Eryri: Y Gyrchfan Egnïol

Mynyddoedd Eryri

Mynyddoedd Eryri

Mae Eryri, gyda’i milltiroedd lawer o dir agored, mynyddoedd mawreddog ac arfordir garw, yn gyrchfan ddelfrydol i ymwelwyr sy’n mwynhau gwyliau egnïol. Cerdded, dringo, hwylio a thon-fyrddio – mae’n hawdd iawn cadw’n heini yn Eryri.

Ni all yr un rhan arall o’r DU gynnig amrywiaeth mor wahanol o weithgareddau ac atyniadau drwy gydol y flwyddyn o’i chymharu ag Eryri, a ddisgrifiwyd gan y Rough Guide fel “yr ardal fwyaf dramatig a hudolus yng Nghymru” ac fe’i hystyrir gan lawer yn brif ganolfan weithgareddau awyr agored y DU.

Os ydych chi’n bwriadu cael gwyliau egnïol, dyma rai awgrymiadau o ffyrdd i gadw’n heini yn Eryri – beth bynnag fo’r tywydd.

Beicio mynydd

Coed y Brenin

Coed y Brenin

Mae Eryri yn enwog am ei beicio mynydd a chanddi rai o’r cyfleusterau gorau yn y DU. Efallai mai Coed y Brenin, ger Dolgellau, yw’r ganolfan beicio mynydd fwyaf nodedig yma – ond bydd tipyn o gystadleuaeth yn wynebu’r ganolfan o ystyried yr holl waith adfywio sydd wedi bod yn digwydd yn y mynyddoedd o amgylch Ffestiniog yn ddiweddar! Mae’r gwaith ym Mro Ffestiniog yn creu nifer o lwybrau beicio mynydd yn ogystal â Velorail, ac yn ôl y rhagolygon bydd hon yn gweithio erbyn diwedd haf 2012.

Golff

Mae rhai o gyrsiau golff mwyaf eiconig Prydain yn Eryri, ac mae llawer ohonynt yn rhan o Drywydd Golff Gogledd Cymru James Braid, sef deg cwrs golff a gynlluniwyd gan y cynllunydd cyrsiau golff enwog. A’r mwyaf hynod efallai yw Cwrs Golff Nefyn a’r Cylch, ym Mhenrhyn Llŷn, sy’n gwbl unigryw oherwydd Y Point, y penrhyn hardd sy’n rhoi rhai o’r golygfeydd gorau posibl i golffwyr yn y DU.

Hwylio

Mae sawl marina rhagorol ar arfordir Eryri. Marina 400-angorfa Pwllheli yw’r mwyaf o ran maint a’r mwyaf modern yng Nghymru. Mae marinas yng Nghaernarfon, Conwy a’r Felinheli hefyd. Os nad ydych wedi hwylio o’r blaen ac os hoffech gael gwersi, ewch draw i Blas Menai, lle ceir cyfleusterau hwylio a chwaraeon dŵr rhagorol.

Dringo

Dringo yn Eryri

Dringo yn Eryri

Mae Eryri yn enwog am ei mynyddoedd, ac yma ceir y mynydd uchaf yng Nghymru a Lloegr – Yr Wyddfa fawr. Ond, wrth gwrs, nid yr Wyddfa yw unig fynydd yr ardal; mae Cadair Idris yn Ne Eryri yr un mor drawiadol, ac mae’r Cnicht – a elwir hefyd yn Matterhorn Cymru – yn ffefryn arall. Mae’r Rhinogau, Y Glyderau a’r Carneddau hefyd yn boblogaidd ymysg dringwyr a cherddwyr hefyd. Ar adegau pan fydd y tywydd yn rhy arw i ddringo awyr agored – neu os hoffech gael ychydig o ymarfer – mae Canolfan Ddringo Beacon yn lle rhagorol i wella eich sgiliau.

