25 ar benwythnosau a gwyliau’r banc.

Mae Clwb Golff Porthmadog hefyd yn cynnig disgownt grŵp i bartïon o 12 neu fwy – cysylltwch â’r clwb ymlaen llaw i drefnu hyn.

Clwb Golff Porthmadog

Clwb Golff Porthmadog

Ffeithiau a ffigurau

Maint: 18 twll
6,322 llath par 71, SSS 72

Cyfeiriad: Clwb Golff Porthmadog, Morfa Bychan, Porthmadog LL49 9UU
Ffôn: +44 (0) 1766 514 124

Yn yr ardal

Mae Clwb Golff Porthmadog wedi ei leoli ym Morfa Bychan, yn union ar gyrion Porthmadog, yn ardal hardd Eryri yng Ngogledd Cymru. Mae Porthmadog yn dref ddelfrydol i aros ynddi os ydych yn dymuno archwilio’r ardal ar y dyddiau pan nad ydych yn chwarae, neu i’r rhai yn eich grŵp nad ydynt yn chwarae golff. Yn hwylus o fewn cyrraedd – rhyw awr neu lai o waith gyrru – ceir nifer o atyniadau twristaidd a threfi a phentrefi mwyaf poblogaidd Eryri, yn cynnwys Pentref Portmeirion, Caernarfon, Harlech, Bermo, Beddgelert a Llanberis.

Advertisements

Gadael Ymateb

Rhowch eich manylion isod neu cliciwch ar eicon i fewngofnodi:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Newid )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Newid )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Newid )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Newid )

w

Connecting to %s