Diwrnodau Allan yn Eryri: Deg o Bethau i’w Gwneud yn Nyffryn Conwy

Betws-y-Coed

Betws-y-Coed

Mae Dyffryn Conwy yn un o’r rhannau harddaf o Eryri. Ond beth allwch chi ei weld a’i wneud yno? Dyma ddeg syniad am ddiwrnodau allan rhagorol yn Nyffryn Conwy.

Mae Afon Conwy yn llifo am 27 milltir drwy ddyffryn llydan a choediog sy’n torri drwy ganol Eryri. Yma ceir rhai o olygfeydd harddaf Eryri: rhaeadrau gwyllt, ceunentydd coediog, llynnoedd mynyddig, gweundiroedd a rhannau hyd yn oed o Arfordir Gogledd Cymru.

Ond beth sydd i’w weld a’i wneud yn Nyffryn Conwy? Digonedd o bethau, a dyma ddeg awgrym yn unig ichi.

Melin Wlân Trefriw

Melin Wlân Trefriw

1. Melin Wlân Trefriw

Mae mynediad i Felin Wlân Trefriw yn rhad ac am ddim, ac mae’n atyniad difyr lle cewch hwyl yn gwylio gwlân crai yn cael ei drawsffurfio’n rhyfeddol yn gwrlidau, yn dapestrïau ac yn frethynnau cartref (gallwch brynu eitemau tebyg gorffenedig yn y siop ar ôl crwydro o amgylch yr amgueddfa). Ewch i’w gwefan i weld pa weithgareddau sy’n cael eu trefnu ar wahanol adegau o’r flwyddyn -er enghraifft, yn ystod yr haf gallwch weld arddangosiadau nyddu â llaw a rhoi cynnig ar wehyddu ar wŷdd llaw bychan.

2. Y Rhaeadr Ewynnol

Mae’r Rhaeadr Ewynnol yn ardal o harddwch naturiol eithriadol ac yn sicr yn werth ei weld. Yma mae afon Llugwy yn llifo drwy hafn gul nes creu rhaeadr ysblennydd yng nghanol coed hardd ac mae’n hynod boblogaidd ymysg ffotograffwyr. Ceir safle arbennig i weld yr olygfa uwchben yr afon os nad oes arnoch awydd cerdded; os oes gennych ychydig mwy o egni gallwch fynd i lawr y grisiau serth at lwyfan wrth lan yr afon.

3. Tŷ Mawr Wybrnant

Chwaraeodd Tŷ Mawr Wybrnant ran bwysig yn hanes Cymru, gan mai yma y ganed yr Esgob William Morgan. Ef a gyfieithodd y Beibl i’r Gymraeg, a bu hyn yn gam enfawr tuag at ddiogelu’r iaith. Mae’r tŷ hardd a hynafol hwn wedi ei adfer i’w gyflwr yn ystod y 16 ganrif. Mae yma lwybr hardd drwy’r coed yn ogystal â chasgliad difyr tu hwnt o Feiblau mewn mwy na chant o wahanol ieithoedd.

Amgueddfa Reilffordd Dyffryn Conwy

Amgueddfa Reilffordd Dyffryn Conwy

4. Amgueddfa Reilffordd Dyffryn Conwy

Mae Amgueddfa Reilffordd Dyffryn Conwy yn atyniad bychan campus i’r teulu cyfan. Mae’n cynnwys rheilffordd fechan sy’n cludo teithwyr ar daith ddifyr drwy bentref bychan a thir dymunol. Yn yr amgueddfa ei hun, gall ymwelwyr chwarae â rheilffyrdd model a gweld arddangosfa o hen gerbydau rheilffordd prin, a cheir siop lle gallwch brynu popeth sydd ei angen i ddechrau creu eich rheilffordd model eich hun.

5. Tree Top Adventure

Rhowch gyfle i’ch mwncïod bach gael gwared o’u hegni yn Tree Top Adventure – mae’n ffordd hwyliog a diogel o gadw plant yn brysur, ac mae oedolion i’w gweld yn mwynhau hyn hefyd! Hyd yn oed os nad ydych yn hoffi uchder, mae digon o bethau i’w gwneud yn Tree Top Adventure – abseilio, arfordira a cherdded ceunentydd – mae rhain i gyd yn weithgareddau poblogaidd yma.

6. Gerddi Bodnant

Mae Gerddi Bodnant, uwchben Afon Conwy – lle ceir 80 acer o erddi wedi eu tirlunio’n hardd a gofalus – yn un o erddi harddaf Prydain ac yn un o brif atyniadau Eryri. Ym Modnant mae’r gerddi wedi eu rhannu yn ddwy adran; gerddi terasog gyda lawntydd anffurfiol, a gardd wyllt wrth ddyffryn yr afon. Mae Bodnant yn lle ardderchog i weld planhigion egsotig o bob cwr o’r byd, yn arbennig planhigion Tsieineaidd a Siapaneaidd sydd yn amlwg yn mwynhau hinsawdd Eryri.


7. Tref Conwy

Mae’n amhosibl ymweld â Dyffryn Conwy heb alw yn nhref gaerog a chanoloesol Conwy am ychydig oriau. Yn wir mae llawer mwy na gwerth ychydig oriau o bethau i’w gweld a’u gwneud yma: y castell, sy’n un o safleoedd Treftadaeth y Byd UNESCO, waliau’r dref, Plas Mawr, Tŷ Aberconwy, Tŷ Lleiaf Prydain, yr Academi Frenhinol Gymreig a llawer, llawer mwy. Mae cymaint i’w weld yng Nghonwy, efallai y byddai treulio ychydig ddyddiau yn fwy addas na threulio ychydig oriau yma!

8.  Castell Gwydir

Mae sawl rheswm da dros ymweld â Chastell Gwydir; yr hanes, y bensaernïaeth, y tiroedd hardd… ond os ydych yn ymweld adeg Calan Gaeaf, mae’n eithaf tebyg y byddwch yn gobeithio cael cipolwg ar ysbryd neu ddau! Yn ôl y sôn mae Castell Gwydir yn un o’r lleoedd gorau am ysbrydion yn Eryri, a thros y blynyddoedd cofnodwyd pob math o olygfeydd arswydus – heb sôn am arogleuon a synau rhyfedd…

9. Siambrau Neolithig Capel Garmon

Mae siambr gladdu Capel Garmon yn filoedd o flynyddoedd oed ac yn lle hynod ddiddorol i ymweld ag ef os oes gennych ddiddordeb mewn hen hanes. Yn y siambr gladdu ceir twnnel sy’n arwain at ofod petryalog sydd yn ei dro yn arwain at siambrau crwn. Siambr fewnol oedd y mynediad presennol ond cafodd ei adfer yn y 19eg ganrif, pan (a gall hyn fod yn achos syndod) ddefnyddid y beddrod fel stabl!

10. Drysfa Dyffryn Conwy

Drysfa Dyffryn Conwy, sy’n ymestyn dros tua 2 acer, yw’r ddrysfa ardd fwyaf yn y byd. Mae’r ddrysfa yn cynnwys nifer o ryfeddodau cudd ac yn eu plith 200 rhosyn a gardd drofannol. Hefyd ceir llwybr coediog dymunol a chyfle i brynu eitemau pensaernïol diddorol. Ar ôl eich ymweliad cofiwch fynd draw i’r caffi – mae’r coffi Eidalaidd yn hynod o boblogaidd.

Advertisements

Gadael Ymateb

Rhowch eich manylion isod neu cliciwch ar eicon i fewngofnodi:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Newid )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Newid )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Newid )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Newid )

w

Connecting to %s