Codi Stêm yn Eryri: Deg Gweithgaredd â Thema Rheilffordd yn Eryri

Rheilffordd Llyn Padarn

Rheilffordd Llyn Padarn

Mae rheilffyrdd stêm Eryri ymhlith rhai o atyniadau mwyaf poblogaidd yr ardal. Drwy’r flwyddyn mae’r rheilffyrdd hyn yn trefnu llawer o weithgareddau arbennig; dyma ddeg sy’n werth cael golwg arnynt.

“Not so very long ago, in the top left corner of Wales, there was a railway,” meddai llinell agoriadol Ivor the Engine, y gyfres deledu animeiddiedig glasurol o’r 70au. Wrth gwrs, roedd y rheilffordd y gweithiai Ivor arni yn un ddychmygol; yma yn Eryri nid oes ‘Jones the Steam’ nac ‘Owen the Signal’. Er hynny, mae gennym nifer o reilffyrdd stêm eraill anhygoel, sydd, bob blwyddyn, yn cludo miloedd o deithwyr drwy gefn gwlad Eryri a hynny, yn ein barn ni, yn y ffordd fwyaf cyffrous a hwyliog posibl.

Drwy’r flwyddyn mae rheilffyrdd stêm Eryri yn trefnu nifer o weithgareddau ychwanegol a threnau arbennig, i sicrhau fod digon o hwyl i’w gael bob amser i ymwelwyr. Dyma ddeg o’r trenau arbennig hyn a digwyddiadau cysylltiedig â’r rheilffordd na fydd rhai sy’n hoffi trenau eisiau eu colli.

1. Amgueddfa Lechi Cymru

Mae Amgueddfa Lechi Cymru yn Llanberis yn gartref i Una yr Injan, sef injan Hunslet hardd sy’n cael ei dangos i ymwelwyr bob dydd Mercher drwy gydol mis Gorffennaf a mis Awst. Yn ystod yr haf byddwch hefyd yn cael y cyfle i weld arddangosiadau inclein Chwarel Vivian, yr unig inclein gludo llechi sy’n dal i weithio yn y DU heddiw.

Rheilffordd Talyllyn

Rheilffordd Talyllyn

2. Trenau-thema gyda’r nos yn yr haf

Bob nos Fawrth ym mis Gorffennaf a mis Awst gofalwch eich bod yn dal y trenau-thema arbennig gyda’r nos yn Rheilffordd Tal-y-llyn. Mae pob trên yn cynnig adloniant unigryw, yn cynnwys noson gwis, trên Bragdy Mŵs Piws gyda bar a barbeciw, trên flodau, perfformiad band mawr a cherddoriaeth organ yn fyw yn ystod y daith. Mae’r teithiau rhagorol hyn yn cymryd tua dwy awr a hanner, yn cynnwys aros i gael lluniaeth yn Abergynolwyn.

3. Trenau picnic tedi bêrs

Hefyd ar Reilffordd Tal-y-llyn yn Nhywyn mae’r trên picnic tedi bêrs, lle gwahoddir plant a’u hoff dedi bêr i ddod ar daith drên arbennig. Trefnir gweithgareddau ac adloniant i blant yng nghae chwarae antur y rheilffordd ac mae’r Halo Honey Bear yn galw draw i gyfarfod y plant ac i gael tynnu ei llun.

4. Rali Stêm a Cherbydau Tom Rolt

Tal-y-llyn unwaith eto – a’r tro hwn achlysur Rali Stêm a Cherbydau Tom Rolt a gynhelir ym mis Awst. Dyma benwythnos cyfan wedi ei neilltuo i’r hen gerbydau a’r offer gorau o’u bath, gyda digwyddiadau yn y cylch a threialon ar y ffordd. Bydd bysiau treftadaeth yn cludo ymwelwyr o amgylch y cefn gwlad, a bydd trenau yn rhedeg yn rheolaidd drwy’r dydd yn ogystal â thrên gyda’r nos gyda bar a barbeciw.

5. Trenau jazz

Yn Nhan-y-bwlch ar Reilffordd Ffestiniog bob mis Awst, mae cefnogwyr jazz yn cael cyfle unigryw i gyfuno taith ar y rheilffordd stêm a pherfformiadau jazz gan Dr Jazz. Mae nosweithiau Trên Jazz yn cynnwys barbeciw, bar a dawnsio, i seiniau hen glasuron fel ‘The Jungle Book’ a ‘When The Saints Go Marching In’. Mae’r trenau arbennig hyn yn hynod o boblogaidd ac yn aml ni fydd tocynnau ar ôl ar y diwrnod, felly mae’n werth archebu ymlaen llaw.

