Trywydd Golff James Braid yng Ngogledd Cymru: Clwb Golff Wrecsam

Clwb Golff Wrecsam

Clwb Golff Wrecsam

Mae Trywydd Golff James Braid yng Ngogledd Cymru yn gyfres o ddeg cwrs golff drwy Ogledd Cymru a luniwyd gan y cynllunydd cyrsiau golff enwog, James Braid. Yn yr erthygl hon, rydym yn edrych ar gwrs Braid yn Wrecsam.

Cynllunydd cyrsiau golff enwog o’r Alban oedd James Braid (1870-1950) ac enillodd y Bencampwriaeth Agored bump o weithiau. Efallai ei fod fwyaf enwog am yr hyn a wnaeth yn Gleneagles a Carnoustie, ond y gwaith a wnaeth yn ardal Gogledd Cymru fu’n gyfrifol am greu Trywydd Golff James Braid Gogledd Cymru, sy’n cynnwys deg cwrs golff a gynlluniwyd ganddo.

Clwb Golff Wrecsam

Clwb Golff Wrecsam

Yn nodweddiadol mae cyrsiau Braid yn rhannu nifer o nodweddion cyffredin; er enghraifft cynllun, nodweddion a rhwystrau naturiol y tir ac sy’n gwobrwyo chwarae cywir. Nodwedd arall gyffredin yw tro cam; ac er bod y tyllau yn amrywio o ran hyd a nodweddion, mae eu siâp yn annog chwarae am safle.

Cynlluniwyd cwrs gwreiddiol Clwb Golff Wrecsam ar y safle presennol yn Borras gan James Braid ym 1923, a chafodd ei agor yn swyddogol ym mis Awst 1924. Fel cyrsiau eraill James Braid, cynlluniwyd cwrs Wrecsam gan roi ystyriaeth i nodweddion naturiol y tir. Yn Wrecsam, mae’r tywod, y graean a’r glog-glai a adawyd gan yr oes iâ ddiwethaf yn golygu fod yma ddraeniad da sy’n golygu ei bod yn bosibl chwarae ar y cwrs drwy gydol y flwyddyn (sy’n fantais aruthrol os ystyrir y ffaith fod cawodydd rheolaidd yn cadw Gogledd Cymru yn iraidd a gwyrdd). Ceir topograffeg ddiddorol ac amrywiol yng Nghlwb Golff Wrecsam; nid oes yr un dau dwll yn debyg, ac mae pob un yn cyflwyno her unigryw.

Cafodd llawer o ddigwyddiadau golff nodedig eu cynnal yn Wrecsam, gan gynnwys Pencampwriaeth Genethod Prydain ym 1980, Pencampwriaeth Merched Hŷn Prydain ym 1989, Pencampwriaeth Cwpan Cymru ym 1991, cystadleuaeth Home Internationals i Ferched ym 1995 a 2008, a Phencampwriaeth Tîm Merched Cymru ym 1998. Os yw merched a genethod i’w gweld yn ymddangos yn aml yn y digwyddiadau hyn, mae’n werth nodi fod Clwb Golff Wrecsam yn gwneud cryn dipyn i annog merched i ymddiddori mwy mewn golff; er enghraifft cynhelir sesiynau blasu di-dâl i enethod ar fore Sadwrn, ac ar ddydd Sul ceir sesiynau grŵp i ferched am £5 y 90 munud yn unig.

Clwb Golff Wrecsam

Clwb Golff Wrecsam

Tyllau enwog

Disgrifiwyd 18fed twll Wrecsam gan Paul Chapple (cylchgrawn Golf Local) (rhifyn Mehefin 2012) fel “un o dyllau terfynol gorau’r ardal… Gydag ychydig mwy na 400 llath o hyd, gall dreif gydaf ychydig o wyriad i’r chwith fynd â chi i’r lôn gyflym a gadael ergyd fer i’r grîn, ond mae unrhyw beth arall yn golygu ergyd hir â ffon haearn neu hyd yn oed ddwy ergyd ffordd glir â ffon bren.”

Seithfed twll Wrecsam yw ei dwll hynod, sef tro cam par 4 i lawr allt; os bydd yr ergyd yn rhy fyr byddwch yn glanio yn y garw gydag ail ergyd hir, ond os bydd yr ergyd yn rhy hir bydd gennych ail ergyd ‘ddall’ i grin ar godiad tir.

Cynigion arbennig

Cynnig Aelodaeth lawn arbennig ar gael am gyfnod cyfyngedig, am hanner pris.

Cynnig yr haf – ti i 4 am £50 ar ddyddiau’r wythnos, neu ti i 4 am £60 ar benwythnosau. Mae cynigion yn ddibynnol ar yr hyn sydd ar gael – rhaid archebu 2 wythnos ymlaen llaw ar y mwyaf.

Clwb Golff Wrecsam

Clwb Golff Wrecsam

Ffeithiau a ffigurau

Maint: 18 twll – 6148 llath par 70

Cyfeiriad: Ffordd Holt, Wrecsam, Ll13 9SB
Ffôn: +44 (0) 1978 364268
Ffacs: +44 (0) 1978 364268

Yn yr ardal

Mae Clwb Golff Wrecsam yn agos at Draphont Ddŵr Pontcysyllte, sy’n Safle Treftadaeth y Byd UNESCO, ac mae tref Wrecsam ei hun yn ganolfan siopa sylweddol ac yn cynnwys lleoedd rhagorol i fwyta ac yfed. Hefyd, o fewn pellter cyfleus mae trefi glan môr Y Rhyl a Phrestatyn, ac mewn dim o dro gallwch deithio ar y trên neu yn y car i Fynyddoedd Eryri ac ardal yr Arfordir, lle ceir nifer o atyniadau a gweithgareddau i’w mwynhau.

Advertisements

Gadael Ymateb

Rhowch eich manylion isod neu cliciwch ar eicon i fewngofnodi:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Newid )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Newid )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Newid )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Newid )

w

Connecting to %s