Trywydd Golff James Braid yng Ngogledd Cymru: Clwb Golff Caergybi

Clwb Golff Caergybi

Clwb Golff Caergybi

Bu James Braid, y cynllunydd cyrsiau golff enwog o’r Alban, yn gyfrifol am gynllunio’r deg cwrs golff sy’n rhan o Drywydd Golff James Braid yng Ngogledd Cymru. Yma rydym yn edrych ar gwrs Braid yng Nghaergybi.


Albanwr oedd James Braid (1870-1950) a enillodd y Bencampwriaeth Agored bump o weithiau. Roedd hefyd yn un o gynllunwyr cyrsiau golff enwocaf Prydain, ac ef oedd yn gyfrifol am gynllunio neu ailgynllunio llawer o gyrsiau golff mwyaf adnabyddus y DU, yn cynnwys Gleneagles a Carnoustie.

Mae gan bob un o gyrsiau Braid nodweddion cyffredin. Hoffai ystyried nodweddion naturiol y tir wrth gynllunio ei gyrsiau, gan gynnwys nodweddion a rhwystrau daearyddol oedd yn bodoli eisoes a hynny mewn modd oedd yn gwobrwyo chwarae cywir. Mae’r defnydd o dro cam yn annog chwarae am safle hefyd, er ei bod yn werth nodi fod cyrsiau golff James Braid yn dal yn sicr o amrywio o ran nodweddion a hyd er gwaetha’r nodweddion cyffredin.

Clwb Golff Caergybi

Clwb Golff Caergybi

Ym mhob cwr o Brydain mae nifer o gyrsiau golff y bu James Braid ynglŷn â hwy – un ai o ran cynllunio neu ailgynllunio yn ôl yr angen. Mae deg o’r cyrsiau hyn i’w cael yng Ngogledd Cymru, ac yn ddiweddar cafodd y cyrsiau hyn eu cysylltu â’i gilydd i ffurfio Trywydd Golff James Braid. Gall chwaraewyr sy’n dymuno chwarae pob un o’r deg cwrs gael cerdyn arbennig wedi ei stampio ym mhob cwrs, ac ar ôl cael 10 stamp gallant gyfnewid y cerdyn am dystysgrif arbennig.

Clwb Golff Caergybi

Cynlluniodd James Braid Glwb Golff Caergybi ym 1912 – dim ond un o’r 200 cwrs a gynlluniwyd gan yr arbenigwr yn ystod ei yrfa ddisglair. Mae’r cwrs wedi ei leoli ar Ynys Môn ac ohono ceir golygfeydd ysblennydd o fynyddoedd urddasol Eryri, ac mae porthladd Caergybi filltir i ffwrdd ac oddi yma gellir croesi i Iwerddon.

Wrth edrych o bell ar y cwrs pencampwriaeth hwn sydd ar rosdir, efallai y byddech yn cael eich temtio i feddwl ei fod braidd yn ddiniwed, gyda dim ond un bryn sylweddol i’w drechu. Peidiwch â gadael i hyn eich twyllo fodd bynnag, wrth edrych yn fanylach daw’n amlwg yn fuan fod cwrs Caergybi yn cyflwyno mwy o her nag y byddech yn ei ddisgwyl ar yr olwg gyntaf gyda’i ffyrdd teg tonnog a’r ardal wyllt a nodweddir gan eithin, grug a rhedyn. Ac o ystyried hefyd y gwynt cryf sy’n chwipio ar draws Môr Iwerddon gallwch edrych ymlaen at gêm heriol tu hwnt gyda 18 twll gwahanol iawn.

Clwb Golff Caergybi

Clwb Golff Caergybi

Twll hynod

Twll hynod Clwb Golff Caergybi yw’r ail dwll lle mae’r grîn par 3 ar ben bryn ac wedi ei gwarchod gan fyncer ar y chwith ac ymyl clogwyn ar y dde. Mae’r twll a ddisgrifir gan y clwb fel un ‘anhygoel o anodd’ yn dod ‘yn llawer rhy gynnar yn y rownd i’r rhan fwyaf o olffwyr’.

Cyfleusterau

Yng Nghaergybi gallwch ddisgwyl cyfleusterau rhagorol, yn cynnwys tŷ clwb sy’n cynnig dewis o brydau bar neu fwydlen à la carte pan fydd gofyn am bryd arbennig – delfrydol os ydych yn dathlu camp fawr! Mae gan y tŷ clwb hefyd deledu 50-modfedd a bwrdd snwcer maint llawn – felly nid yw’r adloniant yn gorffen pan fydd eich gêm golff yn dod i ben.

Mae Clwb Golff Caergybi hefyd yn cynnig llety ar y safle gyda chynigion pecyn yn cynnwys brecwast, cinio ac, wrth gwrs, digon o golff. Mae lle i hyd at 14 o bobl aros mewn saith ystafell (dau wely sengl), gyda chyfleusterau gwneud te a choffi ym mhob ystafell.

Cynigion arbennig

Gyda’r pecyn ‘dormy house’ gallwch fwynhau chwarae18 twll o golff ar y prynhawn y byddwch yn cyrraedd, yn ogystal â chinio, gwely a brecwast a chwarae 18 twll o golff y bore drannoeth. Mae prisiau’r pecyn ‘dormy house’ yn cychwyn o £67.50 y person y noson.

Clwb Golff Caergybi

Clwb Golff Caergybi

Ffeithiau a ffigurau

Maint: 18 twll
6090 llath par 71

Cyfeiriad: Bae Trearddur, Ynys Môn, LL65 2YL
Ffôn: +44 (0)1407 763279

Yn yr ardal

Mae Cwrs Golff Caergybi ar ynys hardd a hanesyddol Môn, ac o fewn cyrraedd hwylus i borthladd Caergybi a phrif drefi ac atyniadau’r ynys. Yr ochr draw i Gulfor Menai saif dinas Bangor, tref gaerog ganoloesol Caernarfon, a mynyddoedd ac arfordir Eryri.

Advertisements

Gadael Ymateb

Rhowch eich manylion isod neu cliciwch ar eicon i fewngofnodi:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Newid )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Newid )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Newid )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Newid )

w

Connecting to %s