Cerdded

Mae cymaint o lwybrau cerdded rhagorol yn Eryri, byddai’n amhosibl inni eu rhestru i gyd. Ond fel man cychwyn, dyna Lwybr Arfordir Cymru, Llwybr Arfordir Llŷn, Llwybr Gogledd Cymru, Llwybr y Dyffrynnoedd Llechi, Llwybr Mary Jones, ac wrth gwrs mae sawl llwybr yn arwain at gopa’r Wyddfa.  Mae gan Eryri nifer o warchodfeydd natur ardderchog hefyd, lle mae cerdded yn bleser pur; yn wir mae gan Barc Cenedlaethol Eryri fwy o Warchodfeydd Natur Cenedlaethol nag unrhyw Barc Cenedlaethol arall yn y DU.

Chwaraeon Dŵr

Canolfan Dŵr Gwyn Genedlaethol

Canolfan Dŵr Gwyn Genedlaethol

Rydym eisoes wedi cyfeirio at hwylio – ond wrth gwrs, mae chwaraeon dŵr eraill ar gael! Mae Abersoch yn lle ardderchog i gychwyn os ydych chi’n cynllunio gwyliau gwlyb a gwyllt yn Eryri; mae yno ddau draeth sy’n boblogaidd iawn ymysg pobl sy’n hoffi’r dŵr, lle mae syrffio, tonfyrddio a hwylfyrddio yn hynod boblogaidd. Mae Porth Neigwl ym Mhenrhyn Llŷn yn lle arall gwych i syrffio. Mae Llyn Tegid yn y Bala – llyn naturiol mwyaf Cymru – yn cynnig digonedd o weithgareddau dŵr, a thafliad carreg oddi yno ceir y Ganolfan Dŵr Gwyn Genedlaethol, lle gallwch fwynhau holl gyffro rafftio dŵr gwyn yng nghanol golygfeydd mwyaf dramatig y DU. Ac mae gan Eryri hyd yn oed ei chanolfan don-fyrddio un-pwrpas ei hun: ewch i Barc Ton-Fyrddio Glasfryn, lle ceir digonedd o weithgareddau hwyliog eraill hefyd.

Marchogaeth

Mae nifer fawr o lwybrau ceffylau yn Eryri, ac mae llawer o’n darparwyr llety hefyd yn croesawu ceffylau eu gwesteion – mae Ddol Helyg Barn and Farmhouse ger Llanberis yn un o’r rhai sy’n cynnig cyfleusterau stablau. Os nad oes gennych eich ceffyl eich hun, neu os hoffech gael gwersi, mae llawer o ganolfannau marchogaeth a stablau yn yr ardal, er enghraifft Stablau Marchogaeth Eryri yn Waunfawr, ger Caernarfon, a Chanolfan Marchogaeth Cilan yn Abersoch.

Canolfannau hamdden

Ni yw’r rhai cyntaf i gyfaddef nad yw’r tywydd yn Eryri bob amser yn ddelfrydol ar gyfer gweithgareddau awyr agored. Ond da chi, peidiwch â gadael i ddiferyn o law eich rhwystro rhag bod yn egnïol – golyga daearyddiaeth Eryri y gall fod yn glawio’n drwm mewn un dyffryn ac yn boeth ac yn heulog yn y dyffryn nesaf. Ond yn ystod y dyddiau hynny pan yw’r tywydd yn drech na chi, mae nifer o ganolfannau hamdden rhagorol yn yr ardal, sy’n cynnig cyfleusterau mor amrywiol â badminton, waliau dringo a nofio. Nid yw bod yn egnïol yn Eryri erioed wedi bod mor hawdd, felly does dim esgus – gwnewch rywbeth egnïol ar eich ymweliad nesaf ag Eryri!

Advertisements

2 thoughts on “Eryri: Y Gyrchfan Egnïol

  1. Hysbysiad Cyfeirio: Eryri Egnïol: Deg Ffordd o Gadw Plant yn Heini yn Eryri « Ymweld ag Eryri

  2. Hysbysiad Cyfeirio: Sul y Tadau yn Eryri: syniadau gwych ar gyfer pob math o dad! | Ymweld ag Eryri

Gadael Ymateb

Rhowch eich manylion isod neu cliciwch ar eicon i fewngofnodi:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Newid )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Newid )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Newid )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Newid )

w

Connecting to %s