Trywydd Golff James Braid yng Ngogledd Cymru: Clwb Golff Nefyn a’r Cylch

Clwb Golff Nefyn a’r Cylch

Clwb Golff Nefyn a’r Cylch

Mae Trywydd Golff James Braid yng Ngogledd Cymru yn cynnwys deg cwrs golff drwy Ogledd Cymru a luniwyd gan y cynllunydd cyrsiau golff enwog, James Braid. Yn yr erthygl hon, rydym yn edrych ar gwrs Braid yn Nefyn.


Cynllunydd cyrsiau golff enwog o’r Alban oedd James Braid (1870-1950) a enillodd y Bencampwriaeth Agored bump o weithiau.

Mae’r cyrsiau a gynlluniwyd ganddo yn rhannu nifer o nodweddion. Yn nodweddiadol, mae cyrsiau James Braid yn manteisio ar y tir a’i nodweddion naturiol ac yn gwobrwyo chwarae cywir. Yn aml mae tyllau wedi eu siapio fel tro cam i annog chwarae am safle, er bod y tyllau yn amrywio o ran hyd a nodweddion.

Trywydd Golff James Braid yng Ngogledd CymruMae deg o glybiau golff Gogledd Cymru a chanddynt nodweddion cynllunio James Braid, ac un o’r rhai mwyaf eiconig yw Clwb Nefyn a’r Cylch ym Mhen Llŷn.

Dim ond unwaith y chwaraeodd James Braid yn Nefyn, a hynny gyda JH Taylor ym mis Gorffennaf 1920. Tarodd Braid 69 yn erbyn par o 74, a churo Taylor o 5 ergyd.

Mae Clwb Golff Nefyn a’r Cylch yn gwrs golff 26-twll unigryw gyda golygfa o’r môr o bob ti. Chwaraeir 8 twll ar y ‘Point’ enwog – sef pentir cul gyda childraethau, cilfachau a thraethau tywod o boptu iddo.

Mae gan Glwb Golff Nefyn a’r Cylch faes ymarfer 3 bae taro dan do â chyfleuster llifoleuadau, a 6 bae taro ychwanegol yn yr awyr agored. Hefyd ceir grîn pytio mawr a llecyn tsipio, gyda bynceri. Golyga hyn y gall golffwyr o bob safon fwynhau ymarfer drwy’r flwyddyn, ac mae’r cyfleusterau hyn hefyd yn ddelfrydol ar gyfer hyfforddi .

Clwb Golff Nefyn a'r Cylch

Clwb Golf Nefyn a’r Cylch

Nid cynllun daearyddol trawiadol y cwrs yn Nefyn sy’n ei wneud mor arbennig. Mae cynllun Clwb Golff Nefyn yn unigryw, gyda 26 twll a’r dewis o chwarae’r ‘hen gwrs’ neu’r ‘cwrs newydd’. Neu’r ddau, os oes gennych ddigon o amser i herio dau gwrs!

Mae’r Hen Gwrs yn cynnwys Tyllau 1-10 (Hen) a Thyllau 11-18 (Hen), sydd wedi eu lleoli ar y ‘Point’ byd-enwog gyda’i ddaearyddiaeth ddramatig a’i olygfeydd panoramig o’r môr. Mae’r Hen Gwrs yn cychwyn gyda chyfres o bedwar twll sy’n dilyn yr arfordir. O symud ymhellach i’r tir ceir ambell par 4 heriol a ‘par 3’ cyffrous. O hynny ymlaen rydych yn y ‘Point’.

Mae’r Cwrs Newydd yn cynnwys Tyllau 1-10 (Hen) a Thyllau 11-18 (Newydd). Mae’r wyth twll hyn sy’n dilyn troadau naturiol y pentir a’r gilfach arfordirol yn cyflwyno sialensiau diddorol sy’n rhoi pleser gwirioneddol i golffwyr.

Sut mae rhywun yn dewis tyllau hynod o blith 26 twll gyda chymeriad mor unigryw ac sydd wedi eu lleoli yng nghanol daearyddiaeth mor ddramatig? Nid yw’n dasg hawdd, ond mae dau dwll fymryn yn fwy amlwg na’r gweddill.

Mae twll 13, risg a gwobr drawiadol par 4, yn enwog oherwydd bod galw am daro’r bêl dros ddau ganllath dros y bae ac ergyd fer i grîn a chreigiau o boptu iddo.

Porth Nefyn

Porth Nefyn

Ac mae Twll 16, par 3, lle bydd ergydion sy’n fyr yn glanio mewn twll cafnog dros y ffordd deg, yn arbennig o nodedig oherwydd y ffaith eich bod yn gallu cael egwyl o’ch rownd a mwynhau ychydig o luniaeth yn nhafarn Tŷ Coch ar draeth Porth Dinllaen. Eisteddodd sylfaenwyr Clwb Golff Nefyn a’r cylch yn yr union dafarn hon fwy na chan mlynedd yn ôl, yn trafod llunio’r clwb golff newydd, felly byddwch mewn cwmni da!

Cynigion arbennig

Cofiwch edrych ar wefan Clwb Golff Nefyn a’r Cylch yn rheolaidd i ganfod y cynigion. Fel arfer mae nifer o gynigion chwarae ac aros ar gael, cynigion a gostyngiadau siop y pro a’r maes ymarfer a phecynnau arbennig i grwpiau mwy a chymdeithasau.

Ffeithiau a ffigurau

Maint: 26 twll
18 Twll – 6520 llath par 71 (Cwrs Newydd)
18 Twll – 6267 lath par 70 (Hen Gwrs)

Cyfeiriad: Golf Road, Morfa Nefyn, Gwynedd, LL53 6DA
Ffôn: +44 (0)1758 720966
Ffacs: +44 (0)1758 720476

Yn yr ardal

Ar y dyddiau pan nad ydych yn chwarae – neu i’r rhai yn eich grŵp nad ydynt yn chwarae golff – mae digon o bethau i’w gweld a’u gwneud yn y cyffiniau. Mae Clwb Golff Nefyn a’r Cylch wedi ei leoli yn harddwch Penrhyn Llŷn, a ddynodwyd yn Ardal o Harddwch Naturiol Eithriadol ac o fewn cyrraedd hwylus i nifer o safleoedd o ddiddordeb ac atyniadau Eryri. Mae’r rhain yn cynnwys tref farchnad Pwllheli, Ynys Enlli (ynys yr ugain mil o saint), pentref glan môr poblogaidd Abersoch, bryngaer Oes Haearn Tre’r Ceiri, a dwsinau o draethau tywod hardd megis traeth Porthor a Phorth Dinllaen.

Advertisements

One thought on “Trywydd Golff James Braid yng Ngogledd Cymru: Clwb Golff Nefyn a’r Cylch

  1. Hysbysiad Cyfeirio: Eryri: Y Gyrchfan Egnïol « Ymweld ag Eryri

Gadael Ymateb

Rhowch eich manylion isod neu cliciwch ar eicon i fewngofnodi:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Newid )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Newid )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Newid )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Newid )

w

Connecting to %s