Eryri i Rai sy’n Ymddiddori mewn Bwyd: Deg Ffordd o Ddarganfod Cynnyrch Lleol Eryri

Medd Celtaidd

Medd Celtaidd

Mae’r bwydydd a’r diodydd a gynhyrchir yn lleol yn Eryri o’r ansawdd gorau. Yn yr erthygl hon, byddwn yn rhoi rhestr o’r deg ffordd orau o ddarganfod cynnyrch lleol Eryri.


Yn Eryri, rydym yn cymryd bwyd a diod o ddifrif. Mae rhai o’n cynnyrch lleol – er enghraifft cregyn gleision Conwy, bîff gwartheg duon Cymreig a chig oen morfa heli Harlech – yn enwog drwy Brydain a thu hwnt. Mae danteithion eraill mwy anarferol hefyd yn dod yn fwyfwy poblogaidd – fel yr amrediad rhagorol o gwrw a wneir gan Fragdy Mŵs Piws ym Mhorthmadog.

Ble bynnag ydych chi’n mynd yn Eryri, mae digonedd o gynnyrch lleol rhagorol. O siopau cornel sy’n gwerthu teisennau cartref a wnaed yn lleol ac wyau ieir lleol, i siopau delicatessen a enillodd wobrwyon a siopau hwylus sy’n gwerthu ystod eang o gynnyrch lleol, mae rhywbeth blasus bob amser ar gael pan ydych yn dod i Eryri.

Mae gwyliau bwydydd a marchnadoedd ffermwyr yn ffordd arall gampus o ddarganfod pleserau gastronomaidd Eryri, ac mae’r rhain – ynghyd â siopau arbenigol – yn cael eu cynnwys ar ein rhestr o ddeg ffordd o ddarganfod cynnyrch lleol Eryri.

Pwllheli

Pwllheli

1. Gŵyl Tir a Môr Llŷn, 2-3 Mehefin

Cynhelir Gŵyl Fwyd Tir a Môr Llŷn ym Marina Pwllheli ar 2-3 Mehefin, lle bydd gan ddwsinau o gynhyrchwyr lleol stondinau lle gellir prynu unrhyw beth, o halen môr a finegr balsamig i fwyd môr a selsig. Hefyd cynhelir nifer o arddangosiadau coginio, a chan fod y pris mynediad yn £3 i oedolion ac am ddim i blant, dyma ffordd rad o dreulio diwrnod neu ddau!

2. Cogydd Hanes, 2-3 Mehefin

Yng Nghastell Caernarfon yn ystod penwythnos 2-3 Mehefin, chwiliwch am y Cogydd Hanes. Bydd y cogydd modern yn ail-greu nifer o seigiau poblogaidd o’r canoloesoedd, a byddwch yn cael cyfle i flasu’r seigiau ar y diwedd. Prisiau mynediad arferol Castell Caernarfon.

3. Iechyd Da, Betws-y-Coed

Os byddwch ym Metws-y-Coed, cofiwch alw yn siop delicatessen Iechyd Da a blasu rhai o’r cynnyrch lleol ardderchog sydd ar gael yno: jamiau a phiclau, cawsiau a physgod mwg lleol.  Ceir hefyd danteithion o wledydd eraill, a chynnyrch anarferol fel hadau llysiau Eidalaidd a detholiad o nwyddau o Wlad Pwyl.

Glasfryn

Glasfryn

4. Siop Fferm Glasfryn

Efallai bod Parc Glasfryn fwyaf adnabyddus am go-karts, saethyddiaeth, bowlio a thonfyrddio. Ond rhaid cofio hefyd ei bod yn fferm weithredol, a fod ganddi siop fferm arbennig iawn lle gellir prynu cig ffres, cynhwysion drud, ac amrywiaeth ardderchog o jamiau a phiclau cartref, cynnyrch llaeth a nwyddau o’r cyfandir.

