Trywydd Golff James Braid yng Ngogledd Cymru: Clwb Golff Deiniol Sant, Bangor

Clwb Golff Deiniol Sant, Bangor

Clwb Golff Deiniol Sant, Bangor

Mae Trywydd Golff James Braid yng Ngogledd Cymru yn cynnwys deg cwrs golff a luniwyd gan y cynllunydd cyrsiau golff enwog James Braid yn ardal Gogledd Cymru. Yma byddwn yn edrych ar gwrs golff Deiniol Sant ym Mangor.

Mae James Braid (1870-1950) y cynllunydd cyrsiau golff enwog o’r Alban yn cael ei gofio am ei waith yn cynllunio llawer o gyrsiau golff adnabyddus yn ystod ei fywyd, yn cynnwys gwaith yn Gleneagles a Carnoustie.. Enillodd hefyd y Bencampwriaeth Agored bump o weithiau, felly roedd yr un mor enwog fel chwaraewr ag ydoedd fel cynllunydd.

Cynlluniodd Braid nifer o gyrsiau golff rhagorol ledled Gogledd Cymru, ac yn 2012 cafodd y rhain eu cysylltu â’i gilydd i lunio Trywydd Golff James Braid – Gogledd Cymru, sy’n cynnwys deg o gyrsiau golff Braid yn yr ardal.

Clwb Golff Deiniol Sant, Bangor

Clwb Golff Deiniol Sant, Bangor

Er bod cynllun pob un o gyrsiau Braid yn wahanol, roedd ganddynt nifer o nodweddion yn gyffredin. Er enghraifft, roedd nodweddion y tir yn rhan hanfodol o gynllun pob cwrs, ac roedd nodweddion a rhwystrau naturiol yn cael eu cynnwys i wobrwyo chwarae cywir. Ac er bod pob twll yn amrywio o ran hyd a nodweddion ar gwrs golff James Braid nodweddiadol, mae tro cam yn nodwedd gyffredin – ac yn siâp sy’n annog chwarae am safle.

Agorwyd Clwb Golff Deiniol Sant ym 1906. Cafodd ei ailgynllunio gan James Braid ym 1909, a’i ymestyn sawl gwaith ar ôl hynny. Mae’r cwrs aeddfed 18-twll hwn yn ymestyn dros 120 acer o laswelltir sy’n edrych dros ddinas Bangor, ac o bob twll bron ceir golygfeydd eithriadol o Eryri.

O ystyried natur donnog tir Cwrs Deiniol Sant, Bangor, rhaid anghofio am nerth bôn braich – sgiliau rheoli a rheolaeth cwrs fydd eu hangen yma. A chan bod cymaint o wyrddni, eithin a choetir, mae’n gwrs delfrydol i olffwyr meistrolgar. Mae’r rhan fwyaf o ffyrdd teg yn cynnig risgiau a cheir tyllau dall i  roi sialensau a ddaw â chryn ffoddhad.

Er gwaethaf gwelliannau ym maes technoleg golff, ar gwrs golff Deiniol Sant lle ceir ffyrdd teg cyfyng, griniau cudd a pheryglon strategol mae lleoli celfydd yn hanfodol. Er bod offer heddiw yn rhoi hyd ychwanegol, nid yw’n cymryd lle chwarae cywir!

Clwb Golff Deiniol Sant, Bangor

Clwb Golff Deiniol Sant, Bangor

Eira yn unig sy’n rhoi terfyn ar y chwarae, ac ar gwrs Deiniol Sant mae’n bosibl chwarae fwy neu lai drwy’r flwyddyn. Mae’n sychu’n gyflym ar ôl glaw, ac nid glaw, ac nid yw’r gaeafau yn effeithio ar y grinau yma.

Tyllau nodedig

Twll hynod cwrs Deiniol Sant, Bangor yw’r trydydd twll, lle ceir nifer o nodweddion cyrsiau James Braid megis llethrau, twmpathau eithin, tro cam a ffordd deg gyfyng – a grîn ar godiad i roi mwy o her fyth i chwaraewyr. Mae’r twll hwn yn un anodd i’w chwarae yn erbyn y prifwynt gorllewinol, a phan ydych yn wynebu’r grîn ar godiad bydd rhaid ichi fynd i, neu drwy’r bwlch; os nad ydych yn cyrraedd y bwlch, byddwch mewn perygl o orfod wynebu’r llethr ac yn 70 llath yn fyr o’r grîn.

Mae’r olygfa o’r 16eg ti yn un ysblennydd; mae’n edrych draw tuag at Landudno, gydag Ynys Seiriol a Phen y Gogarth yn amlwg iawn. Y twll par 4 hwn yw’r hawsaf ar gwrs Deiniol Sant, Bangor, ond mae’n parhau i gynnig her a boddhad, a bydd ergyd lle mae’r bêl yn llithro i lawr cefn y grîn yn anodd ei hadfer.

Mae’r 12fed yn ffefryn mawr – yr holl ffordd ar i lawr, gydag ergyd ti ‘ddall’ ac eithin ar bob ochr, derwen fawr yn gwarchod y grîn, a byncer glaswelltog.

Clwb Golff Deiniol Sant, Bangor

Clwb Golff Deiniol Sant, Bangor

Mae dau fyncer rhyngoch â’r grîn a thwll 14 par 5, ond nid yw’r rhain yn tynnu’r bêl i mewn. Mae’r ergyd o ben y llethr yn rhoi sialens dda, ac mae’r golygfeydd yn rhagorol hefyd – dyma’r pwynt uchaf ym Mangor, ac oddi yma ceir golygfa ragorol o Gadeirlan y ddinas.

Mae gan Gwrs Deiniol Sant hefyd chwe thwll par 3, o leiaf un ym mhob cyfeiriad – gogledd, de, dwyrain a gorllewin – lle mae angen i’r golffiwr chwarae i gyfeiriad y gwynt, yn erbyn y gwynt, ac yn y ddau wynt ochrol.

Ffeithiau a ffigurau

Maint: 18 twll – 5652 llath par 68

Cyfeiriad: Pen y Bryn, Bangor, Gwynedd LL57 1PX
Ffôn: +44 (0) 1248 353098
Ffacs: +44 (0) 1248 370792

Yn yr ardal

Mae Clwb Golff Deiniol Sant, Bangor wedi ei leoli ar gyrion dinas gadeiriol Bangor. Ar y dyddiau pan nad ydych yn chwarae – neu i’r rhai yn eich grŵp nad ydynt yn awyddus i chwarae golff – mae digon o bethau i’w gweld a’u gwneud yn y cyffiniau. Mae gan Fangor ganolfan siopa ardderchog ar y stryd fawr a cheir nifer o barciau manwerthu gerllaw. Mae Bangor o fewn pellter hwylus i drefi a phentrefi eraill Eryri megis Llanberis a Chaernarfon, lle ceir llawer o atyniadau a gweithgareddau difyr.

Advertisements

Gadael Ymateb

Rhowch eich manylion isod neu cliciwch ar eicon i fewngofnodi:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Newid )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Newid )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Newid )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Newid )

w

Connecting to %s