Eryri Egnïol: Deg Ffordd o Gadw Plant yn Heini yn Eryri

Traeth Abermaw

Traeth Abermaw

Mae Eryri – Y Gyrchfan Egnïol – yn cynnig ffyrdd di-ben-draw o gadw’n heini ac egnïol. Mae llawer o’r gweithgareddau hyn yn ddelfrydol i blant; dyma ddeg o’n ffefrynnau.

Pan ydych yn dod â phlant i Eryri, mae’n ddigon hawdd eu cadw’n hapus. Wedi’r cwbl, mae’r ardal yn orlawn o atyniadau sy’n apelio at blant. Ac mewn cyrchfan egnïol fel Eryri, sy’n enwog am yr amrywiaeth eang o weithgareddau iach sydd ar gael yno, ni allai cadw eich plant yn ffit ac yn heini fod yn haws!

Dyma ddeg o atyniadau a gweithgareddau yn Eryri a fydd yn helpu eich plant i gael gwared o beth o’r egni ychwanegol sydd ganddynt.

1. Parc Coedwig Coed y Brenin

Mae Parc Coedwig Coed y Brenin yn union y tu allan i Ddolgellau, ac mae’n un o brif ganolfannau beicio mynydd y DU. Gallwch ddod â’ch beiciau eich hun neu eu llogi yn y fan a’r lle, ond i ddweud y gwir mae mwy i Goed y Brenin na beicio: mae hefyd yn lle gwych i grwydro yng nghanol byd natur, ac mae maes chwarae antur rhagorol yno lle bydd yr ymwelwyr ifanc yn fwy na bodlon!

2. Hwyl yn y coed

Mae nifer o atyniadau yn Eryri lle gall plant (ac oedolion wrth gwrs!) gael hwyl yn dringo coed ac yna gwibio’n ôl i’r ddaear ar wifren zip. Mae Tree Top Adventure ym Metws y Coed, Ropes and Ladders ym Mharc Gwledig Padarn, a Go Ape ym Mharc Coedwig Coed y Brenin i gyd yn lleoedd ardderchog i roi cynnig ar y gweithgaredd cyffrous a thra egnïol hwn.

3. Yr Hwylfan

A draw yng Nghaernarfon mae’r Hwylfan – sydd wedi ei lleoli mewn hen eglwys. Yma gall eich plant gael hwyl yn chwarae ar fframiau dringo, sleidiau anferth ac mewn pyllau peli – ac mae adran arbennig i blant bach hefyd, felly ni fyddant yn teimlo allan ohoni.

4. Parc Coedwig y Gelli Gyffwrdd

Parc Gelli Gyffwrdd

Parc Gelli Gyffwrdd

Ym Mharc Coedwig y Gelli Gyffwrdd – parc thema ecogyfeillgar Eryri – mae digon i gadw plant yn brysur. Ac nid yw hynny’n golygu eistedd ar reidiau drwy’r dydd chwaith – oherwydd yn y Gelli Gyffwrdd ceir digon o weithgareddau tra egnïol i gadw eich plant yn brysur. Un o’r gweithgareddau mwyaf poblogaidd yn y Gelli yw adeiladu cuddfannau yng nghoetir hardd y parc.

5. Hwyl ar y traeth

Mae digon o ffyrdd o gadw plentyn yn brysur ar y traeth – ac yn Eryri, mae gennym 200 milltir o arfordir felly bydd gennych ormod o ddewis pan fydd angen penderfynu i ba draeth i fynd iddo! Mae chwilota pyllau glan môr, codi cestyll tywod, chwarae pêl-droed neu griced neu bêl foli – neu hyd yn oed ychydig o nofio os yw’r tywydd yn caniatáu – i gyd yn ffyrdd ardderchog o gadw plant yn heini ar lan y môr, felly dewiswch draeth ac i ffwrdd â chi!

6. Waliau dringo

Hyd yn oed pan yw’r tywydd yn wlyb mae’n hawdd cadw plant yn heini yn Eryri. Mae waliau dringo dan do yn ffordd ragorol o wneud hyn. Yng Nghanolfan Ddringo Beacon gall plant mor ifanc â phump oed ddysgu dringo, ac mae amrywiaeth o wahanol gyrsiau i blant o bob oed a safon. Hefyd ceir waliau dringo yn rhai o ganolfannau hamdden yr ardal; nid yw’n rhaid ichi fyw yn lleol i ddefnyddio ein canolfannau hamdden, ac mae’r prisiau yn rhesymol iawn hefyd.

Gwaith Copr Sygun

Gwaith Copr Sygun

7. Gwaith Copr Sygun

Dyma gerdded o fath gwahanol! Yng Ngwaith Copr Sygun byddwch chi a’ch teulu yn gallu cerdded heb dywysydd o amgylch yr hen geudyllau, sy’n dal i ddangos olion o aur, arian a chopr. Am dâl bychan ychwanegol gallwch hyd yn oed roi cynnig ar ddefnyddio padell i chwilio am aur – a cheir maes chwarae antur yn ôl ar yr wyneb yn yr awyr agored.

8. Pledu Paent

Ym Mharc Pledu Paent Dragon Raiders ger Pwllheli, gall plant dros 11 oed gael llawer o hwyl yn rhedeg ar ôl ei gilydd gyda gynnau paent. Llanast go iawn, ond mae’n rhaid i rywun wneud y gwaith! Yn ogystal â’r 4 parth chwarae, mae gan Dragon Raiders oriel saethu lle gall chwaraewyr ymarfer ychydig cyn i’r frwydr ddechrau.

9. Parc Gwledig Padarn

Mae cymaint yn digwydd ym Mharc Gwledig Padarn yn Llanberis fel y bydd angen dau ddiwrnod cyfan i fwynhau’r holl weithgareddau sydd ar gael! I ddechrau ceir teithiau natur a chyfeiriannu, a’r cwrs Rhaffau ac Ysgolion y cyfeiriwyd ato eisoes. Yna dringo creigiau, sgwba deifio, rhwyfo, hwylio a chanŵio… bydd gormod o lawer o ddewis!

Castell Cricieth

Castell Cricieth

10. Archwilio cestyll

Efallai nad yw archwilio cestyll Eryri yn swnio’n egnïol iawn, ond peidiwch ag anghofio fod hyd yn oed adfeilion ein cestyll yn anferth, felly mae archwilio pob twll a chornel yn golygu llawer iawn o waith cerdded! Byddwch yn mynd i fyny ac i lawr grisiau drwy’r adeg i fwynhau golygfeydd o ben y tyrau, a chan ddibynnu ar ba gastell yr ydych yn ymweld ag ef, efallai y byddwch yn cael mynd i lawr i ddwnsiwn neu ddau. Yn Eryri mae castell bob amser gerllaw, felly ceisiwch gael cyfle i ymweld ag un ohonynt (Cestyll Harlech, Caernarfon, Conwy a Chricieth efallai yw’r rhai mwyaf adnabyddus) a rhowch ymarfer corff gwahanol i’r plantos!

Advertisements

Gadael Ymateb

Rhowch eich manylion isod neu cliciwch ar eicon i fewngofnodi:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Newid )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Newid )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Newid )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Newid )

w

Connecting to %s