Trywydd Golff James Braid yng Ngogledd Cymru: Clwb Golff Pwllheli

Clwb Golff Pwllheli

Clwb Golff Pwllheli

Roedd James Braid, y cynllunydd cyrsiau golff enwog o’r Alban, yn gyfrifol am gynllunio llawer o gyrsiau golff mwyaf adnabyddus y DU. Un o’r rhain oedd Clwb Golff Pwllheli yn Eryri.

Enillodd yr Albanwr, James Braid (1870-1950) y Bencampwriaeth Agored bump o weithiau, ac i Braid mae’r diolch fod rhai o gyrsiau golff Prydain mor boblogaidd erbyn heddiw. Oherwydd, yn ogystal â bod yn chwaraewr golff medrus, roedd James Braid yn un o’r cynllunwyr cyrsiau golff enwocaf yn hanes Prydain, gyda Gleneagles a Carnoustie yn ddau yn unig o’r nifer o gyrsiau a gynlluniwyd neu a ailgynlluniwyd ganddo.

Roedd gan gyrsiau Braid nifer o nodweddion yn gyffredin. Gan ei fod yn well ganddo ddilyn cynllun y tir, a thrwy hynny, ymgorffori nodweddion daearyddol naturiol, mae cyrsiau Braid yn adnabyddus gan eu bod yn gwobrwyo chwarae cywir. Mae tro cam yn annog chwarae am safle, ac mae nodweddion a rhwystrau naturiol i gyd yn cael eu cymathu yng nghynllun y cyrsiau. Er gwaetha’r nodweddion cyffredin, fodd bynnag, mae cyrsiau Braid yn enwog am eu hamrywiaeth o ran cymeriad a hyd.

O un pen o’r  DU i’r llall mae nifer o gyrsiau golff y bu Braid ynglŷn â hwy, mewn un ffordd neu’i gilydd; un ai o ran cynllunio o’r newydd neu ailgynllunio cyrsiau oedd yn bodoli eisoes. Mae deg o’r cyrsiau hyn i’w cael yng Ngogledd Cymru a chysylltwyd y deg â’i gilydd i lunio Trywydd Golff James Braid. Mae golffwyr sy’n chwarae pob un o’r deg cwrs yn cael stamp am bob un ac yn gallu cyfnewid eu cerdyn stampiedig am dystysgrif arbennig ar ôl cwblhau’r deg.

Clwb Golff Pwllheli

Cwrs naw twll oedd Clwb Golff Pwllheli yn wreiddiol, a chafodd ei ailgynllunio gan Tom Morris ym 1900. Ym 1909, ar ôl cael cynnig rhagor o dir, cafodd ei ailgynllunio gan James Braid  ac ychwanegwyd naw twll arall.

Yr hyn sy’n wahanol yng Nghlwb Golff Pwllheli yw ei fod yn cyfuno parcdir golff coediog a lincs golff. Mae’r cwrs 6,100 llath, par 69 hwn yn un heriol hyd yn oed i’r goreuon ac mae’n un o’r cyrsiau golff gorau yng Ngogledd Cymru.

A chan ei fod ar ran o arfordir Bae Ceredigion sy’n wynebu’r de, mae Clwb Golff Pwllheli yn lleoliad ysblennydd lle gall chwaraewyr fwynhau golygfeydd godidog.

Clwb Golff Pwllheli

Clwb Golff Pwllheli

Tyllau hynod

Mae’r 10fed twll ym Mhwllheli yn un 197-llath, par 3, gyda grîn wedi ei amgylchynu â bynceri, tra bo’r 15fed twll 455-llath, par 4, tro cam, yn dwll sy’n nodweddiadol o gyrsiau James Braid.

Mae gan yr 11eg twll, 291-llath, par 4, grîn fechan donnog nodweddiadol, sy’n cael ei gwarchod yn gaeth gan fynceri, ac mae eithin yn nodwedd amlwg hefyd. Mae cynllun y twll hwn yn cynnig dau ddewis posibl: mentro dreif hir i ffordd deg gul, gan wneud yr ergyd yn haws, neu, fel arall, defnyddio clwb haearn i yrru o’r ti, sy’n golygu osgoi’r bynceri.

Cyfleusterau

Mae Tŷ Clwb Golff Pwllheli rai llathenni o’r môr ac mae ganddo falconïau sy’n cynnig golygfeydd anghredadwy o arfordir Bae Ceredigion, Pen Llŷn a mynyddoedd Eryri. Mae tŷ’r clwb yn cynnig bar helaeth wedi ei stocio’n dda a theledu sgrîn lydan, tra bo tŷ bwyta ar y llawr gwaelod lle gweinir brecwast, prydau bar a bwydlenni carferi. Mae ynddo Ystafell Snwcer hefyd.

Cynigion arbennig

Ym misoedd Ionawr a Chwefror mae ffioedd chwarae yn £12.50 y pen, neu £40 am ‘bedair pêl’. Bydd Clwb Golff Pwllheli hefyd yn cynnig gostyngiadau i golffwyr sy’n cymryd rhan yn Nhrywydd Golff James Braid – i ddarganfod mwy, ffoniwch y clwb a gofynnwch am Dennis.

Clwb Golff Pwllheli

Clwb Golff Pwllheli

Ffeithiau a ffigurau

Maint: 18 twll
6,100 llath par 69  SSS 70

Cyfeiriad: Clwb Golff Pwllheli, Golf Road, Pwllheli, Gwynedd LL53 5PS
Ffôn: +44 (0)1758 701644

Yn yr ardal

Mae Clwb Golff Pwllheli yn nhref farchnad hanesyddol Pwllheli ym Mhenrhyn Llŷn. Mae’r dref yn gyrchfan wyliau boblogaidd ac yn ganolfan ddelfrydol i rai sy’n dymuno archwilio’r ardal hardd hon o Eryri. Gerllaw ceir pentrefi Abersoch a Nefyn, a bydd taith wledig yn y car yn dod â chi i Aberdaron, y pentref olaf ar lwybr y pererinion tuag Ynys Enlli, ynys hynafol yr 20,000 o saint.

Advertisements

Gadael Ymateb

Rhowch eich manylion isod neu cliciwch ar eicon i fewngofnodi:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Newid )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Newid )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Newid )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Newid )

w

Connecting to %s