5. Marchnad Cynnyrch Lleol Ogwen

Cynhelir Marchnad Cynnyrch Lleol Ogwen ym Methesda ar yr ail Sadwrn o bob mis. Yma gellir prynu pob math o nwyddau gwych, yn cynnwys cig lleol, caws, bara, cardiau, siocled, jam, teisennau, llysiau, planhigion, anrhegion, crefftau a llawer iawn mwy.

6. Y Pantri Cymraeg

Mae’r Pantri Cymraeg yng Nghaernarfon yn debyg i ogof Aladin yn orlawn o fwydydd a diodydd a gynhyrchwyd yn lleol. Yn ogystal â’r holl nwyddau arferol – jamiau a phiclau, teisennau a bisgedi, siocledi lleol ac yn y blaen – mae’r Pantri Cymraeg yn lle ardderchog i siopa os hoffech chi brynu diodydd alcoholig a wnaed yng Nghymru. Mae yma stoc dda o gwrw Mŵs Piws, chwisgi Penderyn, a diodydd eraill o’r ardal.

7. Marchnad Gyfandirol, 15-16 Mehefin

Er nad yw’n canolbwyntio ar gynnyrch lleol, mae’r farchnad gyfandirol yn y Bermo ar 15-16 Mehefin yn haeddu cael ei chrybwyll gan ei bod yn ddigwyddiad mor anarferol, gyda stondinau o amryw o wahanol wledydd Ewropeaidd dan ofal stondinwyr yn gwisgo’u gwisgoedd traddodiadol. Bydd pob math o bethau ar werth, o gawsiau Ffrengig i saucissons o Gorsica, hamiau Eidalaidd a chyffug Gwyddelig.

8. Blas ar Fwyd, Llanrwst

Yn Llanrwst, cofiwch fynd i siop delicatessen Blas ar Fwyd – y fwyaf o’i bath yng Nghymru a Lloegr y tu allan i Lundain. Mae detholiad trawiadol o fwyd a diod rhagorol yn Blas ar Fwyd, ac os nad oes arnoch awydd ei goginio eich hun, peidiwch â phoeni – mae tŷ bwyta a brasserie ardderchog Amser Da yn rhan o’r busnes, ac yn gweini bwyd Cymreig a rhyngwladol ffres.

9. Ffair Fêl Conwy, 13 Medi

Mae Ffair Fêl wedi cael ei chynnal yng Nghonwy am fwy na 700 mlynedd, ers teyrnasiad Edward 1af. Mae’r ffair, a gynhelir ar Stryd Fawr Conwy a Stryd Lancaster, yn gyfle gwych i sgwrsio â rhai sy’n cadw gwenyn ac i brynu mêl lleol a chynnyrch a wnaed o gwyr gwenyn. Hefyd ceir stondinau planhigion, cynnyrch lleol a llawer mwy – lle ardderchog a gwerth chweil i dreulio diwrnod.

Gwledd Conwy

Gwledd Conwy

10. Gwledd Conwy, 27-28 Hydref

Ryw fis ar ôl y ffair fêl, dewch yn ôl eto i Gonwy i fwynhau Gwledd Conwy, sy’n para am ddeuddydd ac sy’n llawn bwrlwm. Yn ogystal â’r pethau y byddech yn disgwyl eu gweld mewn ffeiriau bwyd – stondinau yn gwerthu cynnyrch lleol, arddangosiadau coginio ac yn y blaen – bydd hefyd yn bosibl gweld da byw, gwaith celf a chrefftau, dawnswyr Morris a digon o gerddoriaeth fyw ardderchog. Mae Gwledd Conwy yn ddigwyddiad mor fawr, fel na ddylech yn sicr mo’i golli – felly gwnewch le yn eich dyddiadur ddiwedd mis Hydref a ffwrdd â chi i Gonwy!

Advertisements

Gadael Ymateb

Rhowch eich manylion isod neu cliciwch ar eicon i fewngofnodi:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Newid )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Newid )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Newid )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Newid )

w

Connecting to %s