6. “Hwyl, beth bynnag fo’r tywydd”

Mae Rheilffordd Treftadaeth Ucheldir Cymru ym Mhorthmadog yn cynnal digwyddiad “Hwyl beth bynnag fo’r tywydd” yn ystod penwythnos gŵyl y banc fis Awst. Hyd yn oed os bydd yn glawio, peidiwch â gadael i hynny ddifetha eich hwyl – a chadwch lygad yn agored am ddreigiau!

7. “Les Ar y Trên”

Mae Rheilffordd Treftadaeth Ucheldir Cymru hefyd yn cynnig “Les ar y Trên” – digwyddiad ym mis Medi lle bydd yn bosibl ymuno â gwneuthurwyr les a chael cyfle i wneud eich les eich hun.

8. Quarry Power

Mae penwythnos poblogaidd SuperPower Rheilffordd Ucheldir Cymru yn troi yn Quarry Power ym mis Medi, pan fydd locomotifs lein Penrhyn Scrap wedi eu hadnewyddu yn rhedeg ar y 40 milltir o Reilffordd Ffestiniog a Rheilffordd Ucheldir Cymru (F&WHR). Mae Rheilffordd Treftadaeth Ucheldir Cymru yn ymuno â F&WHR ar gyfer y digwyddiad unigryw hwn lle bydd yr injans yn cael eu hadfer i’w cyflwr hanner canrif yn ôl, ac yn ‘gorymdeithio’ ym Meddgelert lle byddant yn cael eu harddangos a chael tynnu eu lluniau gyda mynyddoedd Eryri yn y cefndir. I lawer o’r injans hyn dyma fydd y daith unigol hwyaf a wnaed ganddynt erioed – rheswm arall pam na ddylech golli Quarry Power!

Trenau calan gaeaf, Talyllyn

Trenau calan gaeaf, Talyllyn

9. Trenau Calan Gaeaf

Mae llawer o gwmnïau rheilffordd stêm Eryri yn trefnu trenau arbennig bob blwyddyn adeg Calan Gaeaf, gyda thema arswydus, hwyl a gêmau a bagiau rhoddion. Bydd rhai hefyd yn trefnu bwyd a diod – gweler gwefannau Rheilffordd Tal-y-llyn, Rheilffordd Ffestiniog a Rheilffordd Ucheldir Cymru i gael manylion, neu chwiliwch am ddigwyddiadau Eryri yn Events North Wales.

10. Trenau Nadolig a Threnau Siôn Corn

Mae taith ar un o’r nifer o Drenau Siôn Corn yn gwneud y Nadolig yn fwy hudolus fyth yn Eryri. Mae llawer o’n rheilffyrdd stêm yn trefnu trenau arbennig adeg y Nadolig, a gallent gynnwys mins peis, ymweliad â groto Santa, anrhegion i’r plant a chanu carolau. Mae teithiau Nadoligaidd arbennig yn rhedeg ar Reilffordd Llyn Tegid (y Bala), Rheilffordd Llyn Padarn (Llanberis), Rheilffordd Ffestiniog a Rheilffordd Ucheldir Cymru a Rheilffordd Tal-y-llyn, ymhlith eraill – unwaith eto, ewch i Events North Wales i gael manylion.

Advertisements

3 thoughts on “Codi Stêm yn Eryri: Deg Gweithgaredd â Thema Rheilffordd yn Eryri

  1. Hysbysiad Cyfeirio: Deg peth i’w gweld a’u gwneud yn ac o amgylch Dyffryn Dysynni | Ymweld ag Eryri

  2. Hysbysiad Cyfeirio: Sul y Tadau yn Eryri: syniadau gwych ar gyfer pob math o dad! | Ymweld ag Eryri

  3. Hysbysiad Cyfeirio: Pum ffordd i #DodOHydI’chEpig yn Eryri | Ymweld ag Eryri

Gadael Ymateb

Rhowch eich manylion isod neu cliciwch ar eicon i fewngofnodi:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Newid )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Newid )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Newid )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Newid )

w

Connecting to %s