Trywydd Golff James Braid yng Ngogledd Cymru: Clwb Golff Y Rhyl

Clwb Golff Y Rhyl

Clwb Golff Y Rhyl

Mae Trywydd Golff James Braid yng Ngogledd Cymru yn gyfres o ddeg cwrs golff drwy’r ardal a luniwyd gan y cynllunydd cyrsiau golff enwog, James Braid. Yn yr erthygl hon rydym yn edrych ar Glwb Golff Y Rhyl.


Cynllunydd cyrsiau golff enwog o’r Alban oedd James Braid (1870-1950) ac enillodd y Bencampwriaeth Agored bump o weithiau a chynlluniodd lawer o gyrsiau golff yn ystod ei fywyd, a’i waith mwyaf adnabyddus oedd cyrsiau Gleneagles a Carnoustie.

Roedd cynlluniau Braid yn cynnwys nifer o nodweddion cyffredin. Yn arbennig, mae’r cyrsiau a gynlluniwyd ganddo yn adnabyddus am eu bod yn manteisio ar y tir a’i nodweddion a’i rwystrau naturiol, ac yn gwobrwyo chwarae cywir. Mae chwarae am safle yn cael ei annog ar gyrsiau Braid drwy’r defnydd o dro cam. Fodd bynnag, er gwaetha’r tebygrwydd i’w gilydd, mae tyllau yn parhau i amrywio yn fawr o ran hyd a nodweddion.

Mae sawl cwrs ym Mhrydain a gafodd eu cynllunio neu ei hailgynllunio gan James Braid, ac mae deg o’r rhain i’w cael ar draws Gogledd Cymru. Mae cyrsiau Braid yn yr ardal wedi eu cysylltu â’i gilydd yn Nhrywydd Golff James Braid yng Ngogledd Cymru, ac mae golffwyr sy’n chwarae pob un o’r deg cwrs ac yn anfon eu cardiau golff wedi eu stampio yn derbyn tystysgrif arbennig. Mae cyrsiau’r trywydd yn cynnwys Wrecsam, Nefyn, Deiniol Sant Bangor a’r Rhyl – sef yr un y byddwn yn edrych arno yn yr erthygl hon.

Mae Clwb Golff Y Rhyl a sefydlwyd ym 1890 yn un o sylfaenwyr Undeb Golffio Cymru. Yng Nghlwb Golff Y Rhyl mae’r golffwyr yn chwarae rai llathenni yn unig o Fôr Iwerddon ar faes 9 twll heriol (18 ti). (Cwrs 18 twll ydoedd yn wreiddiol ac ymestynnai tuag at Ysbyty Alexandra).

Yn Y Rhyl mae’r ffyrdd teg yn eang ond yn gyfyng, gyda griniau wedi eu gwarchod yn dda i herio golffwyr o bob lefel. Mae’r cwrs yn un par 71 (o’r tïau gwyn) ac yn un heriol i unrhyw golffiwr, yn arbennig pan yw’r gwynt yn chwythu o’r gogledd a’r gorllewin.

Yn Y Rhyl, lle mae’r griniau yn gyflym a chaled a bob amser mewn cyflwr rhagorol, mae amodau chwarae yn y gaeaf yn hynod o dda – mae’n gwrs sych iawn felly mae’n lle ardderchog i chwarae drwy gydol y flwyddyn.

Twll hynod

Y twll hynod yng Nghlwb Golff y Rhyl yw’r 9fed, sy’n cynnwys nifer o fynceri crochan ar hyd y ffordd deg ac o amgylch y grin. Mae’r twll 458 llath yn galw am chwarae yn erbyn y gwynt ac yn par 4 ar y 9 allanol a par 5 ar y 9 mewnol – gan fod cwrs Y Rhyl yn un naw twll byddwch yn chwarae’r un twll ddwywaith ond oddi ar di gwahanol. Gyda pharth gwaharddedig ar y chwith a bynceri gwasgaredig ar hyd y ffyrdd teg – a’r grîn wedi ei amddiffyn gan fynceri dyfnion – mae’r 9fed twll allan o gyrraedd dwy ergyd llawer o olffwyr.

Cyfleusterau

Mae gan Glwb Golff Y Rhyl dŷ clwb rhagorol a ailadeiladwyd yn 2009. Mae’n cynnig cyfleusterau busnes rhagorol ac ystafell ddigwyddiadau ynghyd â gwasanaeth arlwyo penigamp a bar wedi ei stocio’n dda. Drwy’r flwyddyn cynhelir llawer o ddigwyddiadau yng Nghlwb Golff Y Rhyl, yn cynnwys partïon Nadolig a’r Flwyddyn Newydd, cystadlaethau a chyflwyniadau.

Cynigion arbennig

Ewch i wefan Clwb Golff Y Rhyl i gael y cynigion diweddaraf, sy’n cynnwys ffi chwarae o £10 am wythnos, a bygi am £12.

Ffeithiau a ffigurau

Maint: 9 twll
6220 llath par 71

Cyfeiriad: Ffordd yr Arfordir, Y Rhyl, LL18 3RE
Ffôn: +44 (0)1745 353171

Yn yr ardal

Mae’r cwrs wedi ei leoli yng nghyrchfan glan môr boblogaidd Y Rhyl ar Arfordir Gogledd Cymru. Mae gan y dref amrywiaeth o weithgareddau ac atyniadau hwyliog, ac o fewn pellter hwylus i Gaer, Lerpwl a Manceinion. Hefyd mae’n hawdd cymryd trên, bws neu gar o’r dref i fynyddoedd, arfordir ac atyniadau Eryri; a dim ond rhyw awr o waith teithio ydyw mewn car neu ar y trên o Fangor, Caernarfon a Dyffryn Conwy.

Advertisements

Gadael Ymateb

Rhowch eich manylion isod neu cliciwch ar eicon i fewngofnodi:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Newid )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Newid )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Newid )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Newid )

w

Connecting to %s