Yr Haf yn Eryri: Deg Gŵyl A Charnifal Haf 2012

Portmeirion

Portmeirion

Mae’r Haf yn Eryri yn adeg ardderchog i fwynhau’r Celfyddydau yn yr awyr agored. Dyma ddeg gŵyl a charnifal a gynhelir yn Eryri yr haf hwn.

Bob haf yn Eryri, mae digon o wyliau a charnifalau i’w mwynhau bob amser. Gyda’r mynyddoedd urddasol a’r arfordir creigiog yn gefndir trawiadol, a gwyrddni’r cefn gwlad yn ymestyn o boptu, does fawr unlle tebyg i Eryri i fwynhau gŵyl.

A’r haf eisoes wedi ymddangos yn Eryri yn ystod y dyddiau diwethaf, pa well amser i roi gwybod ichi am y deg achlysur arbennig a gynhelir yn Eryri yn ystod y misoedd nesaf.

1. Kaya: 1-3 Mehefin, Stâd y Faenol

Mae Kaya yn ŵyl Gerddoriaeth y Byd ryngwladol lle bydd y gynulleidfa yn mwynhau cyfuniad o arddulliau cerddorol Affricanaidd, Jamaicaidd, Caribïaidd a Byd yn ogystal ag ystod amrywiol o weithdai, stondinau bwyd a gweithgareddau’r ŵyl. Cynhelir Kaya yn Stâd y Faenol, yn union y tu allan i Fangor.

2. Eisteddfod yr Urdd: 4-9 Mehefin, Glynllifon

Bydd plant mwyaf talentog Cymru yn ymgynnull yn Eisteddfod yr Urdd i gystadlu yn erbyn ei gilydd yn ystod perfformiadau o gerddoriaeth, dawnsio, drama a barddoniaeth, yn ogystal â digwyddiadau chwaraeon, yn nigwyddiad mwyaf y flwyddyn yng nghalendr unrhyw blentyn o Gymru! Eleni, cynhelir Eisteddfod yr Urdd yng Nglynllifon, y tu allan i Gaernarfon. Rhwng y perfformiadau bydd yn bosibl gweld arddangosfeydd a chrwydro o amgylch nifer o stondinau masnach ar y Maes – neu fanteisio ar y cyfle i ymweld â rhai o atyniadau’r ardal, er enghraifft Dinas Dinlle sydd 5-10 munud o Lynllifon yn y car.

Castell Caernarfon

Castell Caernarfon

3. Miwsic ar y Maes: 5-8 Mehefin, Caernarfon

Ewch draw i’r Maes yng Nghaernarfon rhwng 5 a 8 Mehefin i fwynhau nifer o berfformiadau cerddorol, o gorau meibion i roc a phop Cymreig. Mae Miwsic ar y Maes yn ddigwyddiad perffaith i’r teulu, gyda reidiau ffair, diddanwyr stryd, peintio wynebau, Punch a Judy, a chastell neidio ymhlith y nifer o weithgareddau sy’n digwydd yn ystod y carnifal bychan hwn. Ar 5ed Mehefin hefyd bydd stondinau cynnyrch lleol, felly gofalwch eich bod yno i brofi gwir flas Eryri!

4. Carnifal Bangor: 9 Mehefin, Bangor

Eleni mae carnifal Bangor yn dechrau gyda gorymdaith am 11am yn Ffordd Sackville, a fydd yn teithio yr holl ffordd ar hyd y Stryd Fawr, ac yn gorffen ar Ffordd y Traeth lle bydd ffair bleser, wal ddringo, mochyn wedi ei rostio, pebyll cwrw, reidiau mulod, ‘bucking bronco’, trên bach, a ras falwns, a stondinau crefftau lleol. Mae hwn yn ddigwyddiad rhad ac am ddim, ac yn ddiwrnod allan ardderchog i’r teulu i gyd, felly galwch draw i fwynhau’r awyrgylch dathlu!

