Trywydd Golff James Braid yng Ngogledd Cymru: Clwb Golff Maesdu Llandudno

Clwb Golff Maesdu

Clwb Golff Maesdu

Mae Trywydd Golff James Braid yng Ngogledd Cymru yn cynnwys deg cwrs golff a luniwyd gan un o gynllunwyr cyrsiau golff enwoca’r byd. Yn yr erthygl hon, rydym yn edrych ar Gwrs Golff Braid yn Llandudno.

Cynllunydd cyrsiau golff enwog o’r Alban oedd James Braid (1870-1950) ac enillodd y Bencampwriaeth Agored bump o weithiau a chynlluniodd fwy na 250 o gyrsiau golff ledled Prydain.

Roedd cynlluniau Braid yn cynnwys nifer o nodweddion cyffredin. Yn nodweddiadol, mae cyrsiau a gynlluniwyd ganddo yn manteisio ar y tir a’i nodweddion naturiol ac yn gwobrwyo chwarae cywir. Mae tyllau wedi eu siapio fel tro cam yn nodwedd gyffredin ar gyrsiau golff James Braid, ac er eu bod yn amrywio o ran hyd a nodweddion, maen nhw’n annog chwarae am safle.

Cafodd deg o gyrsiau golff Gogledd Cymru eu cynllunio gan James Braid, ac yn yr erthygl hon rydym yn mynd i edrych ar ei gwrs yn Llandudno – Clwb Golff Maesdu.

Clwb Golff Maesdu

Clwb Golff Maesdu

Cwrs golff parcdir a lincs 18-twll yw Maesdu ger tref lan môr Llandudno ar arfordir Gogledd Cymru, a chafodd ei lunio i gefnogi’r ymgyrch “Dewch i Landudno” a fwriadwyd i ddenu twristiaid hoff o chwaraeon ac ymwelwyr rhyngwladol i’r gyrchfan. Mae Maesdu yn arbennig gan mai dyma’r cwrs golff cyntaf i fod yn eiddo i dref yng Nghymru.

O’r cofnodion sydd ar gael, ymddengys fod Braid wedi cael ei gomisiynu ym 1913 i gynllunio’r cwrs ac mae erthygl o Golf Illustrated ym 1913 yn cefnogi hyn. Adeiladwyd Maesdu ym 1915, sef cyfnod y Rhyfel Byd Cyntaf yn Ewrop, a chaewyd y cwrs yn union wedyn, a’i ailagor ym 1919. Cafodd y cwrs ei ymestyn ym 1924 i gynnwys cynllun hanner-parcdir a hanner-lincs. Newidiodd cynllun a threfn y tyllau dros y blynyddoedd, gan arwain at gynllun y cwrs presennol lle mae golffwyr wedi bod yn chwarae ers 40 mlynedd.

Yn ystod y 50au a’r 60au daeth Maesdu yn un o’r prif ganolfannau golffio proffesiynol ym Mhrydain, a chynhaliwyd twrnament Penfold Swallow yno yn rheolaidd. Mae’r cwrs yn cynnal digwyddiadau pencampwriaeth Cymru yn gyson, ac mae’r September Open, a ddechreuodd ym 1922, yn rhan bwysig o’r calendr golff, ac yn helpu i ymestyn tymor ymwelwyr Llandudno.

Tyllau enwog

Mae nifer o dyllau enwog yn Maesdu.

O’r trydydd twll – par 3, 183 llath – ceir golygfeydd trawiadol o Ynys Môn a mynyddoedd y Carneddau. Mae’r ergyd ti i gyfeiriaid Ynys Môn yn arwain at grîn donnog eang wedi ei byncro.

Clwb Golff Maesdu

Clwb Golff Maesdu

O’r 14eg twll – par 4, 427 llath – ceir golygfeydd o Gonwy a Degannwy. Mae dreif gywir tua’r chwith o’r postyn yn rhoi golygfeydd o’r môr a’r mynydd, ac yna ergyd ddynesu i lawr i grîn ardderchog.

Mae’r 12fed twll 177 llath (par 3) wedi ei warchod yn dda gan fynceri ac yn cael ei ystyried yn dwll hynod; mae taro da yn hanfodol i gyrraedd y grîn fechan oleddol hon ar godiad tir sydd wedi ei hamddiffyn yn dda.

Twll arall hynod yw’r 18fed twll 510 llath (par 5) sy’n goleddu ar i lawr i gyfeiriad adeilad y clwb. Mae hon yn ergyd ti anodd gyda pharth gwaharddedig ar y dde, sydd, fel arfer, yn gadael ergyd strategol ac ergyd dros fynceri i grîn wastad. Weithiau mae Peter Allis, y golffiwr proffesiynol a’r sylwebydd yn cyfeirio at 18fed twll Maesdu wrth sylwebu.

Cynigion arbennig

I gael y cynigion a’r bargeinion diweddaraf, edrychwch ar y dudalen cynigion ar wefan Maesdu. Ar hyn o bryd mae cynigion a bargeinion arbennig ar gael, yn cynnwys:

Dydd Llun a Dydd Iau: bargen ‘pedair-pêl’ – £80.

Cynnig ar-lein arbennig: archebwch gêm 4-pêl ar-lein un ai ar ddydd Mawrth, dydd Mercher neu ddydd Gwener am £99 yn unig, neu archebwch ar ddydd Sadwrn a dydd Sul am £120 yn unig (archebion ar-lein yn unig).

Golff gyda’r hwyr: chwaraewch ar ôl 4pm am £15 yn unig.

Mae cynigion eraill arbennig yn Maesdu yn cynnwys talebau chwarae 2-am-1 (y gellir eu lawrlwytho o’r wefan) ar gyfer amseroedd cychwyn yng nghwmni arbenigwr y cwrs rhwng 3pm a 4pm; a chyfuniadau golff/pryd bwyd, yn cychwyn o £32.

Clwb Golff Maesdu

Clwb Golff Maesdu

Ffeithiau a ffigurau

Maint: 18 twll – 6545 llath par 72

Cyfeiriad: Clwb Golff Maesdu, Ffordd yr Ysbyty, Llandudno, LL40 1HU
Ffôn: +44 (0)1492 876450
Ffacs: +44 (0)1492 876450

Yn yr ardal

Ar y dyddiau pan nad ydych yn chwarae – neu i’r rhai yn eich grŵp nad ydynt yn chwarae golff – mae digon o bethau yn digwydd yn y cyffiniau. Mae Maesdu filltir yn unig o dref glan môr hardd Llandudno, lle ceir traeth ardderchog, canolfan siopa ac atyniadau i ymwelwyr. Gerllaw mae tref hanesyddol Conwy, gyda’i chastell canoloesol a’i muriau, ac ychydig ymhellach ceir mynyddoedd ac arfordir Eryri. O Landudno, mae’n ddigon hawdd cymryd car, bws neu drên i weld atyniadau Eryri; gyda cherdyn bws ‘red rover’ sy’n costio tua £5 i oedolyn gallwch deithio faint a fynnwch ar fysiau rhwng Llandudno ac Aberystwyth am ddiwrnod cyfan – bargen ardderchog sy’n rhoi cyfle i weld yr holl bethau sydd gan Eryri i’w cynnig.

Advertisements

Gadael Ymateb

Rhowch eich manylion isod neu cliciwch ar eicon i fewngofnodi:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Newid )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Newid )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Newid )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Newid )

w

Connecting to %s