Siopa Dolig yn Eryri

Anrhegion NadoligMae siopa yn Eryri yn golygu’r holl siopau bach annibynnol a’r cynnyrch a nwyddau lleol. Dyma ddeg lle ardderchog i siopa am nwyddau Nadoligaidd yn Eryri.


Os ydych chi wedi blino prynu’r un hen anrhegion, addurniadau, danteithion a diodydd Nadoligaidd sydd wedi cael eu masgynhyrchu, ac sydd ar gael ym mhob man, allwch chi ddim curo siopa yn Eryri. Mae’r ardal werdd a mynyddig hon yng ngogledd orllewin Cymru yn adnabyddus am artistiaid, crefftwyr a chynhyrchwyr talentog yn ogystal ag am ei gweithgareddau awyr agored.

Chwilio am ysbrydoliaeth funud olaf wrth siopa Dolig? Peidiwch â cholli mwy o amser – dyma ddeg o leoedd gwefreiddiol i siopa ar gyfer holl ddanteithion y Nadolig.

1. Lotti & Wren

Yng nghanol tref gaerog ganoloesol Caernarfon mae siop Lotti & Wren, sy’n gwerthu anrhegion gwirioneddol hardd: addurniadau, dillad a gemwaith. Mae hon yn siop hynod o dda os ydych chi’n chwilio am anrhegion i gyfeillion neu berthnasau sy’n ferched – ond mae yma eitemau tlws dros ben i i fabanod a phlant ifanc hefyd, yn ogystal â phethau prydferth i’r cartref.

Pentref Portmeirion

Pentref Portmeirion

2. Pentref Portmeirion

Mae amryw o siopau ym Mhentref Portmeirion, felly bydd digonedd o ddewis i chi ar eich taith siopa. Yn ystod misoedd y gaeaf, mae mynediad yn rhad ac am ddim ar ddyddiau’r wythnos ac yn costio £2 yn unig ar benwythnosau (drwy lawrlwytho tocyn gaeaf ar y we) felly manteisiwch da chi a siopa nes byddwch bron â disgyn! Mae popeth a werthir ym Mhortmeirion o’r ansawdd gorau, o siocledi gourmet i ddillad gwelyau dylunwyr adnabyddus  – perffaith os ydych yn ceisio darganfod anrheg i rywun sy’n haeddu cael ei sbwylio’n racs!

3. The Joshua Tree

Siop anrhegion fach fendigedig yw’r Joshua Tree yng nghanol tref Pwllheli, ac mae’n union fel ogof Aladin, yn llawn dop o anrhegion, cardiau hardd ac anarferol ac eitemau i’r cartref. Mae llawer o’r nwyddau sydd ar werth yn The Joshua Tree wedi eu gwneud yn lleol, a cheir dewis anhygoel o emwaith hefyd.

4. The Knights Shop

Siop gyferbyn â Chastell Conwy yw The Knights Shop, ac mae’n lle ardderchog i siopa i unrhyw un sy’n ymddiddori mewn cestyll, marchogion, cleddyfau a hanes rhyfela. Mae’r siop hefyd yn stocio bwyd a diodydd diddorol megis medd lleol – a hyd yn oed os nad ydych eisiau gwario, mae’n dal yn lle rhyfeddol i bori (ac yn un o’r siopau hynny nad yw plant yn poeni os cânt eu llusgo i mewn iddi!).

5. The Rocking Sheep Company

Un o’r anrhegion mwyaf hyfryd ac anarferol y gallech chi ei brynu i blentyn bach yw ‘dafad siglo’  – a chwmni The Rocking Sheep Company yn Harlech yw’r union le i gael gafael ar un. Mae’r defaid a’r ŵyn siglo wedi eu gorchuddio â gwlân, ac mae’r cwmni yn gwneud stolion bychain a chadeiriau hefyd. Mae’r rhain yn eitemau i’w trysori felly nid ydynt yn rhad – ond byddai hwn yn anrheg anhygoel i blentyn bach os yw’r arian gennych!

6. Oriel Tan yr Hall

Mae Oriel Tan yr Hall, Bala yn lle ardderchog i chwilio am anrhegion i’r teulu ac i ffrindiau a fyddai’n gwerthfawrogi gwaith celf o ansawdd i’w ychwanegu at eu casgliad. Gyda detholiad o weithiau gwreiddiol a phrintiadau, ffotograffau a llyfrau, yn ogystal â gemwaith a wnaed ar y safle, rydych chi’n sicr ddigon o ddod o hyd i anrheg neu ddau yn Oriel Tan yr Hall.

7. Harbour Gifts

Mae anrheg i bawb yn Harbour Gifts, Y Bermo. O eitemau prydferth i’r cartref, deunyddiau ysgrifennu eitemau i’w casglu a chanhwyllau o wneuthuriad arbennig, ni allwch fforddio peidio â siopa yn Harbour Gifts os ydych yn chwilio am yr anrheg Nadolig perffaith.

8. Candlespower

Mae Chris ac Ash, Candlespower ym Metws-y-Coed wedi bod yn gwneud canhwyllau ers 30 mlynedd, felly os ydych chi’n chwilio am ganhwyllau hardd a wnaed â llaw i’w gosod gyda’ch addurniadau Nadolig neu i’w rhoi yn anrheg – wel Candlespower yw’r lle i fynd! Mae yma amrywiaeth ryfeddol o ran dewis, yn cynnwys canhwyllau cerfiedig a rhai â chyffyrddiadau personol, a chanhwyllau o bob lliw dan haul, ac unwaith y byddwch chi wedi prynu yn Candlespower ewch chi fyth yn ôl eto i brynu canhwyllau ffatri.

9. Canolfan Arddio Fron Goch

Mae coed ac addurniadau Nadolig, bwyd lleol ardderchog a dewis rhagorol o anrhegion i gyd o dan yr unto yng Nghanolfan Arddio Fron Goch, Caernarfon. A chan fod Siôn Corn yn ymwelydd cyson yn ystod y tymor mae’n amhosibl teimlo’n Nadoligaidd pan fyddwch yn dod i mewn drwy’r drws. Ceir arddangosfa ardderchog gyda model o Siôn Corn yn adrodd straeon ac yn canu caneuon yn Gymraeg, sydd bob amser yn boblogaidd ymysg ymwelwyr ifanc.

Caws Eryri

Caws Eryri

10. Y Bwtri

Ceir canghennau delicatessen Y Bwtri ym Mhwllheli, Porthmadog a Wrecsam, ac maent yn gwerthu amrywiaeth hynod o ddanteithion a wnaed yn lleol, fel jamiau, piclau, cawsiau, bara, teisennau a llawer llawer mwy. Felly os oes arnoch angen dylanwad Cymreig ar eich gwledd Nadoligaidd eleni, gofalwch ymweld â’r Bwtri!

Advertisements

One thought on “Siopa Dolig yn Eryri

  1. Rwy’n aelod o dîm sy’n gweithio ar brosiect pwysig newydd sy’n ymwneud â’r iaith Gymraeg a hoffen ni ofyn am eich help. Tybed a fyddai modd i chi anfon eich cyfeiriad ebost ata i fel ‘mod i’n gallu anfon mwy o wybodaeth, os gwelwch yn dda?
    Cofion,
    Dr Dawn Knight, Prifysgol Newcastle CorpwsCymraeg@gmail.com

Gadael Ymateb

Rhowch eich manylion isod neu cliciwch ar eicon i fewngofnodi:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Newid )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Newid )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Newid )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Newid )

w

Connecting to %s