5. Gŵyl Cricieth: 13-24 Mehefin Cricieth

Mae Gŵyl Cricieth yn ffordd ardderchog o archwilio’r Celfyddydau yn Eryri, a hynny drwy amrywiaeth o berfformiadau adrodd barddoniaeth, cyngherddau cerddoriaeth glasurol, jazz a chyfoes, teithiau cerdded, digwyddiadau lansio llyfrau ac arddangosfeydd.  Ceir hyd yn oed taith i ymweld â gerddi, gyda’r cyfle i weld rhai o’r gerddi harddaf yng Nghricieth.

6. Cipio’r Castell: 1 Gorffennaf, Caernarfon

Mae Cipio’r Castell yn cael ei lansio ar 1af Gorffennaf gyda gorymdaith gerddorol ysblennydd i ddechrau mis o ddathliadau artistig yng Nghastell Caernarfon. Bydd cannoedd o blant lleol yn ymgynnull ar y Maes a bydd allwedd anferth yn agor y castell i sain ffanffer o’r tyrau. Mae’r arlwy yn cynnwys cerddoriaeth rap, cerddorfaol a chorawl, dramâu a gosodiadau celf, ac yna mis o osodiadau celf drwy’r castell.

7. Gŵyl Bluegrass Gogledd Cymru: 5-8 Gorffennaf, Conwy

Mae Gŵyl Bluegrass Gogledd Cymru yng Nghonwy yn strafagansa 4 diwrnod o gerddoriaeth bluegrass a thimau dawnsio Appalachaidd sy’n dod â naws Americanaidd i Eryri. Ymhlith yr artistiaid eleni mae Highly Strung, Biggin Hillbillies, Conwy Mountain Band a llawer mwy. Mae tocynnau ar gyfer y penwythnos cyfan, yn cynnwys gwersylla, yn dechrau o £65 yn unig i oedolion a £32 i blant.

Abersoch

Abersoch

8. Wakestock: 6-8 Gorffennaf, Abersoch

Ers blynyddoedd bellach mae Wakestock wedi bod yn un o’r digwyddiadau mwyaf yng nghalendr Abersoch. Mae’r ŵyl hon yn cyfuno cerddoriaeth, tonfyrddio, ac yn denu miloedd o ymwelwyr a llawer o sylw gan y cyfryngau. Mae’r arlwy eleni yn cynnwys Ed Sheeran, Calvin Harris, Dizzee Rascal, Rizzle Kicks a nifer o DJs BBC Radio 1 yn cynnwys Huw Stephens.

9. Gŵyl Glass Butter Beach: 17-18 Awst, Llanbedrog

Mae Gŵyl Glass Butter Beach yn gyfuniad o gerddoriaeth ardderchog, tonfyrddio, syrffio, sglefrolio a beicio BMX.  Mae gwefan yr ŵyl yn honni mai’r “traeth yw’r canolbwynt yn 2012,” – felly rhowch digon o eli haul ac i ffwrdd â chi i Lanbedrog y mis Awst yma! Bydd arlwy Gŵyl Glass Butter Beach eleni yn cynnwys perfformiadau gan Chicane, Grandmaster Flash, the Kickbacks a Charlotte O’Connor, a bydd enwau llawer mwy o artistiaid yn cael eu cyhoeddi.

10. Gŵyl Rhif 6: 14-16 Medi, Pentref Portmeirion

Gŵyl Rhif 6 o bosibl fydd yr ŵyl fwyaf anarferol yn Eryri yn yr haf hwn – o leiaf o ran lleoliad!  Spiritualized, New Order a Primal Scream yw’r prif fandiau yn yr ŵyl 3 diwrnod hon sy’n cychwyn ym Mhentref Portmeirion ar 14 Medi. Hefyd bydd pob math o ddigwyddiadau celfyddydol a diwylliannol, yn cynnwys comedïau a dangos ffilmiau.

Advertisements

Gadael Ymateb

Rhowch eich manylion isod neu cliciwch ar eicon i fewngofnodi:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Newid )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Newid )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Newid )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Newid )

w

Connecting to %s